Domeniile de studii universitare de masterat, programele de studii universitare de masterat și numărul maxim de studenți masteranzi care pot fi școlarizați în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare acreditate pentru anul universitar 2018 – 2019 au fost reglementate miercuri prin Hotărâre de Guvern.

Reglementarea este motivată de propunerea senatelor universităților cu privire la actualizarea/reorganizarea programelor în cadrul domeniilor de studii universitare de masterat, în sensul satisfacerii cerințelor angajatorilor și solicitărilor beneficiarilor.

Acest act normativ aduce în plus față de Hotărârea de Guvern anterioară, domeniile de studii universitare de master, programele de studii universitare de master și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, după cum urmează: I. 27 programe de studii universitare de master acreditate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care intră în structura a 15 instituții de învățământ superior acreditate în perioada noiembrie 2017 – martie 2018, dintre care: 19 programe de studii universitare de master încadrate într-un domeniu existent acreditat;7 programe de studii universitare de master cu rezoluția încredere – acreditare (înființare de domenii noi prin acreditare de programe);1 program de studii universitare de master, prin care este mărită capacitatea de școlarizare. II. 78 programe de studii universitare de master intrate în lichidare, la solicitarea expresă a instituțiilor de învățământ superior, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior aferente; III. 10 programe de studii universitare de master intrate în lichidare din anii universitari 2014-2015 și 2016-2017 de la două universități particulare acreditate, în sensul în care instituțiile respective nu se mai regăsesc în anexa 2 a acestei Hotărâri de Guvern; IV. 9 programe de studii universitare de master intrate în lichidare, începând cu anul universitar 2018-2019, de la două universități particulare acreditate. Domeniile și programele de studii universitare de masterat cuprinse în noul act normativ se dezvoltă în baza următoarelor principii: asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licență, studiile universitare de masterat și studiile universitare de doctorat;implicarea comunității academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări universitare, în organizarea fluxurilor studențești şi a programelor de studii în funcție de aceste cereri, astfel încât să dezvolte în mod notabil contribuția învățământului superior la orientarea şi accelerarea schimbărilor din societatea noastrasumarea, de către instituțiile de învățământ superior, a responsabilității publice cu privire la cheltuirea eficientă a fondurilor bugetare ce le sunt alocate.

Prevederile hotărârii aprobate miercuri respectă angajamentele pe care România și le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 și sunt corelate cu recomandările Cadrului strategic de cooperare în domeniul educației și formării profesionale ET 2020 privind asigurarea accesului și participării în învățământul superior, îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării universitare, dobândirea de competențe necesare pentru ocuparea unui loc de muncă, stimularea creativității și inovării, asigurarea competitivității și promovarea excelenței, încurajarea mobilităților studențești ș.a, se arata într-un comunicat de presă.

Proiectul de act normativ, iniţiat de Ministerul Educaţiei Naționale, a fost discutat cu instituțiile de învăţământ superior şi a fost înaintat, spre analiză şi avizare, ministerelor și instituțiilor implicate – Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Justiției -, precum și la Consiliul Național al Rectorilor și ARACIS.