Spuneam în materialul din deschiderea paginii, că e bine să ne rugăm pentru cei care considerăm că au greșit față de noi. Însă, poate mai mult ca oricând în ultimele două decenii, pe fondul frământărilor politice din România și din lume, ar fi bine să ne rugăm să fim uniți, să avem liniște și pace în țara noastră. Iată câteva rugăciuni care, dacă vor fi rostite de cât mai mulți credincioși ai acestui popor, ne-ar feri mințile de răutate, de ură, ne-ar ține departe de marile suferințe și ne-ar spori traiul liniștit pe pământul nostru!

  1. Doamne, Dumnezeul nostru,

Caută din înălțimea Ta,

Ca un iubitor de oameni,

Asupra inimilor noastre.

Că suntem lipsiți de dragoste, unire,

Și îmboldiți de spinii urii și ai altor păcate.

O picătură din harul Preasfântului Tău Duh,

Coborând peste dânsele,

Rourează-le bogat,

Ca să aducă roduri bune

Și, din dragostea cea către Tine,

Să sporească în fapte bune,

Și să petreacă în dragoste și unire.

Așa, Doamne,

Înmulțind dragostea în inimile robilor Tăi,

Păzește-ne de tot răul,

De asuprirea vrăjmașilor vă­zuți și nevăzuți,

De sabie, de năvălirile altor neamuri,

Și totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe alții

Și să facem tot binele,

Spre a ne învrednici de bu­nă­tățile Tale cele Cerești.

Acum și pururea,

Și în vecii vecilor,

Amin!

  1. O, Doamne, Dumnezeul meu,

Mare e numele Tău,

Nu-ți întoarce fața,

Și ascultă ruga mea.

Doamne, Dumnezeul meu,

Preaputernic, Sfânt și Bun,

Blând, minunat, drept și plin de milă,

Peste fața lumii luminează și fă în așa fel încât,

Să fie pace și liniște-n Ceruri,

Să fie pace în Adâncuri,

Să fie pace pe Pământ.

Să fie pace pentru toți oamenii,

Să fie fericire pentru toți oamenii,

Să fie bucurie pentru toți oamenii.