Plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor este prelungită până la sfârșitul anului 2022, a anunțat Ministerul Agriculturii, într-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat în dezbatere pe site-ul oficial. Astfel, acest ajutor se va plăti pentru tot anul 2022.

„Luând în considerare perioada de depunere a cererilor iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, respectiv 1 – 15 decembrie 2021 pentru solicitarea ajutorului aferent anului 2022, coroborat cu asigurarea continuității schemei, este necesar ca prezentul act normativ să fie adoptat și să intre în vigoare înainte de 1 decembrie 2021.

Prin prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 până la data de 31 decembrie 2022, nu se aduce atingere plafonului maxim aprobat schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru întreaga perioadă de aplicare 2015 – 2022, respectiv 759.250 mii lei.

Suma care va fi alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii  pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2022 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2022”, menționează Nota de fundamentare la proiectul de act normativ.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor  administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic,  precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii  genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate  întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de  producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară  activitatea în domeniul creșterii animalelor.

Intensitatea ajutorului de stat

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate  anterior este:

● de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi  menţinerii registrelor genealogice;

● de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în  numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a  randamentului genetic al şeptelului.

Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători  de animale care prestează serviciile menționate anterior, acreditate de  către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K.  Constantinescu” pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice  ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a  raselor de animale.

De asemenea, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii, crescători de  animale, cărora le pres­tează serviciile menționate anterior contracte care  să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.566