APIA a anunțat eșantionul de fermieri pentru controlul prin teledetecție pentru anul 2019, precum și suprafața care va fi controlată și planificarea acestor verificări.

Astfel, în campania anului de cerere 2019, numărul fermierilor posibil de selectat la controlul prin teledetecție este de cca. 83.464 fermieri, cu o suprafață controlată de cca 738.593 ha, după cum urmează:

● Lot 1: 18 zone; 43.516 fermieri; 288.632 parcele; 323.001 ha;

● Lot 2: 17 zone; 39.948 fermieri; 217.938 parcele; 415.592 ha.

Estimarea privind numărul de controale este bazată pe datele rezultate din Campania de control a anului de cerere 2018, dar şi a reglementărilor specificate de documentele de lucru ale Comisiei Europene.

Termen final al controlului – 15 decembrie 2019

Conform planificării făcută de APIA, termenul final fixat firmei prestatoare (CwRS) pentru transmiterea rezultatelor controlului este 15 decembrie 2019. Astfel, fermierii din eșantionul de control teledetecție nu vor fi incluși la plata avansului la subvențiile cuvenite pentru acest an.

În controlul pe care îl efectuează, firma prestatoare, cu care APIA a încheiat contract pentru controlul prin teledetecție, are obligația să livreze rezultate privind măsurarea suprafețelor pentru toate schemele pe suprafață accesate de fermieri, transmise prin datele exportate pentru toți fermierii selectați în controlul prin teledetecție.

Pentru fermierii care fac parte din eșantionul de control prin teledetecție și au ca scop controlul cerințelor de eco-condiționalitate și/sau a angajamentelor și cerințelor măsurilor de agromediu, controlul prin CwRS va fi completat cu rezultatele obținute la fața locului, pentru aceste scopuri, de către inspectorii APIA și introduse într-un raport separat, emis din sistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare și Control).

Dacă parcela nu respectă definiția, nu se acordă subvenția

Prestatorul va realiza o inspecţie fizică pe teren în cazul tuturor parcelelor agricole pentru care fotointerpretarea nu permite să se verifice în mod satisfăcător exactitatea declarației. De asemenea, va executa vizite rapide pe teren acolo unde există dubii ale folosinţei/utilizării parcelelor având în vedere că în rezultatele teledetecției pentru Schema Sprijin Cuplat se vor livra codurile de cultură observate.

Pentru un rezultat al controlului concludent, prestatorul va realiza vizite rapide în teren pentru toate parcelele care sunt acoperite de nori pe imaginea satelitară sau nu sunt suficient de clare (exemplu – cazul serelor și solariilor).

Scopul controlului prin teledetecţie este de a verifica, pe un eșantion de cereri, condiţiile în care este acordat ajutorul financiar solicitat în cererile de sprijin. În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiția, nu se acordă plăți pentru suprafețele identificate eronat.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.457