La finele săptămânii trecute a avut loc, la nivel naţional (în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti), în 78 de agenţii locale şi puncte de lucru – Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

Pentru a participa la acțiunea organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Ilfov, la Colegiul Economic Viilor, din Bucureşti, au fost contactaţi 150 de angajatori, dintre care s-au prezentat 30, aceştia oferind 579 de locuri de muncă, pentru absolvenții cu studii superioare, studii medii, muncitori calificați și muncitori necalificați. Participanţii au fost în număr de 347 de persoane, iar 36 de absolvenți au și fost selectați în vederea angajării.

În Ilfov, profesiile, meseriile sau ocupațiile pentru care agenții economici au oferit locuri de muncă au fost de: agent servicii client, stivuitorist, gestionar depozit, lăcătuș mecanic, desenator tehnic, secretară, mecanic auto, tâmplar, inginer, lucrător comercial, casier, electrician, șofer, manipulant mărfuri, paznic, etc.

La fel ca la fiecare acțiune organizată de AJOFM Ilfov, și de această dată, pentru absolvenți s-a amenajat un atelier de învățare a ”tehnicilor de căutare a unui loc de muncă”. Aici, tineri au aflat cum trebuie să redacteze un CV european, o scrisoare de intenție, sau cum trebuie să se prezinte la un interviu. Pe la ”atelier” au trecut elevii din clasa a XII-a C de la Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” din Ciorogârla, din clasa a XI-a, de la Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna”, din Chiajna și cei din anul 3 de profesională, de la Grupul Școlar ”Vintilă Brătianu”, din Dragomitrești Vale. Aceștia au avut ocazia să‑l cunoască și să stea de vorbă și cu președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Marcel – Dumitru Miclău, care a dorit să vadă cum se desfășoară Bursa, pentru absolvenții din Ilfov. Oficialul a discutat și cu membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Ilfov, ședința acestuia derulându-se în paralel cu Bursa.

Un alt stand apreciat de către cei aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și de către angajatori, a fost, ca de obicei, cel unde consilierii de orientare profesională ai AJOFM Ilfov au oferit detalii despre numărul locurilor și condiţiile de muncă din străinătate, puse la dispoziție prin rețeaua EURES.

 

Peste 33.000 de locuri de muncă, oferite în țară

La nivel national, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți a însumat 33.109 joburi, oferite de către 2.348 de agenți economici, în principal, din domeniile: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea echipamentelor electrice, lucrări speciale de construcții, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, industria construcțiilor metalice, industria alimentară. 24.839 de persoane au participat la Bursă, dintre care 14.505 absolvenţi de învăţământ (pentru că, deși acțiunea s-a adresat cu precădere absolvenților, toți cei aflați în căutarea unui serviciu au putut participa). Au fost selectați în vederea încadrării 6.693 de absolvenți, iar 407 au fost încadrați pe loc.

La Bursa organizată pentru Capitală a participat și Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, alături de Marcel – Dumitru Miclău, președintele ANOFM. ”Cunoscând care sunt beneficiile angajatorilor se poate negocia altfel un salariu. Tinerii trebuie să se informeze și să cunoască ce fac autoritățile pentru sprijinirea tuturor categoriilor defavorizate, inclusiv cea a tinerilor”, le-au explicat oficialii, celor aflați în căutarea unui loc de muncă.

 

Noi măsuri de ocupare

Dragoș Pîslaru a prezentat, pe scurt, angajatorilor prezenți la Bursa de la București (organizată la Palatul Copiilor, din Capitală), noile măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă ce vor intra în vigoare începând cu decembrie 2016.

El a punctat faptul că stimulentele ce se vor acorda angajatorilor pentru încadrarea tinerilor ab­solvenți și a altor persoane din categorii defavorizate aproape s-au dublat.

 

Cum pot obține absolvenții care nu și-au găsit un loc de muncă, indemnizație de șomaj?

În evidențele AJOFM Ilfov sunt înscriși 110 absolvenți, iar indemnizația de șomaj pe care aceștia o primesc se acordă pe o perioadă de 6 luni și este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data stabilirii acesteia. Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie să se înregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la agenția de ocupare a forței de muncă din raza căreia își au domiciliul sau la un furnizor autorizat – pentru a fi luați în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Dacă nu se înregistrează în 60 de zile, absolvenții pierd dreptul de a beneficia de indemnizație.

Termenul de 60 de zile se calculează începând cu data de 01 a lunii următoare celei înscrise pe actul de absolvire.

Actele necersare acordării indemnizației de șomaj pentru absolvenți sunt:

– CI (copie și original);

– act de studii sau adeverință (copie și original);

– certificat de naștere (copie și original);

– certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie și original);

– adeverință medicală cu specificația (”apt pentru muncă”) sau cu eventuale restricții medicale;

– adeverință eliberată de administrația financiară din care să rezulte venitul realizat; declarația pe proprie răspundere că nu urmează o formă de învățământ;

– dovada că s-au înregistrat în evidențele AJOFM sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.