Partidul Na?ional Liberal (PNL) a redepus la Senat o mo?iune simpl? intitulat? ?Gabriel Oprea trebuie s? plece! F?r? coloan? oficial?? ?i solicit? ca dezbaterea acesteia s? aib? loc, conform Regulamentului, ?n cursul acestei s?pt?m?ni.

?n mo?iune, liberalii ?i cer lui Gabriel Oprea s? spun? cine ??i asum? moartea lui Bogdan Gigin?, cine este responsabil ?i dac? a fost poli?istul de la Rutier? presat s? ruleze, pe motociclet?, mult prea repede, ?n condi?ii meteo improprii.

Potrivit autorilor mo?iunii, ?comportamentul lui Gabriel Oprea este incompatibil cu modul ?n care un demnitar al statului rom?n trebuie s? ??i exercite mandatul?.

?V? ?ntreb?m din nou: care a fost urgen?a din seara zilei de 20 octombrie? A?i respectat legea ?n momentul ?n care a?i folosit coloana oficial?? Poate nu vre?i s? r?spunde?i. V? spunem noi: Nu! Nu a?i respectat legea! Conform legii, un ministru are o singur? posibilitate de a beneficia de coloan? oficial?: justificarea unei urgen?e c?tre Poli?ia Rutier?, c?reia s?-i solicite echipaj de ?nso?ire. Ce a?i f?cut dumneavoastr?? Afl?m din informa?ii publice c? a?i emis un ordin de ministru, prin care v-a?i acordat singur dreptul la coloana oficial?. Domnule ministru Oprea, am pierdut ?irul ocaziilor ?n care a?i ?nc?lcat legea! A?i ?nc?lcat cu bun? ?tiin?? Constitu?ia, a?i ar?tat dispre? fa?? de lege, a?i comis abuz dup? abuz?, se arat? ?n textul mo?iunii.

PNL subliniaz? c? ?mo?iunea nu este un atac la persoana Gabriel Oprea, ci la abuzurile comise ?n exercitarea func?iei de c?tre un ministru din Guvernul Rom?niei?.

 

Liberalii au mai depus, la Senat, o mo?iune simpl? ?ndreptat? ?mpotriva lui Gabriel Oprea, dar, din cauza tragediei de la Colectiv, a fost retras? de pe Ordinea de zi din data de 2 noiembrie.