În anul 2016, Guvernul României va aloca un plafon suplimentar de garanții în cadrul programului Prima Casă, de 1,3 miliarde de lei. La această sumă se vor adăuga încă 200 de milioane de lei din sumele eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor în derulare, astfel încât plafonul total ajunge la 1,5 miliarde de lei anul viitor, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern publicat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

„În stabilirea plafonului de garanții care pot fi emise în cadrul Programului Prima casă s-a avut în vedere creșterea venitului disponibil al populației, în condițiile măsurilor de relaxare fiscală și de creșteri salariale adoptate, precum și a perspectivelor de creștere economică, toți acești factori favorizând relansarea creditării în economia românească”, se menționează în proiect.

 

Mai puțini bani, totuși, față de 2015

Comparativ, însă, cu anul 2015, anul viitor plafonul va fi redus aproape la jumătate. Anul trecut, când plafonul inițial, de 2,6 miliarde de lei, a fost suplimentat pe final de an cu 200 de milioane de lei, s-a ajuns ca suma garanțiilor acordate în cadrul programului să se ridice la 2,8 miliarde de de lei. În schimb, statul reduce marja de dobândă maximă pe care băncile o pot percepe pentru astfel de credite de la 2,5 puncte peste ROBOR la trei luni, la 2 puncte. „Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și având în vedere nivelul actual al condițiilor de dobândă aferente creditelor ipotecare față de cele aferente momentului inițial al stabilirii ratei dobânzii aferente creditelor acordate în cadrul programului (în condițiile în care există bănci care utilizează deja un nivel al ratei dobânzii sub cel maximal) se propune o modificare a nivelului ratei de dobândă în sensul reducerii marjei maxime aplicate la ROBOR 3M de la 2,5% la 2%. Noul nivel al costurilor totale se aplică tuturor solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate în cadrul Programului «Prima casă», aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, se menționează în proiectul de act normativ.

 

Peste 166 de mii de garanții, în șapte ani

De la lansarea programului, în anul 2009, până în prezent, au fost acordate peste 166.000 de garanții, pentru finanțări în valoare de peste 3.202 milioane de euro (după preluarea a 50% din risc de către bănci), respectiv peste 13,9 miliarde de lei. În anul 2015, până în prezent, au fost emise 30.070 de garanții în valoare de 2,52 miliarde de lei. În cadrul Programului, rata de default (neplată — n.r.) este de 0,2%, până în prezent fiind executate 401 garanții, menționează Ministerul Finanțelor Publice în Nota de fundamentare a actului normativ.