Primăria Chiajna caută recenzori pentru teren
Primăria Chiajna caută recenzori pentru teren

RPL2021, România, la al treisprezecelea recensământ din istorie și al patrulea după Revoluția din 1989

Ultima săptămână pentru autorecenzarea online

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 599

Pag. 8-9, Jurnalul de Ilfov nr. 599, Ultima săptămână pentru autorecenzarea online. Chiajna caută recenzori
Pag. 8-9, Jurnalul de Ilfov nr. 599, Ultima săptămână pentru autorecenzarea online. Chiajna caută recenzori

@ Autorecenzarea online se poate face pe cont propriu sau asistat de un recenzor, atunci când abilitățile digitale sunt reduse, când nu există dispozitivele necesare – tabletă, telefon sau computer sau când rețeaua de internet nu este bună @ În punctele ARA (autorecenzare asistată), programul de lucru este de dimineața până seara târziu, inclusiv sâmbătă și duminică

Recensământul Populației și Locuințelor 2021 – se derulează în 2022, în trei etape: 1 februarie – 13 martie 2022 s-au preluat datele din surse administrative şi populare, între 14 martie și 15 mai 2022 au loc autorecenzarea online pe cont propriu sau autorecenzarea online asistată, iar pe 16 mai începe și se derulează până pe 17 iulie 2022 – colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor). Așadar, populația mai are la dispoziție doar această săptămână, pentru cea de-a doua etapă a recensământului.
Până pe 28 aprilie 2022, adică până la finalul săptămânii cu numărul șase din perioada dedicată autorecenzării, la nivelul județului Ilfov fuseseră completate 137.942 chestionare, pe medii de rezidență distribuția fiind – 43% dintre ele în urban și 57% în rural, iar după metoda de autorecenzare, datele au indicat că 36,4% dintre cei care ­s-au autorecenzat au făcut-o cu asistența recenzorului, în centrele de autorecenzare asistată din județ, iar 63,6% dintre cei care au completat chestionarele pentru recensământ au făcut-o pe cont propriu. La nivel național, până la data menționată, fuseseră completate aproa­pe 5 milioane de ches­tionare, însă numărul chestionarelor completate nu este egal cu numărul celor validate și nici cu numărul de persoane recenzate, deoarece o parte din aceste chestionare pot cuprinde doar date legate de locuințele secundare.

Ce presupune autorecenzarea?

La pasul 1, persona care dorește să se autorecenzeze pe cont propriu accesează PLATFORMA DE AUTORECENZARE și completează formularul de preînregistrare pentru ea însăși și pentru membrii gospodăriei din care face parte. Apoi, pasul 2 și persoana care a făcut pre-înregistrarea și membrii gospodăriei sale (pe care i-a trecut în formularul de pre-înregistrare) vor primi un link la adresa/adresele de email indicate, fiecare link conducând la chestionarul individual de recensământ). Se completează datele solicitate, iar la final se apasă butonul ”Finalizare” și chestionarul completat este transmis în baza de date a recensământului. Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația avută la momentul de referință al recensământului care este ora ”00.00” din ziua de 1 decembrie 2021.
Autorecenzarea online asistată se poate face în spații special amenajate de fiecare primărie fie pe tabletele recenzorilor ARA, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor. Întregul proces al colectării datelor se va desfășura cu asigurarea confidențialității și protecției totale a informațiilor.
Informații detaliate privind desfășurarea RPL2021 se pot afla consultând www.recensamantromania.ro (site pe care se găsește și PLATFORMA DE AUTORECENZARE).

Important de reținut!

@ Recensământul populaţiei şi locuinţelor runda 2021 (RPL2021), care se desfăşoară în această perioadă în România, face parte ­dintr-o rundă de recensăminte desfășurate la nivel european. Recensământul NU are nicio legătură cu campania de vaccinare anti-COVID-19! Recensământul este o activitate pur statistică desfășurată la interval regulat, la fiecare 10 ani.
@ Rezultatele recensământului vor fi diseminate agregat, astfel încât identificarea persoanelor fizice este imposibilă.
@ Scopul RPL2021 este strict statistic și științific: recensământul NU colectează date în scop fiscal, de taxare a proprietăților sau în scopul creării unor baze de date individuale cu cetățenii României; recensământul NU colectează date legate de consumul de metri cubi de gaze naturale, de gigalcalorii sau de kilowaţi, ci date legate de puterea instalată a energiei regenerabile, în vederea formulării programelor pentru obținerea de subvenții; datele din recensământ NU constituie probe în justiție.
@ Obiectivul RPL2021 este acela de a afla numărul populației care trăiește pe teritoriul României, informații referitoare la condițiile de locuit, de la nivel național până la nivel de sat și comunități locale. Aceste informații sunt folosite la construirea de politici publice reprezentative, la alocarea fondurilor locale pe baza numărului de locuitori, a caracteristicilor și distribuției lor la nivel național și local. La nivel european, numărul de locuitori ai României este criteriu de alocare a fondurilor europene.
@ Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească și obligatorie.
@ Statul oferă beneficii celor care participă la recensământ: persoanele salariate care se autorecenzează (își completează online chestionarul de recensământ – singure sau asistate de un recenzor) primesc de la angajator o zi liberă, indiferent dacă lucrează în mediul public sau privat.
@ Persoanele ­care refuză recenzarea pot fi amendate! La fel, furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul procesului de recenzare. Aceste fapte constituie contravenții care pot fi sancționate cu amendă între 1.000 și 3.000 de lei.

UAT Chiajna caută recenzori pentru teren

@ În localitate sunt deschise 3 puncte de autorecenzare asistată, pentru cei care nu pot completa datele pe cont propriu, din diferite motive @ Aici, populația se mai poate adresa, pentru ajutor, doar până pe 15 mai @ Pentru următoarea etapă – recenzarea prin interviuri față în față, localitatea mai are nevoie de 30 de recenzori, după ce 34 de persoane s-au înscris deja pentru acest lucru

Ionel Nae, secretarul general al comunei Chiajna ne-a informat că, în localitate funcționează pentru cetățeni 3 puncte de lucru pentru autorecenzarea asistată – pe Str. Păcii 75, satul Chiajna, în satu Dudu, pe Str. Speranței 1 Bis și în satul Roșu, pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90-92. Programul de funcționare al acestora este de luni până vineri de la ora 08.00 la 18.00, iar sâmbătă și duminică, de la 9.00 la 12.00. În cele 3 puncte ARA din comuna Chiajna, 13 recenzori așteaptă populația pentru autorecenzare online asistată.

Secretarul general al comunei ne-a mai declarat că, la nivelul localității, aflată într-o expansiune urbanistică permanentă, ceea ce generează un număr care crește constant al populației, mai este nevoie de circa 30 de recenzori, care să se implice în etapa a 2-a a RPL2021.
Înscrierea candidaților se face la sediul Primăriei, în Str. Speranței 1 bis, în intervalul orar 8.00-15.00, iar instruirea și evaluarea se fac, ulterior, de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului din cadrul Direcției Județene/Regionale de Statistică. Plata recenzorilor se face de către Primăria Chiajna prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare. Este vorba despre 7 lei/”Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și 3,5 lei/”Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv ”Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”, impozit 10%. ”Un recenzor bun poate să câștige și 150-200 de lei/zilnic, au estimat statisticienii, în cazul comunei Chiajna, pentru că dezvoltarea este mult pe verticală, și, ­într-un bloc, spre exemplu, e usor să completezi repede datele persoanelor, iar pentru locuințe se repetă foarte multe date, care pot fi completate în avans – datele legate de anul construcției imobilului, nr. de etaje etc”, ne-a mai spus Ionel Nae.

Cum pot să devin recenzor?

Condițiile pentru contractarea serviciilor sunt:
@ Vârsta minimă 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
@ Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
@ Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
@ Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
@ Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
@ Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
@ Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune.
Cei interesați pot să aibă deja un serviciu și pot face această activitate de recenzor, după program.

”La începutul anului, la nivelul comunei Chijna erau circa 34.000 de unități locative, însă de atunci s-au mai înscris imobile noi. Vorbim și despre circa 70.000 de persoane ca număr de populație”, ne-a mai declarat Ionel Nae.

Pe scurt, despre chestionarul de autorecenzare

Așadar, doar până pe 15 mai mai puteți efectua online autorecenzarea. Chestionarul de autorecenzare se deschide cu o copertă în care veţi găsi informaţii utile despre proces. În partea stângă aveţi un meniu, cu ajutorul căruia veţi putea naviga printre secţiunile chestionarului.
Coperta – Aici găsiți informaţii utile despre confidenţialitatea datelor, momentul de referinţă al recensământului, precum și datele completate la preînregistrare. În această secţiune trebuie apăsat butonul ”Înregistrare ora curentă”, iar din acel moment puteţi trece la completarea propriu-zisă a chestionarului.
Secţiunea pentru recenzarea locuinţei – va fi completată de capul gospodăriei și conţine întrebări legate de: componenţa gospodăriei, lista membrilor gospodăriei, informaţii despre membrii gospodăriei, informaţii despre locuinţă.
Secţiunea pentru recenzarea persoanei – va fi completată atât de capul gopodăriei, cât și de ceilalți membri ai gospodăriei indicaţi la preînregistrare. Fiecare membru al gospodăriei va primi propriul chestionar.
Finalizat – este zona în care se face o scurtă statistică a întrebărilor la care s-a răspuns și de unde se trimite chestionarul către baza de date a recensământului. Înainte de a finaliza procesul de autorecenzare prin transmiterea formularului către baza de date a recensământului veţi putea vedea o statistică referitoare la ”Starea întrebărilor”: la câte întrebări aţi răspuns, câte sunt fără răspuns și la câte întrebări aţi răspuns greșit. În acest ultim caz veţi avea la dispoziţie linkuri directe către întrebările cu răspuns greșit și va trebui să le corectați.
Trebuie să rețineți că acest chestionar este dinamic, iar întrebările sunt generate în funcţie de răspunsul oferit la întrebarea anterioară (de ex. – persoanelor de sex masculin nu li se va deschide întrebarea referitoare la numărul copiilor născuţi vii). Iar dacă, în timpul completării chestionarului de recensământ se ivesc situaţii care vă obligă să vă întrerupeţi, puteţi relua oricând completarea din punctul în care v-aţi întrerupt, dar pentru aceasta trebuie să aveți grijă să nu apăsați butonul ”Finalizat”. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să accesaţi chestionarul de recensământ din emailul primit după preînregistrare. Totuși, nu trebuie să depășiţi ziua de 15 mai 2022, dată la care se încheie autorecenzarea!
În zona superioară a chestionarului, în partea dreaptă, aveţi posibilitatea să modificaţi limba în care completaţi chestionarul. Acesta este disponibil, pe lângă limba română, în limba engleză și în limbile minorităţilor naţionale care locuiesc pe teritoriul României.