Peste 2.600 de poliţişti, aproximativ 1.500 de jandarmi, 50 de poliţişti de frontieră şi aproximativ 200 de pompieri vor acţiona pentru asigurarea desfăşurării în con-diţii de siguranţă a finalei UEFA Europa League la fotbal, ce va avea loc, în luna mai, pe stadionul Naţional Arena din Capitală. „4.400 de lucrători ai Ministerului Adminis-traţiei şi Internelor, dintre care peste 2.600 poliţişti, aproximativ 1.500 jandarmi, 50 poliţişti de frontieră şi aproximativ 200 pompieri, vor acţiona în misiuni pentru pune-rea în aplicare a planului de măsuri pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale”, se arată într-un comunicat al MAI transmis, sâmbătă. Potrivit sursei citate, măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a finalei UEFA Europa League, ediţia 2011-2012, au fost discutate vineri, în cadrul unei şedinţe tehnice ce a avut loc la sediul ministerului. Din ordinul ministrului de resort, Gabriel Berca, toate structurile MAI cu competenţe în domeniul ordinii şi siguranţei publice, prin reprezentanţi desemnaţi, au constituit Centrul Operaţional pentru coordonarea activităţilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul des-făşurării finalei Europa League, aflat în conducerea directă a secretarului de stat Petre Tobă. Potrivit sursei citate, măsura a fost dispusă „pentru a se asigura un mana-gement integrat al forţelor de ordine publică, într-o concepţie unitară, pentru dispunerea măsurilor din competenţa MAI”. În şedinţa tehnică de vineri au fost discutate şi analizate măsurile specifice ce se impun a fi luate pe durata acestui eveniment sportiv. În comunicatul citat se mai precizează că aspectele privind modul de desfăşurare a misiunilor din competenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor şi efectivele angrenate vor fi analizate şi în cadrul şedinţelor tehnice ce vor fi organizate în perioada următoare la sediul MAI. „Poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, precum şi lucrători din structurile pentru situaţii de urgenţă, vor acţiona cu prioritate, înainte şi pe în-treaga durată a finalei «UEFA Europa League», pentru menţinerea şi asigurarea ordinii publice, fluidizarea traficului rutier, prevenirea incendiilor şi evacuarea în situaţii de urgenţă. Efectivele MAI prezente vor asigura, potrivit competenţelor, măsuri specifice în zona aeroporturilor, punctelor de frontieră, pe traseele de deplasare şi în apropierea locurilor de cazare ale suporterilor, în zonele turistice şi de agrement, precum şi pe căile de afluire/defluire spre stadion şi de la Arena Naţională”, informează Ministerul Administraţiei şi Internelor.