Prețul apei crește la 4,89 lei, de la 2,04 lei
Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei pentru 2022 a fost aprobat
Preotul parohiei Cosmopolis a cerut sprijin pentru construirea unei biserici în cartier

Cetățenii nu au fost notificați despre scumpirea care va dubla facturile de acum înainte

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos a decis, în ședința ordinară, care a avut loc în data de 24 februarie, la sala de şedinţe din Str. Stadionului nr. 1, să retragă de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu implicații în politica tarifară pentru alimentare cu apă și canalizare în localitate. Consilierii au observat că din aprilie 2022, tarifele aplicate de SC Euro Apavol SA se majorează cu peste 100%, motiv pentru care au solicitat acestei instituții explicații referitoare la creșterea prețului la apă, pentru locuitorii din Ștefăneștii de Jos.

Articol apărut în editia print a Jurnalul de Ilfov, nr.589

Primul proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței avea drept scop aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa şi a reprezentantului unităţii administrativ teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să aprobe strategia tarifară conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020“, precum şi modificările contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. Prin acest document s-a propus CL acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Ştefăneştii de Jos în cadrul AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, viceprimarului Gheorghiţă Virgiliu Mircea Daniel, în vederea exercitării, în numele şi pe seama comunei Ştefăneştii de Jos, a votului favorabil privind aprobarea Strategiei Tarifare, prevăzută în anexa nr. 1 la hotărârea de consiliu, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020“, precum şi a modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.

Prețul apei crește la 4,89 lei, de la 2,04 lei

În urma discuțiilor pre­mergătoare supunerii la vot a proiectului de hotărâre inclus pe ordinea de zi a ședinței de CL, consilierii au observat că în ”Strategia de tarifare conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro Apavol SA în perioada 2014 – 2022”, tariful aplicat din aprilie 2022, pentru comuna Ștefăneștii de Jos va fi de 4,89 lei, față de tariful inițial de 2,04 lei pentru apă, iar pentru apă uzată, tariful crește la 2,61, lei, de la aceeași dată, față de tariful de 1,58 de lei. O majorare semnificativă și împovărătoare pentru cetățenii comunei Ștefăneștii de Jos, care vor avea de suportat din luna aprilie facturi mai mult decât duble la apă. Consilierii și viceprimarul Mircea Gheorghiță au retras proiectul de pe ordinea de zi și au contactat SC Euro Apavol SA pentru a cere explicații legate de motivele care au condus la dublarea peste noapte a prețului la apă pentru comuna Ștefăneștii de Jos.

Mircea Gheorghiță, vice­primarul comunei Ște­făneștii de Jos, a reiterat faptul că proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, deoarece consilierii locali au sesizat că SC Euro Apavol SA majorează prețurile la apă foarte mult. ”Consilierii au sesizat că ­aceas­tă societate dublează prețurile la apă, fără să fi notificat cetățeanul. De aceea, ­le-au cerut re­prezentanților ­acestei so­cietății să vină în ședința de CL pentru a da explicații referitoare la tarif. Ceea ce s-a și întâmplat. Aceștia spun însă că este vorba despre un tarif unic impus de finanțator. Acesta este motivul pentru care am decis să solicităm să vedem și noi contractul prin care finanțatorul cere acest tarif unic. Reprezentanții SC Euro Apavol SA ne-au spus că au trimis aceste documente pe email, însă noi am verificat și nu am găsit această documentație”, ne-a declarat viceprimarul. Mai mult, Mircea Gheorghiță spune că este grav faptul că societatea nu a făcut nicio notificare către cetățenii, în sensul majorării tarifelor. ”Le-am cerut celor de la Euro Apavol să înștiințeze populația despre această scumpire, ca să nu cadă pe capul nostru, pentru că până la urmă, noi suntem puși aici să reprezentăm interesul cetățenilor, nu să îi îndatorăm. Poate sunt cetățeni care nu își permit aceste costuri, poate vor să renunțe la sistemul public de alimentare cu apă. Vom cere și o justificare oficială referitoare la motivele care au condus la majorarea prețului”, ne-a mai declarat viceprimarul Mircea Gheorghiță.

În ședința Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos a mai fost supus dezbaterii şi ulterior aprobat Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Potrivit referatului de aprobare, decizia a fost luată ca urmare a unei solicitări venite în acest sens din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov.

Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei pentru 2022 a fost aprobat

În ședința din 24 februarie, consilierii au aprobat și proiectul de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Ştefăneştii de Jos precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comună Ştefăneştii de Jos ţie. Potrivit referatului de aprobare, serviciile juridice constau în asistenţă şi reprezentare în faţa tuturor instanţelor de judecată, pregătirea şi elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor. Se împuterniceşte primarul comunei Ştefăneştii de Jos, să selecteze un avocat/cabinet de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor şi să contacteze aceste servicii juridice, cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local de comunei Ştefăneştii de Jos.

În cadrul aceleiași ședințe, consilierii au aprobat și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ştefăneştii de Jos pentru anul 2022, cât și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru Şcoala Gimnazială Nr. 1 din comună pentru anul 2022. Bugetul de cheltuieli pe anul 2022, pentru Şcoala Gimnazială Nr. 1 a fost aprobat în sumă de 815.949 lei – Secţiunea Funcţionare.

În privința bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Ştefăneştii de Jos pentru anul 2022, acesta a fost aprobat în sumă totală de 63.281.090 lei, atât pe partea de venituri, cât şi pe partea de cheltuieli, din care 35.074.860 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 32.590.611 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare, la care se adaugă credite de angajament în valoare de 53.834.609 lei. S-a mai aprobat și lista de investiţii pentru anul 2022, din bugetul local, în sumă de 32.590.611 lei credite de angajament, din care 32.590.611 lei credite bugetare 2022. S-a aprobat, de asemenea, și bugetul de cheltuieli pe secţiune C – credit bancar în valoare de 4.384.381 lei, și bugetul de cheltuieli al Clubului Ştefăneştii de Jos, în valoare de 1.200.000 lei, împreună cu schema de personal a Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de Jos.

Preotul parohiei Cosmopolis a cerut sprijin pentru construirea unei biserici în cartier

La finalul ședinței de consiliu, preotul Mihaiță Cătălin Răducanu, preotul paroh al Parohiei Cosmopolis, și-a exprimat dorința de a fi sprijinit de Consiliul Local pentru ridicarea unei biserici în cadrul acestui complex rezidențial – Biserica Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini. Preotul a menționat că, până la ridicarea bisericii propriu-zise, are nevoie de susținere pentru realizarea unei clopotnițe căreia să îi atașeze un mic paraclis, unde să poată desfășura slujbele. Domnia sa le-a vorbit consilierilor locali despre un proiect prin care a estimat un necesar de 100.000 de euro. Consilierii au cerut proiectul spre studiu, pentru a vedea în ce măsură Consiliul Local poate contribui din fondurile comunei la susținerea acestui obiectiv.