Cea mai recentă reuniune a Colegiului Prefectural Ilfov a analizat ”preocuparea Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Ilfov pentru creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică în beneficiul cetățeanului”, comisarul șef de poliție Doru Marius Iacobuș făcând referire, pentru început, la obiectivele generale prevăzute în proiectul managerial și care sunt avute în vedere pe tot parcursul anului 2018.

Articol apărut în nr. 410 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Șeful IPJ Ilfov a vorbit despre creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală și siguranţa rutieră; asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protejarea intereselor financiare ale UE; destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale, prevenirea și combaterea criminalității organizate transfrontaliere și despre asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

Toate cele mențio­nate anterior se pot îndeplini prin îmbunătăţirea managementului şi creşterea capacităţii de intervenţie, precum şi consolidarea parteneriatului cu societatea civilă prin acţiuni preventive şi comunicare publică; creșterea vizibilității și implicit a autorității Poliţiei Române; prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, de natură contravențională şi penală; prevenirea tulburării ordinii publice pe timpul adunărilor publice, prin prezența activă în zonele aglomerate, în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale; prevenirea accidentelor rutiere grave și asigurarea unui trafic normal pe drumurile publice; asigurarea intervenţiei, potrivit competenţelor, în situaţii de urgenţă.

Măsuri dispuse

În vederea diminuării riscurilor la adresa ordinii publice şi menţinerii la un nivel controlabil a celor care nu pot fi eliminate, la nivelul IPJ Ilfov vor fi aplicate măsurile din competenţă pentru adaptarea misiunilor şi acţiunilor specifice, astfel:

Pe linie de ordine publică:

1. Analizarea situaţiei operative şi adaptarea planurilor unice de ordine şi siguranţă publică potrivit competenţei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. Realizarea cooperării cu efectivele de jandarmi şi poliţia locală în vederea eficientizării dispozitivelor de siguranţă publică prin mărirea numărului de patrule mixte pentru prevenirea infracţionalităţii stradale pe raza localităţilor urbane şi rurale;

3. Dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de menţinere a ordinii publice, pentru evitarea situaţiilor de risc, îndeosebi pe timpul desfăşurării manifestaţiilor pu­blice de amploare;

4. Asigurarea intervenţiei operative la evenimentele sesizate prin SNUAU 112;

5. Pregătirea antivictimală a persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate.

Pe linie de Poliție Rutieră:

1. Analizarea permanentă a dinamicii traficului rutier şi organizarea de acţiuni punctuale pentru eliminarea factorilor de risc identificaţi;

2. Asigurarea flexibilităţii dispozitivelor de circulaţie de către unităţile teritoriale, pentru o reacţie promptă şi eficientă la eventuale situaţii de urgenţă;

3. Suplimentarea numărului patrulelor de poliţie, pe timp de zi şi noapte, de regulă în zonele şi pe arterele intens circulate, în raport de evoluţia situaţiei operative;

4. Asigurarea continuităţii dispozitivului rutier, precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere, dar şi în scopul intensificării activităţilor specifice, potrivit competenţelor, pentru limitarea excesului de viteză şi depistarea celor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice;

5. Intensificarea activităţilor pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor de circulaţie şi a faptelor antisociale pe tronsoanele de drumuri europene ce converg către punctele de trecere a frontierei, în funcţie de creşterea valorilor de trafic.

Pe linie de inves­tigații criminale:

1. Intensificarea activităţilor specifice în zonele şi mediile pretabile comiterii de furturi şi tâlhării;

2. Intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise cu violenţă în zona barurilor, cluburilor, locurilor de cazare şi altor locuri pretabile, precum şi monitorizarea stărilor conflictuale;

3. Monitorizarea grupurilor de infractori aflaţi în evidenţă cu furturi din locuinţe, care pot acţiona în lipsa proprietarilor/chiriaşilor de la domiciliu;

4. Intensificarea activităţilor de culegere a informaţiilor privind intenţiile infracţionale şi contracararea activităţilor grupărilor infracţionale cunoscute.

Pe linie de investigare a criminalității economico-financiare

1. Identificarea şi verificarea agenţilor economici din marile complexe comerciale (companiile en-gros şi companiile de retail), precum și din pieţele şi târgurile în care se desfăşoară activităţi comerciale nelegale cu mărfuri alimentare (carne, produse din carne congelate, ouă, lapte şi altele), legume-fructe, alcool, băuturi alcoolice şi ţigări;

2. Stabilirea operaţiunilor şi circuitelor comerciale derulate şi societăţile comerciale destinatare ale mărfurilor în cauză;

3. Descoperirea şi investigarea ilegalităţilor comise cu ocazia efectuării importurilor/opera­ţiunilor intracomunitare şi comercializării acestor produse pe teritoriul județului Ilfov;

4. Descoperirea şi sancţionarea faptelor de natură contravenţională din acest domeniu;

5. Descoperirea şi investigarea cazurilor de evaziune fiscală.

Încredere și o imagine mai bună!

IPJ Ilfov anunță că, pentru creșterea încrederii populaţiei în forţele de ordine și a îmbunătăţirea imaginii instituţiei, se va pune un accent deosebit pe: mediatizarea activităţilor desfășurate de subunităţile centrale și teritoriale de poliţie, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, protecţia proprietăţii publice și private, menţinerea climatului de ordine și siguranţă civică; informarea promptă a reprezentanților presei cu precizările necesare atunci când se produc evenimente negative sau de interes public și informarea cetăţenilor privind anumite aspecte ale stării infracţionale, cu accent pe măsurile și mijloacele de ordin preventiv.