Rugăciuni către Maica Domnului

Când ai sufletul împovărat de griji și greutăți, când ai inima frântă și cazi în deznădejde, când îți este frică și ori de câte ori simți nevoia, acasă sau în biserică, roagă-te la Maica Domnului. De acolo de Sus, de Sus de tot, Ea te ascultă negreșit și îți împlinește dorințele. Iată, două dintre rugăciunile făcătoare de minuni ale Maicii Domnului!

 

 

1.

Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu,

Valuri de patimi mă împresoară,

Mare necaz și strâmtorare îmi umplu sufletul,

O, întru-tot Sfântă Maică,

Liniștește sufletul meu cu pacea Fiului Tău

Și alungă deznădejdea și întristarea sufletului meu cu harul Său.

Potolește furtuna păcatelor mele,

Care mă frig precum un vierme în foc și stinge-i flăcările.

Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică,

Și împrăștie ceața nelegiuirilor mele de la fața mea,

Căci acestea mă împresoară și mă tulbură.

Luminează-mă cu lumina Fiului Tău.

Sufletul meu se simte sfârșit,

Totul îmi este greu, chiar și rugăciunea.

Iată-mă, rece ca piatra.

Buzele mele șoptesc o rugăciune,

Dar inima mea nu tresaltă.

Necazurile m-au împresurat de pretutindeni.

Topește gheața din jurul sufletului meu

Și încălzește-mi inima cu dragostea ta.

Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni,

Ci îngenunchez dinaintea Ta,

O, Prea Sfântă Maică și Fecioară,

Nu mă alunga de la fața Ta,

Ci primește rugăciunea robului Tău.

Tristețea m-a cuprins.

Nu mai pot răbda năvălirile răului.

Nu am nici o apărare,

Nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt.

Sunt pururea biruit în lupta aceasta

Și nu am altă mângâiere decât în Tine, Preasfântă Maică.

O, nădejdea și apărarea tuturor credincioșilor,

Nu trece cu vederea rugăciunea mea.

Amin!

 

2.

Prea Sfântă Maică a lui Hristos,

Prea Curată,

Prea Binecuvântată Maică a lui Dumnezeu,

Vezi cum răul mă izbește!

Nu am pace,

Sufletul meu se apleacă,

Duhul meu se cutremură.

Grăbește-Te, Prea slăvită Maică și mă ajută!

Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos,

Să aibă milă de mine

Și să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârșit.

O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos,

Bunătatea Ta cea plină de iubire este nesfârșită,

Și e cel mai mare vrăjmaș al puterilor răului.

Slobozește-mă și pe mine,

Privește cum răul vrea să mă împiedice,

Să-mi zdrobească credința,

Dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul.

Slavă Ție, Ceea ce Ești mai cinstită decât Heruvimii

Și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii.

 

Amin!