Programul Național de Dezvoltare Rurală din perioada 2014-2020 a suferit modificări importante pentru fermieri. El este mai flexibil, mai consistent și are ca țintă mai multe domenii. Principalele măsuri vor viza, în special, infrastructura rurală și investițiile în ferme și în industria alimentară.

O modificare importantă a PNDR se referă la modificarea capitolului 5.2.7 – Introdu­ce­rea unui sistem de sub­venționare a dobânzii cu finanțare din PNDR. Schema de sub­ven­țio­nare a dobânzilor va fi gestiona­tă de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și se va  aplica beneficiarilor măsurilor 121, 123, 312 și 313. Un exemplu concret: la un credit în valoare de 10.000 lei, la care banca aplică o dobândă, de ex. 12 la sută, adică 1.200 lei pe an, beneficiarul va plăti o dobândă doar de 5,25 la sută adică 525 lei pe an, iar Ministerul Agriculturii va plăti din fonduri europene, diferența de 675 lei pe an, pentru toată perioada de finanțare.

Ratele anuale se vor capitaliza

APDRP va aplica un sistem de capitalizare a ratelor anuale reprezentând subvenția la dobânda aferentă creditului aprobat de bancă și le va vira către instituția financiară astfel: APDRP plătește integral dobânda aferentă primului an din perioada creditului la nivelul dobânzii percepute de bancă, cu încadrarea în valoarea totală a subvenției. Agenția plătește băncii în al doilea an, valoarea dobânzii lunare calculată la nivelul dobânzii percepute de bancă, cu încadrarea în valoarea totală a subvenției. Înce­pând cu al treilea an, diferența rămasă de plătit din subvenția de dobândă se virează băncii lunar proporțional cu perioada rămasă de rambursat până la sfârșitul anului 2015 pe măsură ce beneficiarul achită băncii dobânda ce cade în sarcina sa. Contravaloarea tranșelor lunare ex-ante și rămase de plată după data de 31 decembrie 2015 se capitalizează și se virează de APDRP în contul instituției bancare înainte de această dată și va fi considerată ca și cheltuială eligibilă în cadrul PNDR.

Din perspectiva fermierului procesul va decurge în modul următor: beneficiarul va prezenta la bancă contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu APDRP, iar aceasta îi va prezenta două variante de rambursare: una cu dobânda nesubvenționată și una cu dobânda subvenționată calculată la nivelul dobânzii de referință comunicate de CE, cu amânare la plata dobânzii de 2 ani. 

Alte modificări

 Prelungirea perioadei de acordare a ga­ran­țiilor până la sfârșitul anului 2015 (față de 2013, cât era până acum);

 Introducerea posi­bili­tății garantării din surse naționale a scrisorilor de garanție bancară emise, în vederea acordării avansului pentru derularea proiectelor finanțate prin PNDR.