Cătălin Zamfira, deputat PSD ne-a oferit detalii despre noua lege, aprobată de Parlament luna trecută. Proiectul a fost elaborat anul trecut de Executiv, în urma consultărilor cu instituțiile publice și private, cele de învățământ și ONG-uri

Firmele și instituțiile publice vor putea încheia contracte de internship cu tineri care au împlinit vârsta de 16 ani, activitatea unui intern fiind de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore zilnic. Președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege care reglementează acest nou tip de contract de muncă. Noua lege interzice efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.

”Pe parcursul unui an calendaristic, în funcție de numărul de salariați angajați cu contracte de muncă, organizația gazdă poate încheia, în mod simultan, contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajați. Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizație lunară de internship, din partea organizației gazdă. Indemnizația de internship va fi egală cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată. Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână și se stabilește prin contractul de internship. În situația internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi”, ne-a explicat parlamentarul, membrul al Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților.

Acesta a adăugat că, potrivit legii, ”internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship organizația gazdă are obligația asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate, sociale și șomaj a internului care nu are calitatea de asigurat și a plății contribuțiilor aferente. Firmele care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 16% din salariul brut anual al respectivului angajat, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni. Dacă și după 24 de luni contractul de muncă cu respectiva persoană este în derulare, angajatorul primește încă o primă echivalentă”.