83 de trasee locale de transport persoane, pentru Ilfov

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, săptămâna trecută, noul Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov. Acesta conţine un număr total de 83 de trasee, numerotate de la 400 la 486, numărul maxim de curse și parcul auto pentru zile normale de lucru și pentru week-end-uri, numărul staţiilor de îmbarcare/debarcare.

Articol apărut în nr. 386 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Programul de transport va fi pus în aplicare de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADITPBI), după aprobarea acestuia de către celelalte autorităţi deliberative ale autorităţilor administrativ-teritoriale componente ale Asociaţiei. „Odată cu aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Capitalei şi a judeţului Ilfov, realizat cu autobuze, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), după caz, vor stabili modalităţile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului de transport public local, pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee şi pe trasee”, mai prevede hotărârea adoptată de CGMB.

Din Raportul de specialitate atașat proiectului de hotărâre reiese că, într-o adresă din 8 decembrie 2017, Regia Autonomă de Transport București – RATB – arată că numărul de solicitări privind asigurarea transportului public prin servicii regulate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov este în creştere, iar Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – aprobat prin HCGMB 90/29.03.2017 – prevede ca prioritate modernizarea şi reorganizarea sistemului de transport pe întreaga zonă Bucureşti-Ilfov, actualul sistem nefiind adaptat pentru dezvoltarea economică și socială a Capitalei României și județului Ilfov. ”În conformitate cu prevederile OG 27/2011 privind transporturile rutiere, «traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale», și, întrucât Asociația de Dezvoltare ­Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a fost constituită prin HCGMB 140/11.04.2017, aceasta va pune în aplicare noul Program de transport după aprobarea și de către celelalte autorități deliberative ale UAT-urilor membre ale Asociației. Accesibilitatea în cadrul localităţilor este limitată, deoarece operatorii privaţi oferă servicii numai pe coridoarele cu nivel ridicat al cererii. Din cauza lipsei de integrare a preţurilor biletelor pentru serviciile urbane şi cele regionale, ce necesită multiple transferuri generând astfel mai multe achiziţii de bilete, rezidenţii din Ilfov cu venituri mai reduse preferă să se abţină să facă naveta în Bucureşti. În acest context se impune organizarea unei noi reţele de trasee de autobuz ce oferă o conectivitate mai bună cu destinaţiile din Bucureşti şi opţiuni de transfer mai bune către sistemul de transport public din Bucureşti, în special către metrou”, scrie în Raport.

Amintim că, pe 29 martie 2017, consilierii ge­nerali ai Capitalei au fost de acord cu un program de transport pentru 52 de trasee RATB noi sau actualizate între Bucureşti şi Ilfov. Programul a suferit ulterior modificări, în sensul adăugării de noi trasee.

Un pas mare spre un transport de calitate la standarde europene

Primarul ­Capitalei, Ga­briela Firea, şi cei 40 de primari ilfoveni au semnat, anul trecut, în luna iulie, Acordul pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, asociație formată din reprezentanţi ai CGMB, ai Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) şi ai consiliilor locale, care va avea rolul de a asigura şi monitoriza transportul în comun în Bucureşti şi în Ilfov.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, se referea atunci, la eveniment, ca la ”un moment istoric”, iar prefectul judeţului Ilfov, Marius Ghincea, compara demersul cu momentul în care astronautul Neil Armstrong a păşit pe lună: ”Va fi un salt foarte uriaş pentru utilizatorii transportului public. Astăzi, de Sf. Ilie, s-au pus bazele pentru un transport de calitate la standarde europene”, spunea Marius Ghincea, iar Gabriela Firea completa că, ”este un moment pe care l-aş cataloga fără să exagerez, unul istoric, pentru că, de 11 ani avem o legislaţie care priveşte transportul intercomunitar, avem, de asemenea, de 10 ani, regulamente europene, dar abia astăzi putem constitui o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public în regiunea Bucureşti-Ilfov”.

Semnarea Acordului a venit după ce consilierii generali au aprobat, pe 11 aprilie 2017, înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov (ADITPBI), al cărei președinte este primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Plan integrat, tarifare integrată, sisteme moderne de e-ticketing

Una dintre măsurile cuprinse în PMUD 2016-2030 pentru regiunea Bucureşti-Ilfov se referă chiar la înfiinţarea acestei societăţi – ADITPBI – a cărei misiune este de a asigura şi monitoriza transportul în comun în Bucureşti şi Ilfov și care va elabora planul integrat de transport şi circulaţie la nivelul regiunii pentru transportul public de călători şi va monitoriza implementarea lui. Totodată, va asigura integrarea tarifară şi introducerea sistemelor moderne de e-ticketing şi management de trafic şi transport, va elabora norme şi proceduri pentru toate tipurile de transport, va asigura dispecerizarea transportului și efectuarea plăţilor compensatorii către operatori. Astfel, asociația va urmări implementarea proiectelor de investiții şi va coordona înfiinţarea unui centru de instruire, formare şi dezvoltare profesională pentru lucrătorii din domeniu.

Trasee, lungimea acestora, număr de autovehicule în zi de lucru și pentru week-end, stații

În prezent, RATB ope­rează pe traseele pre­orășenești din județ pe baza unor contracte încheiate la solicitarea anumitor primării ilfovene Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfovnoul Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate în Bucureşti şi Ilfov.