Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) au publicat Raportul de consultare publică privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

Potrivit documentului, în urma analizei tuturor documentelor de poziţie, adreselor şi punctelor de vedere transmise în format standard (letric) sau electronic grupului de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru de liceu, cât şi a rezultatelor generate de completarea unui chestionar online, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a elaborat un raport in extenso, dar şi o sinteză a acestui raport. Reprezentanţii ministerului afrimă că, în opinia majorităţii participanţilor la procesul de consultare, „schimbarea planurilor-cadru de liceu este oportună”. Cei care susţin schimbarea în cea mai mare măsură sunt elevii şi părinţii. De asemenea, chiar dacă unii profesori sunt mai rezervaţi, şi în rândul acestora există un curent important care susţine necesitatea acestei schimbări.

Cu toate acestea, dincolo de diferenţele între susţinătorii diverselor variante, analiza rezultatelor dezbaterii demonstrează că, în prezent, nu există o majoritate consolidată cu privire la o opţiune clară pentru o anumită formulă. Din consultare se desprinde ideea nevoii unei decizii de tip expert, dublată de măsuri specifice pentru pregătirea schimbărilor şi de o constantă comunicare şi consultare cu actorii din sistem.

Potrivit sursei citate, chestionarul online a fost accesat de 3.520 de persoane şi au fost validate, după prelucrarea statistică, 2.612 chestionare completate. De asemenea, au fost transmise Ministerului Educaţiei sau Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 111 adrese/petiţii/puncte de vedere/propuneri. Dintre acestea, 30 de adrese aparţin unor organizaţii non-guvernamentale/organizaţii locale active în domeniul educaţiei, 6 sunt transmise de asociaţii profesionale/grupuri profesionale, 10 din partea unor unităţi de învăţământ preuniversitar sau universitar, iar 67 din partea unor persoane individuale (52 profesori, 6 părinţi, 5 elevi, 1 membru al Parlamentului).

Concret, au fost supuse dezbaterii aspecte precum oportunitatea modificării planurilor-cadru de liceu, aspecte care trebuie îmbunătăţite cu prioritate, autonomia şcolii în plan curricular sau relaţia dintre trunchiul comun şi curriculumul diferenţiat sau cel la decizia şcolii. În acelaşi timp, au fost puse în discuţie relevanţa disciplinelor din planul-cadru şi a numărului de ore alocate, în raport cu profilul de competenţe al absolventului de liceu, condiţiile specifice de implementare a noilor planuri cadru, respectiv beneficiile şi riscurile specifice fiecărei variante puse în dezbatere.

Ministerul precizează că obiectivul consultării publice a fost „crearea unui spaţiu de reflecţie şi de dezbatere pentru decidenţi, practicieni, experţi educaţionali şi pentru alţi actori interesaţi cu privire la trei variante de planuri-cadru pentru liceu, filiera teoretică”. În egală măsură, consultarea „a oferit un cadru de evaluare a principiilor şi criteriilor fundamentale care stau la baza proiectării noului curriculum naţional”. Se reiterează „necesitatea încadrării în numărul actual de ore pe săptâmână, cu cel puţin păstrarea, dacă nu creşterea, numărului de ore alocate limbilor străine, TIC şi disciplinei educaţie fizică”.

Potrivit comunicatului, la nivelul MEN si ISE există un grup de lucru care „va elabora, cu celeritate, varianta finală de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, pe baza informaţiilor, observaţiilor şi cerinţelor care s-au desprins din consultarea publică”.