Săptămâna trecută, patru zile la rând, elevii ilfoveni, părinții acestora, profesorii, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Consiliului Județean Ilfov și ai agenților economici interesați de pregătirea viitoarei forțe de muncă în sistem de învățământ dual au discutat despre cele mai bune metode de implementare a acestuia în liceele ilfovene, începând cu anul școlar 2019-2020, despre beneficii aduse sau despre provocările pe care le implică.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 449

Discuțiile au avut loc la Jilava, Pantelimon, Chiajna și Moara Vlăsiei, iar Marian Petrache, președintele CJI, a vorbit despre faptul că educația reprezintă o prioritate a instituției pe care o conduce și a subliniat că învățământul dual este soluție sigură pentru rezolvarea problemei lipsei forței de muncă din România. ”Mi-aș dori ca părinții să aibă mai multă deschidere pentru acest tip de învățământ. Copiii lor pot învăța o meserie și pot ajunge să se întrețină singuri chiar înainte de vârsta majoratului”, a spus Petrache. La rândul său, Florentina Costea, inspector școlar general al județului, a făcut referire la cererea agenților economici ilfoveni de a pregăti elevi în sistem dual, din anul școlar următor fiind deja structurate mai multe clase la liceele din Ciorogârla, Buftea, Voluntari, Dragomirești-Vale, Brănești, Chiajna. Felicia Săndulescu, reprezentantul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, a explicat că ”învățământul dual nu este un drum închis. Din contră, este o deschidere spre piața muncii, cu posibilitatea de a continua studiile”.

Beneficii pentru elevi, dar și pentru operatorii economici

Din partea statului, elevii care urmează acest traseu de pregătire profesională beneficiază de o bursă profesională lunară, de 200 lei. Iar din partea operatorilor economici, susţinerea financiară reprezintă o sumă cel puțin egală cu bursa de la stat, la care se pot adăuga cheltuieli cu examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru şi de protecţie, conform cerinţelor şi riscurilor la locul de muncă. Operatorii economici, parteneri de practică, pot acorda elevilor din învățământul profesional de tip dual şi alte forme de susţinere şi stimulente financiare: asigurarea cheltuielilor de transport, masă, cazare, în condiţiile legii și în conformitate cu prevederile contractului cadru pentru formarea profesională a elevilor. Cei care acordă burse și drepturi pentru cazare și transport pentru elevi scad din impozitul pe profit sumele aferente, în condiţiile în care suma totală acordată se încadrează în limita maximă de 3% din cifra de afaceri şi nu depăşește 20% din impozitul pe profit datorat. În vederea stimulării implicării operatorilor economici în educația și formarea profesională a elevilor, Ministerul Educației a propus revizuirea și includerea în Codul Fiscal a unor stimulente/facilități (care se și aplică), cum ar fi:

  • deductibilitatea cheltuielilor efectuate de agenții economici pentru orice formă de pregătire teoretică sau practică în cadrul firmei a elevilor;
  • includerea în categoria cheltuielilor efectuate de agenții economici pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor a burselor și premiilor oferite participanților la pregătirea în cadrul firmei, echipamente de lucru/protecție, alte faciltăți oferite acestora, de exemplu: transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii în cadrul firmei etc;
  • cheltuielilor cu medicina muncii și analizele medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate), cheltuielile pentru asigurările de răspundere civilă, în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii în cadrul firmei etc;
  • cheltuielor pentru susținerea activităților desfășurate pe parcursul pregătirii în cadrul firmei, de exemplu: rechizite, materii prime și materiale consumabile utilizate exclusiv pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor;
  • amortizarea echipamentelor tehnologice, pro­­porțional cu timpul de utilizare a acestora pentru pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor;
  • costurilor aferente pregătirii formatorilor/tutorilor/îndrumătorilor de practică;
  • costurilor salariale pen­tru plata formatorilor/tutorilor/îndrumătorilor de practică, proporțional cu timpul alocat de aceștia pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor/studenților/altor participanți.

După absolvirea învăţământului profesional de tip dual, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale de nivel 3, tinerii dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Absolvenţii învăţământului profesional de tip dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal.

O meserie sigură!

Învățământul dual, această formă de învățământ profesional (care se adresează elevilor ce au absolvit clasa a VIII-a, până la vârsta de 23 de ani), se organizează la inițiativa operatorilor economici, potențiali angajatori, dispuși să asigure oportunități sporite de educație și formare profesională. Se poate organiza în școli profesionale independente sau în cadrul liceelor tehnologice, unități de învățământ acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 (Cadrul Național al Calificărilor), și se poate organiza numai în parteneriat cu operatorii economici autorizați!

Pregătirea teoretică se realizează în cadrul școlii, iar pregătirea practică la operatorul economic:

– în clasa a IX-a – 20% pregătire în companie și 80% în școală,

– în clasa a X-a – 60 % pregătire în companie și 40% în școală,

– în clasa a XI-a – 70% pregătire în companie și 30% în școală.

Oferta liceelor ilfovene pentru învățământ profesional și dual, pentru anul școlar 2019-2020
Liceuforma de organizareCalificare profesionalăAgentul economic implicat
L. Tehnologic ”V. Brătianu” Dragomirești ValeDualPreparator produse de carne și peșteCarmangeria Godac SRL
Electromecanic utilaj și instalații industrialeSC Bergerat Monnoyeur SRL/ SC Eneria SRL/ Domino Prodcom SRL
ProfesionalFrigotehnistSC Ilda SRL
Preparator produse din carne și peșteCarmangeria Godac SRL
L. Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” CiorogârlaDualComerciant – vânzătorCarmanferia Godac SRL
ProfesionalMecanic autoSC Automotive Investment Corporation SRL
Ospătar (chelner) vânzător în unități alimentareSC Pontum Invest SRL
Comerciant-vânzătorCarmangeria Godac SRL
L. Tehnologic ”Cezar Nicolau” BrăneștiDualMozicar, montator placajeTerano Construct SRL
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Mecanic autoSC Badsi Impex SRL
ProfesionalOspătar (chelner) vânzător în unități de alimentațieSC Veldoni Internațional Prod SRL/ SC Casa Pustnicu SRL/ SC Laguna Ballroom Rezidential SRL
L. Tehnologic ”Doamna Chiajna” Roșu – ChiajnaDualElectronist aparate și echipamenteSC Hurter Electronic Components SRL
L. Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” VoluntariDualZugrav, ipsosar, vopsitor, tapetarTerano Construct SRL
Mozaicar, montator placaje
L. Silvic ”Theodor Pietraru” BrăneștiProfesionalPădurarOcolul Silvic Brănești
L. Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” bufteaProfesionalComerciant-vânzătorSC Pharaon company SRL/ Camera de Comerț Româno-Germană/ Dumitru I. Cătălin I.I.
L. Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” BufteaProfesionalMecanic autoSC And&Rey Cars Service SRL/ SC A@A Union company SRL/ SC Elmet Gropup Metal&Electric SRL