Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord politic privind reforma Politicii Agricole Comune. Pe baza propunerilor Comisiei, formulate în octombrie 2011, acordul are patru reglementări fundamentale, aprobate de Parlamentul European și Consiliul Europei, cu privire la Plățile Directe, Organizarea pieței comune, dezvoltare rurală și reglementarea pe orizontală a aspectelor financiare și de management și monitorizare cu privire la PAC.

„Înverzirea” PAC

Pe lângă SAPS, fiecare fermă va primi o anumită subvenție pe hectar pentru respectarea anumitor practici benefice pentru climat și mediu. Statele membre vor folosi 30% din alocarea națională pentru aceste plăți. Această măsură este obligatorie, iar nerespectarea cerințelor referitoare la înverzirea agriculturii vor atrage penalități care depășesc nivelul su­­­melor acordate ca subvenții pentru acest domeniu. De exemplu, după o perioadă de tranziție, cei care au încălcat aceste cerințe pot plăti penalități în cuantum de 125% din subvențiile pentru “înverzirea” agriculturii. 

 Cerințele de bază: 

 menținerea pajiș­tilor permanente;

 diversificarea culturilor (un fermier trebuie să cultive cel puțin două culturi atunci când terenul său arabil depășește 10 hectare, trei culturi, atunci când depășește 30 de hectare. Cultura principală tre­buie să acopere maxim 75% din terenul arabil, sau cele două culturi principale pot acoperi maxim 95% din suprafața arabilă);

 menținerea zonelor de interes ecologic pe cel puțin 5% din suprafața fermei, dacă aceasta are mai mult de 15% (cu ex­cepția pajiștilor permanente), de exemplu marginea câmpurilor, liziere, teren viran, elemente particulare ale peisajului, zone de biotop, zone tampon, zone despădurite. Acest procent va crește la 7%, după un raport al Comisiei prezentat în 2017 și formularea unei propuneri legislative în această privință.

 Echivalența înverzirii

Pentru a evita penalizarea acelor fermieri care au deja în vedere rezolvarea problemelor de mediu, acordul prevede sistemul echivalenței înverzirii pentru practicile benefice pentru mediu care au fost desfășurate deja. Acestea se consideră că pot înlocui cerințele de bază. Noul regulament convine o listă de asemenea măsuri echivalente. Pentru a se evita dubla finanțare pentru asemenea măsuri, plățile prin programele de dezvoltare rurală trebui să ia în considerare cerințele pentru agricultura verde.