Ordine de zi plină, la Colegiu Prefectural Ilfov

⬤ Stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar
⬤ Planul de școlarizare 2019-2020 pentru Ilfov

⬤ ISUBIf precizează că doar 31 de unități de învățământ ilfovene (doar 11 de stat) dețin autorizații de securitate la incendiu

⬤ Proiecte destinate preșcolarilor, școlarilor și liceenilor, pentru conștientizarea pericolului consumului de droguri

La sediul Prefecturii Ilfov a avut loc joi, 29 august, reuniunea Colegiului Prefectural și, deși la ultimul punct al Ordinii de zi era menționată informarea cu privire la gestionarea deșeurilor în județ, prefectul Mihai Niță a dorit să înceapă discuțiile cu acest subiect, apreciind că reprezintă, la acest moment, cea mai gravă problemă a Ilfovului.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 466

”Dețin filmări cu depozitări ilegale de deșeuri. Problema s-a agravat, în condițiile în care din cele două depozite de gunoi – Vidra și Glina – doar la Vidra se mai poate depozita. Ce se întâmplă acum este foarte grav”, a spus Mihai Niță, referindu-se la faptul că sunt tot mai multe sesizări ale ilfovenilor în legătură cu deșeuri din excavații și/sau de la demolări, dar și deșeuri menajere, care sunt abandonate prin tot Ilfovul. Prefectul județului a acuzat o deficiență de comunicare între conducerea Instituției Prefectului și Comisariatul Județean ilfovean al Gărzii de Mediu, chiar dacă acesta din urmă a avut știință despre fenomen și a luat, imediat, măsurile legale ce se impun – adică a sancționat societățile care practică astfel de activități, dar și persoanele fizice, a dispus măsuri de igienizare. În aceste condiții, prefectul județului a cerut realizarea grabnică a unei analize asupra numărului autorizațiilor (acorduri de mediu) eliberate pentru excavații și depozitare deșeuri rezultate din demolări. ”Ne vom sufoca în gunoi, iar eu nu accept așa ceva! Nu este posibil să avem depozitări necontrolate de deșeuri, la o asemenea anvergură!”, a atras atenția Mihai Niță. Iar Emil Grigore, comisar șef al Comisariatului Județean Ilfov – Garda de Mediu, a vorbit despre responsabilitățile UAT-urilor, ale Poliției comunitare, subliniind că nu se poate ca acestea să nu cunoască fenomenul și a adăugat că până la acest moment s-au aplicat sancțiuni în valoare de 8 miliarde de lei.

La fel de nemulțumit s-a declarat Mihai Niță și în legătură cu ”pertinența” unor așa zise ajutoare sociale. Și s-a referit în acest context la sume de bani acordate de unele primării, prin hotărâri ale consiliilor locale, pentru, spre exemplu, extracții dentare sau ”procurarea de medicamente pentru vertij”. ”Vă rog să se analizeze în detaliu pertinența acestor ajutoare, iar AJPIS să prezinte o analiză a verificărilor făcute la primării. Cred că este nevoie de un instructaj al primarilor și secretarilor, în legătură cu această problemă, pentru a nu exista niciun fel de suspiciuni asupra modului de cheltuire a bugetului local”, a spus prefectul. Acesta a cerut, de asemenea, și reprezentanților Centrului Județean Ilfov al APIA o analiză a beneficiarilor de subvenții pentru agricultură. ”Vin petiții la Prefectură ale deținătorilor de terenuri, care reclamă că nu le-au dat niciodată în arendă, dar cineva încasează subvenții pentru ele. Vă rog să fiți vigilenți și să vorbiți cu primăriile să verifice înzecit dosarele”, a mai cerut prefectul. Acesta a adăugat că solicită tuturor ilfovenilor care au probleme să se adreseze cu încredere Prefecturii, mai ales că, ”activitatea în instituție s-a deblocat. Aveam pe aici oameni care nu semnau nici măcar un duplicat. Am avut o astfel de solicitare veche de 8 ani de zile, iar nimeni nu-și asuma responsabilitatea. Un alt caz a fost al unei femei care venea de 30 de ani la Prefectură ca să-și rezolve o situație. Când am rezolvat-o a început să plângă și nu i-a venit să creadă”, a explicat Mihai Niță.

Stadiul pregătirii unităților de învățământ

În continuare, reuniunea Colegiului Prefectural a urmat Ordinea de zi, iar inspectorul școlar general al județului, Gabriela Ilisie, a prezentat stadiul pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din Ilfov pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2019-2020. S-au avut în vedere obținerea auto­rizațiilor sanitare de funcționare a unităților de învățământ/acordarea vizei anuale; derularea de activități de intervenție de tipul reparațiilor curente, igienizărilor la clădirile și spațiile cu destinația învățământ; verificarea/asigurarea parcului auto de microbuze școlare; asigurarea condițiilor de asistență medicală pentru elevi și preșcolari; asi­gurarea necesarului de manuale școlare; elaborarea planului de măsuri pentru menținerea și creșterea gradului de siguranță pentru elevi atât în perimetrul școlilor, cât și în afara acestuia; realizarea Planulului de școlarizare 2019-2020 sau asigurarea unui serviciu educațional de calitate, prin încadarea cu personal calificat la nivelul tuturor unităților de învățământ.

Astfel, s-a menționat că unitățile de învăță­mânt ilfovene AU auto­rizație sanitară de func­ționare, excepție făcând Liceul Tehnologic ”Barbu Știrbey”, Buftea (necesită racordarea la rețeaua de apă potabilă, deoarece puțul propriu este colmatat) și Școala Gim. nr. 3 Voluntari (unde, pentru că se execută lucrări de consolidare, reabilitare și extindere, elevii vor învăța în containere). La momentul prezentării raportului, reparațiile și igienizarea spațiilor de învățământ erau realizate în proporție de 89,5%. Iar în ceea ce privește siguranța în exploatare a clădirilor, din cele 298 de unități, 11 sunt declarate ”în conservare”. S-au identificat și propus pentru reabilitare clădiri construite în perioada 1924-2000, după cum urmează: corpul 5, dezafectat, al Liceului Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla, construit în 1962; corpul principal – A – al Liceului Tehnologic ”Barbu Știrbey”, Buftea, construit în 1924; corpul D – clădire liceu, la Snagov, Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, construit în 1971 și corpurile E – internat și F – sală de sport – de la aceeași unitate școlară, construite în 1952, respective 1973.

Pentru parcul auto de microbuze școlare s-a precizat că Ilfovul are în exploatare 53 de mașini, în proprietatea școlilor, la care se adaugă alte 17 microbuze puse la dispoziție de primării. Numărul este totuși insuficient, IȘJ Ilfov precizând că ar mai fie nevoie de o suplimentare cu 53 a numărului de microbuze școlare.

Serviciile de asistență medicală pentru elevi și preșcolari sunt asigurate pentru toți elevii din județ, fie prin cabinetele medicale din școli (55 de unități, din 77 au cabinet medical în incintă) sau prin rețeaua de cabinete medicale ale medicilor de familie din localități.

Toate unitățile de învățământ din Ilfov au solicitat prin comandă manuale școlare, astfel încât elevii să aibă asigurat necesarul. În acest moment, în depozit există 95% din totalul de carte solicitat, iar 60% din acest total este deja în școlile din județ.

Legat de menținerea și apoi creșterea gradului de siguranță pentru elevi și preșcolari atât în perimetrul unităților de învățământ, cât și în afara acestuia, s-au făcut referiri la asigurarea pazei sau la actualizarea parteneriatelor educaționale de cooperare privind siguranța școlară.

La final, s-a prezentat Planul de școlarizare pentru 2019-2020, la nivelul județului, Plan care prevede pentru:

@învățământ preșcolar – 367 grupe (174 program normal și 193 cu program prelungit) cu 8.804 copii;

@învățământ primar – 755 clase, 18.911 elevi;

@învățământ gimnazial – zi – 545 clase, 13.478 elevi;

@învățământ gimnazial cu frecvență redusă, la Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”, Brănești – 5 clase, 75 de elevi;

@Programul ”A doua șansă” – nivel primar – 5 clase, 146 elevi, iar la nivel gimnazial – 9 clase cu 238 de elevi;

@învățământ liceal – frecvență zi – 47 clase, 1.203 locuri (24 de clase “Teoretic”, 16 clase “Tehnologic” și 7 clase de “Vocațional”);

@învățământ liceal – frecvență redusă – filiera ”Teoretică” (9 clase, 178 locuri);

@învățământ profesional și dual cu durata de 3 ani – 8 clase, 239 de locuri;

@învățământ postliceal – anul I – 3 clase, 67 de locuri, la Liceul Tehnologic ”Barbu Știrbey” (o clasă cu 16 locuri) și la Liceul Tehnologic ”Dragomirești Vale” – două clase cu 56 de locuri;

@Școala de maiștri – o clasă, 28 de locuri, la Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla;

@Învățământ special – primar – 6 clase și 40 de elevi, iar pentru gimnazial – 9 clase și 90 de elevi și

@Clubul Sportiv Școlar – unde s-au aprobat 28 de grupe cu 436 de elevi.

Prevenirea incendiilor în școli

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov au prezentat, apoi, rezultatele controalelor de prevenire a incendiilor în unitățile de învățământ din județul Ilfov, pornind de la explicarea detaliată a condițiilor de avizare-autorizare a unităților de învățământ.

Astfel, în primăvara cât și în toamna anului 2017 au fost inventariate unitățile de învățământ de stat și private de pe raza județului Ilfov, ocazie cu care au fost desfășurate verificări privind încadrarea/neîncadrarea acestora în categoriile de construcții care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, rezultând următoarele date:

@total unități de învățământ de stat și privat: 264,

@total corpuri de clădire: 383,

@unități de învățământ autorizate: 31,

@corpuri de clădire autorizate: 42,

@unități de învățământ neautorizate: 161,

@corpuri de clădire neautorizate: 193,

@unități de învățământ ce nu fac obiectul avizării/autorizării: 72,

@corpuri de clădire ce nu fac obiectul avizării/autorizării: 148.

Așadar, 31 de unități (11 de stat și 20 privat) au autorizații de securitate la incendiu, din 161 (110 de stat și 51 private) care trebuie să dețină, conform legii, astfel de autorizare. Toate cele 264 de unități de învățământ din Ilfov au asigurate, însă, condițiile de evacuare a persoanelor în cazul producerii situațiilor de urgență (incendiu, cutremur, inundații, surpare teren etc)! Și toate au asigurate mijloacele de primă intervenție în caz de incendiu!

Școala ilfoveană, educată și pregătită să facă față consumului de droguri

Și reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Ilfov, din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), (parte din structura Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CRPCA) II București au prezentat membrilor Colegiului Prefectural Ilfov bilanțul activităților desfășurate, în acest an. Documentul a fost realizat de Mihaela Moise Iancu, specialist prevenire, pornind de la contextul amplificării consumului de droguri în România.

Legat strict de prevenirea consumului de droguri în școală s-a amintit că la nivelul CPECA Ilfov au fost implementate proiecte și campanii naţionale și locale, inițiate atât de ANA, cât și de instituțiile partenere. Și s-a făcut referire aici la câteva: concursul național ”Mesajul meu antidrog”, ediţia a XVI-a, promovat în 15 unități de învăţământ, cu peste 20 de activități, fiind informați 441 de beneficiari: elevi și cadre didactice, (iar o elevă de la Școala ”Prof. Ion Vișoiu”, Chitila, a primit locul II la nivel național, la secțiunea ”Pictură”); proiectul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”; marcarea prin activități de informare, educare, conștientizare, în școli, a Zilei mondiale fără tutun (pe 31 mai), proiectul național ”Necenzurat” – de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare de 12-14 ani; proiectul național ”Cum să creștem sănătoși”, care a promovat un stil de viaţă sănătos în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, urmărindu-se astfel prevenirea apariției de comportamente adictive în perioada adolesecenţei; proiectul național ”ABC-ul emoțiilor”, pentru formarea şi consolidarea abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri (adresat copiilor de clasele I-a și a ­II-a), proiectul educațional ”Therapy”, de asemenea pentru promovarea stilurilor alternative de viață sănătoasă sau implementarea ESPAD – studiu european privind consumul de alcool, tutun și alte droguri, utilizarea Internet-ului și practicarea de jocuri – în Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, Snagov, Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru”, Brănești și în Liceul Teoretic ”Horia Hulubei”, Măgurele (la clase selectate după criteriul ”elevi născuți în 2003”).

Pe partea de proiecte locale, s-au amintit ”Forumul antidrog – prevenirea violenței ca urmare a consumului de droguri/ gestionarea emoțiilor/evitarea confilctelor” sau de proiectul ”Alegeți școala, preveniți delincvența”, ambele inițiate de Școala Gim. ”Prof. Ioan Vișoiu”, Chitila sau de proiectul inițiat de Școala Gim. nr. 1 Glina – ”Prevenirea și combaterea consumului de droguri, tutun și alcool, a traficului de ființe umane, de sprijinire a copiilor cu părinți plecați în străinătate”.

S-a mai amintit de faptul că, la nivelul ­CRPECA II București, prin Programul de Asistență Integrată în Adicții ­(PAIA) Obregia, sunt asigurate servicii de asistență pentru consumatorii de droguri din sectoarele 3, 4 și județele Ilfov și Giurgiu. Specialiștii au informat și îndrumat spre serviciile oferite prin PAIA OBREGIA, pe toți adresanții Centrului, care aveau astfel de solicitări. În evidența PAIA se află consumatori de heroină, cannabis, NSP și alcool, iar programul de asistență oferă și servicii de evaluare și asistență beneficiarilor referiți de Serviciul de Probațiune Ilfov. PAIA Obregia a acordat asistență în perioada ianuarie – august 2019 pentru 4 persoane care au domiciliul în Ilfov. Iar în perioada ianuarie – iulie 2019 au fost introduse în programul informatic SIDES, 142 de fișe standard de admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri.