APIA informează că începând din data de 11.04.2019, Centrele Judeţene APIA vor efectua plățile aferente ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pentru cantităţile de motorină utilizate în perioada 01.07 – 31.09.2018 și 01.10 – 31.12.2018  (trim. III și IV/2018), conform prevederilor H.G. nr. 1174/2014 și O.M.A.D.R. nr.1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma totală care urmeaza a fi plătită pentru trim. III este de 274.381.352,00 lei, pentru un număr de 17.184 beneficiari și o cantitate de motorină totală determinată de 157.826.298,892 litri.

Pentru trim. IV, suma totală care urmeză a fi plătită este de 89.320.161,00 lei, pentru un număr de 11.545 beneficiari și o cantitate de motorină totală determinată de 51.373.598,040 litri.

Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2018 este de 1,7385 lei/litru.

● Cantităţile de motorină pentru trim. III, determinate la plată

Specificare        Cantităţi de motorină(litri)  Valoare ajutor de stat (lei)

Sectorul vegetal   147.592.639,143               256.590.052,00
Sectorul zootehnic 9.122.773,596                   15.860.028,00
Sector îmbunătățiri funciare 1.110.886,153        1.931.272,00
Total                    157.826.298,892               274.381.352,00

● Cantităţile de motorină pentru trim. IV, determinate la plată

Specificare            Cantităţi de motorină (litri)   Valoare ajutor de stat (lei)
Sectorul vegetal    43.792.874,886                    76.134.086,00
Sectorul zootehnic 7.363.684,154                      12.808.751,00
Sector îmbunătățiri funciare 217.039,000                377.324,00
Total                       51.373.598,040                  89.320.161,00

Plăți pentru ajutorul de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 08.04.2019, Centrele judeţene APIA vor efectua plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, aferent lunii decembrie  și trimestrului IV 2018. Suma totală autorizată la plată este de 7.154.315 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru un număr de 46 solicitanţi care au accesat această formă de ajutor, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.448