Cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Cruci este un bun prilej de a ne opri din tumultul cotidian și de a înălța rugăciuni la Ceruri. Iată, una dintre rugăciunile care ne dau puterea de a trece mai ușor peste toate încercările vieții!

 

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre,

Mărturisim înaintea Ta,

Întru această zi a răstignirii Tale,

În care ai pătimit și ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre,

Că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe,

Și cu fărădelegile noastre cele rele.

De aceea ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite,

Să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi,

Cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare,

Ca să ne învrednicim, prin Darul Tău,

De dragostea și milostivirea Ta, pentru mântuirea noastră,

Întărește-ne pururea cu aceeași putere și răbdare

Ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii evrei.

Întărește-ne, Doamne,

Ca să putem ridica cu bucurie de astăzi înainte Crucea Ta cu deplină pocăință.

Întristarea morții Tale să o simțim,

Precum au simțit-o Preasfânta Ta Maică,

Ucenicii Tăi și mironosițele femei,

Și învie Doamne, simțirile noastre cele sufletești,

Ca să cunoaștem moartea Ta,

Precum ai făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite,

Care s-au mișcat la răstignirea Ta,

Cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și, rugându-ți-se, L-ai primit în Rai.
Da-ne, Doamne, și nouă, darul Tău,

Precum ai dat atunci tâlharului,

Și iartă păcatele noastre pentru Sfintele Tale Patimi,

Și ne primește prin pocăință împreună cu el în Rai,

Ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne ești.

Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase,

Și zicem către Dânsa:

Mărire Ei pentru dragostea ta.

Amin!