Maica Domnului ne ascultă rugăciunile și ne dă răspuns bun, dacă le rostim cu dreaptă credință, iubire și speranță. Tocmai de aceea este bine să-I adresăm următoarea rugăciunea în ziua cinstirii Icoanei Sale făcătoare de minuni.

O, Fecioară Preamărită, înfrumusețarea prodromiților și lauda închinătorilor!
Tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că „Muntele Athosului l-am ales, din toate părțile pământului,
Și am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuința monahilor și pustnicilor”,
Și în acest munte ai voit a aduce icoana Ta.
O, împăcare a noastră cu Dumnezeu,
Care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei Tale,
Nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credințe.
Tu, care împletești cununi după vrednicie celor ce te laudă,
Și dăruiești cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviință,
Din negura patimilor mântuiește-ne, curățind necurăția noastră.
Neadormita noastră păzitoare,
Care degrabă îi întâmpini pe cei ce Te cheamă,
Dat-ai robilor Tăi chipul feței Tale cel preacinstit
Și cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulțumind,
Și cu dragoste și credință închinându-i-ne.
Arată-ți milele tale, Născătoare de Dumnezeu,
Primind cererile de folos ale robilor Tăi.
Depărtează de la noi norul patimilor și al ispitelor,
Izbăvește-ne de toată vătămarea trupească și sufletească,
Și fii mijlocitoare a mântuirii noastre.
Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină chipului Tău nefăcut de mână omenească,
Ca să cinstească înfricoșatele minuni,
Semnele mai presus de fire ale icoanei Tale.
O, pavăză tare a clerului bisericesc și sprijin al celor din cinul monahicesc,
Miluiește și mântuiește cu rugăciunile Tale pe ortodocșii arhierei, preoți și diaconi,
Pe toți monahii și pe tot poporul drept-credincios care Ți se închină.
Ocrotește obștea părinților prodromiți,
Și pe toți închinătorii care aleargă la icoana ta făcătoare de minuni.
Caută spre noi cu milostivirea Ta, și cu rugăcinea Ta,
Învrednicește-i pe toți creștinii să viețuiască cu Hristos,
Și în lăcașurile Cerești să se desfăteze.
Cercetează-ne, Maică iubitoare de fii pe noi robii Tăi cu darul Tău,
Și dăruiește celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită,
Liniște celor înviforați și mântuire tuturor, în vecii vecilor,
Amin!