Foto Mediafax

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, prima la care a participat noua echipă de conducere a Instituției Prefectului Județului Ilfov, Mihai Sandu Niță, prefect, și Vincențiu Voicu, subprefect, a fost aprobat Planul de măsuri privind desfășurarea normală a activităților economice și sociale în perioada Sărbătorilor Pascale 2019.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 449

Astfel, până pe 1 mai a.c., pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, toţi medicii veterinari din cadrul DSVSA Ilfov, ai circumscripțiilor sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO) efectuează controale în scopul verificării modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare din toate pieţele agro-alimentare, abatoare şi centre de sacrificare cu activitate temporară, din unităţile de tranşare a cărnii, unitățile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul şi în unităţile de alimentație publică.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri amenajate şi autorizate în care va fi valorificată carnea şi alte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar şi permanența acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcționare, DSVSA Ilfov va aplica măsura suspendării activităţii până la remedierea tuturor deficienţelor şi va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare.

Sacrificarea mieilor se va realiza în unități de abatorizare, autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de ovine. În cazuri excepționale, sacrificarea mieilor se poate realiza şi în locurile organizate în condițiile legii şi amenajate temporar, în care se asigură supraveghere sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile de igienă. Decizia privind organizarea activității din punct de vedere sanitar veterinar în locurile special amenajate temporar revine DSVSA Ilfov, numai în cazul în care există solicitări scrise din partea unor primării/Prefectura Ilfov pentru organizarea unor asemenea locuri, unde mai mulți fermieri/crescători de ovine să sacrifice mieii şi numai, dacă în aceste locuri se respectă condiţiile generale şi specifice de igienă și bunăstare a animalelor. Funcționarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisă doar până pe 28 aprilie 2019.

Controale la ouă și vopsea, cozonac, brânză, pește

Planul mai prevede monitorizarea tuturor producătorilor și co­mercianților care valorifică ouă pentru consumul uman, precum şi a fermelor producătoare şi a centrele de ambalare ouă. Toți trebuie să fie supuşi autorizării/înregistrării sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare. Transportul ouălor trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare trebuie asigurate condiții de temperatură şi igienă corespunzătoare. Ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate. La fel, în cazul particularilor care comercializează lapte și brânzeturi din gospodăria proprie în pieţele agroalimentare şi târguri, este nevoie de documentele de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA județene. Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om, crescute în exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar. Micii producători care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să dețină fişe de sănătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine. Iar comercializarea directă către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri a brânzeturilor obţinute de micii producători se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosință (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curățate şi igienizate corespunzător. În continuare, spațiile şi locurile în care se comercializează peşte şi produse din pescuit trebuie să îndeplinească condițiile de igienă şi să fie înregistrate sanitar veterinar. Controalele oficiale în aceste spații se vor intensifica în această perioadă. La fel, va fi verificată foarte strict comercializarea produselor de panificatie, patiserie și cofetărie – condițiile de igienă și starea de sănătate a angajaților. Dar și vopseaua de ouă!

Climat de ordine și siguranță publică

În sarcina Inspecto­ratului de Poliție al Ju­dețului Ilfov revine organizarea de acțiuni preventiv-operative punctuale, în funcție de concluziile analizelor tactice și evoluția fenomenului infracțional caracteristic acestei perioade, cu intensificarea activităților polițienești în zonele și mediile de interes: târguri, oboare, piețe comerciale, discoteci etc. Tot IPJ Ilfov se ocupă și cu menținerea ordinii publice pe timpul desfășurării slujbelor religioase, în zonele cu aflux mare de credincioși, de măsuri preventiv-operative pentru contracararea infracțiunilor cu violență, a sustragerilor de animale și a altor categorii de furturi. Patrule mixte cu poliția sau patrule independente vor participa la menținerea ordinii publice, în sistem integrat, în mediul urban și rural. Pe partea de rutieră, va fi adaptat numărul dispozitivelor de poliție rutieră la orele și tronsoanele de drum cu risc crescut pentru siguranța circulației, fluidizarea și controlul circulației în punctele aglomerate.

Atenție la incendii!

Reprezentanții ISU ”Dealul Spirii” București-Ilfov vor efectua controale de prevenire a situațiilor de urgență la toate categoriile de construcții și amenajări unde se vor desfășura slujbe religioase la care se înregistrează, potrivit tradiției, afluență mare de participanți, precum și la cele destinate cazării persoanelor în incinta mânăstirilor, accentuând pe necesitatea asigurării condițiilor de evacuare operativă a utilizatorilor și interzicerea organizării slujbelor religioase cu public numeros în biserici care au amplasate, la interior sau la exterior, schele. Se vor verifica asigurarea condiţiilor pentru intervenţia operativă pentru stingerea unui eventual incendiu, prin menţinerea liberă a căilor de acces şi a accesului la hidranţii exteriori de incendiu (prin nepermiterea blocării acestora cu autobuze, microbuze, autoturisme etc.) şi asigurarea existenţei mijloacelor şi forţelor necesare.