PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat că fermierii români au posibilitatea să depună până la jumătatea lunii decembrie proiecte cu fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici, în cadrul submăsurii 6.3, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020.

 

Ghidul solicitantului pentru această submăsură, postat pe site-ul AFIR, că gibile cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potențialul agricol precum și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri. 

Sprijin pentru o perioadă de 3-5 ani

 Sprijinul nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/5 ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, iar procentul de finanțare nerambursabila este de 100%. El se acordă în 2 tranșe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare, iar 25% se vor acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăși 3/5, de la data semnării Deciziei de Finanțare de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Condiții care trebuie îndeplinite 

Implementarea corectă a Planului de Afaceri, presupune îndeplinirea în mod obligatoriu a următoarelor condiții: ● comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare; ● înființarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu în vigoare cu respectarea condițiilor de bune practici prevăzute în Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului, în cazul în care exploatația vizează creșterea animalelor; ● existența în cadrul exploatației agricole a unei platforme de gestionare a gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de Afaceri se va detalia acest aspect; ● stabilirea domiciliului/sediului social a solicitantului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată; ● în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare, locul de muncă, al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în același UAT sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația; ● din Planul de Afaceri trebuie să reiasă dezvoltarea exploatației agricole.