Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, în perioada 2018-2020, de o schemă de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora în vederea producerii cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator/altă persoană juridică, potrivit unei Hotărâri adoptate în ultima ședință de Guvern.

La această schemă de ajutor de minimis participă, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii/alte persoane juridice care defășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne.

Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele specificate vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minimum 2 și maximum 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens. Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiți de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează prin înmulțirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

Condiții de eligibilitate

Crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

● să deţină exploatații înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

● să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică;

c) să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maximum 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract;

● să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap;

● să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică;

● să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii de porci trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

● să dețină scroafe și/sau scrofițe, înscrise în registrul genealogic;

● să furnizeze purcei înțărcați către procesator sau altă persoană juridică, la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare;

● purceii să fie identificați potrivit legisla­ției în vigoare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.385