”No Place For Hate” – parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli

Școala Gimnazială nr.1 Brănești a lansat pe 4 septembrie 2017 cel de-al doilea proiect european ERASMUS + KA2, ”No Place For Hate”, un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli. Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului și sportului. Acesta este structurat ȋn trei acţiuni – cheie: ”Mobilitatea persoanelor”, ”Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici” și ”Sprijin pentru reformarea politicilor”.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 377, ediția print

În cadrul acţiunii – cheie 2 se află și parteneriatele strategice pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli. Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar își propun să sprijine dezvoltarea, transferul și/sau implementarea de practici inovatoare, precum și implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) și schimbului de experienţă la nivel european, oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând atât rezultate tangibile, cât și rezultate intangibile.

Schimb de informaţii despre cultură, tradiţii și idei legate de metodele de predare

”În urmă cu un an, am cunoscut cinci cadre didactice din Uniunea Europeană, pe platforma e-twinning, cu care aveam ceva în comun: școlile din care provenim au din ce în ce mai mulți elevi care nu-și cunosc suficient tradiţiile, cultura și istoria, iar copiii imigranţilor, copiii minorităților, unii elevi cu rezultate mai puţin satisfăcătoare la învăţătură și elevii CES întâmpină probleme de integrare în colectiv. Astfel s-a născut ideea unui proiect etwinning care a început în ianuarie 2017. Profesorii din cele șase școli s-au cunoscut mai bine, precum și elevii care au dorit să se implice activ în derularea activităților online.

Pentru a crește impactul ideii noastre, ne-am decis o lună mai târziu să scriem un proiect Erasmus+. Cu mare entuziasm am prezentat în cadrul ședinţelor consiliilor profesorale ideea unui nou parteneriat european. Toate cele șase școli au fost de acord; am regândit proiectul, l-am cizelat, ne-am ales coordonatorul și am aplicat în vederea obţinerii unui grant. La 1 august, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din România a publicat rezultatele selecției: proiectul nostru fusese aprobat. Școala noastră este, așadar, începând cu 4 septembrie 2017, beneficiara celui de-al doilea proiect european, însă în calitate de coordonator european, de data aceasta. Noul parteneriat, ”No Place For Hate”- nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037277 se va derula pe parcursul a doi ani.

Școlile implicate sunt din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Turcia, Croația, Polonia, Portugalia și România (coordonator). Acest proiect va reprezenta, pentru fiecare copil, o oportunitate de a-și face prieteni noi, de a se implica activ în activităţi care solicită imaginaţia, creativitatea, abiliţătile de lucru în echipă și leadership, de a fi mândru de sine înșuși/însăși, de a înțelege și conștientiza multiculturalitatea celorlaltor comunități.

Vor fi implicaţi toţi elevii școlilor aflate în parteneriat, se va realiza un schimb de informaţii despre cultura, tradiţiile și ideile legate de metodele de predare – învăţare – evaluare, iar familiile copiilor vor fi implicate activ în activităţile acestui proiect, vor fi îmbogăţite aptitudinile creative, de învățare și artistice ale elevilor, vor fi încurajați în utilizarea TIC și a limbilor străine. Vom pune accent pe dezvoltarea atitudinii civice, pe respectarea valorilor morale, pe toleranță, pe realizarea unui dialog internațional în adevăratul sens al cuvântului. În acest scop, fiecare școală implicată va crea un Club al Diversității, la care sunt invitați să participe toți copiii. Profesorii vor afla mai multe despre celelalte sisteme educaționale europene, metode inovatoare de predare cu ajutorul întâlnirilor de proiect transnaționale, vor face schimb de idei cu privire la metodele pedagogice, își vor îmbunăţăți competenţele de exprimare în limba engleză și competenţele TIC, li se va dezvolta sentimentul de apartenență la comunitatea europeană și vor intra în contact cu diferite culturi și moduri de gândire”, ne-a declarat prof. Anișoara Aydin, responsabilul proiectului din partea României.

470 de elevi implicați în proiect

,,Școala noastră are 470 de elevi. Toți sunt implicați, după puterile lor, în acest proiect, de la realizarea materialelor video de prezentare în limba engleză până la crearea felicitărilor de Crăciun și de Anul Nou pe care le vom trimite copiilor din Portugalia, Turcia, Polonia, Croația și Anglia’’, ne-a declarat prof. Nicoleta Tone, directorul Școlii gimnaziale nr.1 din Brănesti. ,,Avem o responsabilitate extraordinară față de partenerii noștri. Coordonatori fiind, avem grijă ca tot ceea ce ne-am propus să fie implementat la timp, la parametrii așteptați și la standarde înalte de calitate. Deși parteneriatul a început  doar de două luni și jumătate, elevii și cadrele didactice au desfășurat activitățile planificate și nu numai: au creat Clubul Diversității (în cadrul căruia săptămânal copiii învață despre țările partenere și despre celelalte cinci școli, concep diverse materiale, updatează twinspace-ul proiectului etc.), au contribuit la realizarea panoului ERASMUS+, au imaginat și printat flyere de promovare a proiectului, au realizat designul a 20 de tricouri No Place For Hate, au început să formeze o mini-bibliotecă donând și achiziționând cărți care combat discriminarea, ura rasială, intoleranța. Un grup mic de elevi  din fiecare școală implicată a realizat câte un jingle. Mii de copii au desenat logo-uri apoi, în cadrul fiecărei școli, au votat cel mai bun logo. În această lună, comunitățile locale din cele 6 țări vor avea oportunitatea de a vota online cel mai bun jingle dintre cele 6 propuneri și cel mai bun logo dintre cele 6 propuneri, acestea urmând să devină jingle-ul oficial al proiectului, respectiv logo-ul oficial al proiectului. Munca acestor minunați copii, îndrumați de cadre didactice devotate, poate fi admirată pe platforma oficială gândită în acest scop de Comisia Europeană, etwinning.net, mai precis pe TwinSpace, pe site-ul oficial al proiectului (care este în continuă dezvoltare), pe pagina de Facebook a proiectului, pe pagina de Facebook a școlii noastre, pe website-urile școlilor partenere. În aceste două săptămâni care au mai rămas din luna noiembrie, vor mai avea loc două videoconferințe la care vor participa din școala noastră elevii claselor a VII-a A și a VII-a B. Vor avea oportunitatea de a intra în dialog cu copiii din Croația”, a mai completat prof. Nicoleta Tone.

Disclaimer

Toate informațiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a Școlii gimnaziale nr.1 Brănești, județul Ilfov, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile  pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Cadre didactice implicate

Cadrele didactice care fac parte din echipa României sunt: prof. Nicoleta Tone (director), prof. Anișoara Aydin (responsabilul proiectului), prof. Tatiana Badea, prof. Simina Zega, prof. Iustina Ilie, prof. Ioana Dobre, prof. Andreea Mărunţelu, prof. Angel Tăsloveanu, prof. Sabina Steopoae, prof. Laura Duminică și prof. Cristiana Gheorghiță.