Măsuri și termene stricte pentru traversarea cu bine a perioadei reci

Comandamentul pentru situații de urgență constituit la nivelul Prefecturii județului Ilfov a stabilit programul de măsuri ce vor fi întreprinse până în martie 2018, ”în scopul desfăşurării activităţilor din domeniul energetic, transporturi, protecţia mediului şi ocrotirea sănătăţii populaţiei în condiţii corespunzătoare de calitate şi siguranţă în sezonul rece, precum şi pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică”.
Vor fi implicate administraţiile publice locale şi judeţene, serviciile publice deconcentrate, precum şi agenții economici de pe teritoriul judeţului.

Articol apărut în nr. 384 al Jurnalului de Ilfov, ediția print


Astfel, pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii de distribuţie a energiei electrice în iarna 2017- 2018, Enel Distribuţie Muntenia – Zona Reţea Ilfov a elaborat un program detaliat pe măsuri tehnice, organizatorice și administrative pentru trecerea fătă incidente a vârfului de sarcină. Iar pentru menţinerea unei stări bune a drumurilor, pe
timpul sezonului rece, şi derularea în condiţii optime a traficului vehiculelor de transport în comun, individuale şi de mărfuri sunt propuse a se realiza o serie de lucrări, precum asigurarea scurgerii apelor de pe carosabil; apărare cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie; completarea semnalizării rutiere cu indicatoare de circulaţie fixe şi
mobile specifice sezonului de iarnă și, evident, pregătirea bazelor de deszăpezire.

Și în Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti s-au propus o serie de măsuri cu caracter general, printre care, spre exemplu, verificarea stării tehnice a echipamentelor hidromecanice şi a instalaţiilor de acţionare: golirile de fund, descărcători de ape mari, stavile, vane, instalații hidraulice, instalații mecanice, instalaţiile electrice, instalaţiile de barbotare, instalațiile de încălzire, grupuri electrogene, linii și stații 20 kw sau pregătirea pentru exploatarea pe timp friguros a grupurilor electrogene şi a bateriilor din dotarea barajelor; verificarea funcționării vanelor aferente golirilor de fund și stavilelor de
suprafață, prin efectuarea de manevre. Ca măsuri specifice s-au prevăzut deszăpezirea platformelor tehnologice și a zonelor de acces la punctele de lucru; menținerea în stare de funcționare a echipamentelor hidromecanice de la baraje și noduri hidrotehnice; menținerea în stare de funcționare a parcului auto și de utilaje; aprovizionarea cu sare și nisip la cantoane, baraje și noduri hidrotehnice; spargerea gheții de la vanele și stavilele barajelor și nodurilor hidrotehnice; efectuarea manevrelor la echipamentele hidromecanice conform regulamentelor de exploatare; îndepărtarea ghețurilor din dreptul
descărcătorilor barajelor și nodurilor hidrotehnice etc.

Sănătate și siguranță

În vederea protejării stării de sănătate şi prevenirii îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din Ilfov prin asigurarea unor servicii medicale de calitate, accesibile şi disponibile permanent şi prin identificarea si controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului actualizează permanent baza de date cu persoanele aflate la risc (dializați, gravide cu risc, pacienți cronici, persoane cu nevoi speciale) și o transmite către ISU și Prefectura Ilfov. Efectuează controale în unităţi sanitare de orice tip, în scopul verificării depistării, înregistrării şi raportărilor bolilor respiratorii acute; în scopul verificării înregistrărilor, raportărilor şi asigurării condiţiilor de izolare a bolnavilor cu boli respiratorii acute care se prezintă la camerele de gardă şi UPU sau pentru verificarea asigurării confortului termic în toate unităţile sanitare. Continuă vaccinarea antigripală a grupelor populaţionale la risc și verifică asigurarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare tratării afecţiunilor specifice sezonului rece; verifică dotarea cu echipament de protecție specific (măști) în unitățile sanitare din județ sau asigurarea unui microclimat corespunzător, a mobilierului, a cazarmamentului, a unui meniu corespunzător caloric în cadrul unităţilor de asistenţă medico-socială. De asemenea, verifică condiţiile de muncă pentru angajaţii care lucrează în mediul exterior și asigurarea de către angajator a
echipamentului de lucru specific. Serviciul de ambulanţă Bucureşti – Ilfov și-a stabilit, de asemenea, o serie de măsuri pentru sezonul rece: aprovizionare cu medicamente şi material sanitare pentru toată perioada de iarnă; aprovizionarea şi echiparea cu materiale specifice sezonului rece pentru ambulanţe; întreţinerea permanentă în stare de funcţionare a întregului parc auto, având grijă să funcţioneze în parametri optimi şi instalaţiile de încălzire ale ambulanţelor sau asigurarea pentru personalul medical şi paramedical a
echipamentului de protecţie împotriva temperaturilor scăzute și a umezelii. Trusele medicale – pe lângă conținutul din normative – vor fi dotate cu medicamente specifice pentru afecțiunile de sezon (antibiotice, antitermice). Se vor urmări aprovizionarea magaziei de materiale sanitare cu saltele termice pentru incubatoarele de transport nou-născuți și suplimentarea numărului de echipaje atunci când situațiile impun această măsură.

Planuri de apărare și servicii de permanență la sediul primăriilor

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov propune o serie de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi local: verificarea tehnicii specifice și a stocurilor de materiale necesare acțiunilor de deszăpezire; verificarea și actualizarea în regim de urgență a planurilor proprii și acțiuni specifice sau cele asociate
gestionării unor astfel de evenimente, precum și elaborarea planurilor de cooperare a structurilor abilitate în domeniu; asigurarea reprezentanților în structurile de management al situațiilor de urgență organizate la nivelul județului și actualizarea componenţei Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice iernii; asigurarea fluxului informaţional la nivel local pentru punerea în aplicare a măsurilor de pregătire, prevenire şi răspuns, cuprinse în planurile de apărare specifice; asigurarea funcţionării la capacitate normală a tuturor componentelor Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă care au
obligaţia de a asigura resursele umane, materiale şi financiare în scopul gestionării fiecărei funcţii de sprijin pe care o asigură potrivit prevederilor HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; transmiterea atenționărilor și avertizărilor hidrometeorologice către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență; informarea populației cu privire la regulile și măsurile de protecție ce trebuie respectate în asemenea situații; instruirea personalului şi asigurarea executării serviciului de permanenţă la sediile primăriilor când situaţia impune acest lucru; actualizarea și verificarea spațiilor în care poate fi asigurată relocarea, cazarea şi hrănirea persoanelor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase sau desfăşurarea de acţiuni de informare preventivă a populaţiei privind fenomenele meteorologice prognozate şi eventualele efecte ale acestora.