Duminică, 23 iunie. Clopotele bisericii Mănăstirii Pasărea au răsunat pline de bucurie revărsarea harului divin peste sfântul lăcaș și peste credincioși, aproape din zorii zilei. Înconjurată de un ales sobor de preoți și diaconi, monahi și monahii, o delegație patriarhală condusă de Părintele Dionisie Constantin, delegat din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a făcut din hramul istoric al Mănăstirii Pasărea o sărbătoare de o frumusețe și o profunzime spirituală de care numai în vis te mai poți bucura.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.708

Mănăstirea Pasărea, duminică 23 iunie 2024. Este mirific să pășești în acest loc de rugăciune tainică, ce-ți aprinde inima într-o duioasă încântare încă din primele clipe petrecute aici. Pentru câteva ore bune, Părintele Arhimandrit Constantin Dionisie s-a aflat în mijlocul preoților, maicilor și credincioșilor care dau strălucire acestui sfânt lăcaș pentru a le răsplăti strădania depusă la sfânta biserică și bucuria de a sluji aici. Printr-o slujbă frumoasă, grandioasă și înălțătoare, săvârșită în fața a mii de pelerini veniți din toate colțurile țării, soborul condus de Părintele Arhimandrit a împodobit în cel mai frumos mod posibil cununa de rugăciuni a așezării monahale. Slujba și cuvântările Părintelui Dionisie au fost pentru toți o bogată comoară de învățăminte.

”Această biserică este din zi în zi mai frumoasă și mai primitoare. Dar, pentru ca ea să arate așa, chiar dacă sunt donatori și susținători ai acestei sfinte mănăstiri, viețuitorii ei depun eforturi mari pentru ca fiecare lucru să fie așezat acolo unde este necesar și pentru toate acestea se cuvine să adresăm un cuvânt de mulțumire Maicii Starețe, părinților, maicilor și tuturor ostenitorilor acestei sfinte mănăstiri. De asemenea, în cadrul acestei mănăstiri funcționează Căminul de Bătrâni care se află tot în grija mănăstirii și nu în ultimul rând, Atelierele Patriarhiei Române unde, un număr impresionant de maici ostenesc pentru ca de acolo să putem culege roadele frumoase în care sunt așezate sfintele moaște, să putem realiza veșmintele slujitorilor, arhiereilor, preoților și diaconilor, îmbrăcămintea pentru sfintele biserici și toate darurile pe care credincioșii le oferă bisericilor și mănăstirilor din țară și din străinătate. Așadar, ziua aceasta este una de felicitare pentru toate realizările acestei sfinte mănăstiri și una de mulțumire. De aceea, se cuvine mai întâi să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate câte s-au realizat de la hramul de anul trecut și până la această sărbătoare la care ne aflăm acum și, totodată, să-L rugăm pe Dumnezeu să-L trimită peste noi și pe Preasfântul Duh să ne binecuvânteze și să ne întărească, să cultivăm în noi darurile Sale care ne sunt atât de necesare pentru mântuirea noastră”, a spus Părintele Constantin Dionisie.

După Sf. Liturghie, rugăciunile de binecuvântare a frunzelor de nuc, cele de implorare a Sfintei Treimi și rânduielile specifice marii sărbători, în sunetul de toacă, pelerinii și clericii au pornit în procesiune cu racla cu sfintele moaște, care sunt așezate la loc de cinste în Biserica Mare a mănăstirii. La final, pelerinii au fost miruiți și s-au bucurat de bucatele alese puse de maici în pachete.

Bucurie nemărginită… 

Cu inima alături de cei ce iubesc biserica și stăruiesc în credință, Maica Stareță, Stavrofora Mihaela Costache, le-a mulțumit, cu blândețea-i caracteristică, tututor celor ce s-au alăturat în rugăciune la ceas de mare sărbătoare creștină, și celor ce au fost aproape în toate zilele de peste an. ”Bucurie mare s-a simțit astăzi în Obștea Mănăstirii Pasărea, care își sărbătorește hramul. La această bucurie a fost prezent P.C. Părinte Dionisie, Consilier al Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, în calitate de delegat al P.F. Părinte Patriarh Daniel, căruia cu smerenie și recunoștință îi mulțumim pentru binecuvântare și purtarea de grijă. Prea Cuvioșia Sa Arhimandrit Dionisie a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură a mângâiat sufletele cre­dincioșilor. Răspunsurile la strană au fost date de maicile și surorile mănăstirii noastre conduse de maicile tipicărese Iustiniana și Fevronia. Tot cu aceeași însuflețire și dragoste, maicile și surorile din soborul cel mare al mănăstirii au împodobit biserica și întreaga incintă. Totodată, au pregătit pachete pentru toți pelerinii, din care n-au lipsit tradiționalele sarmale. La finalul Sfintei Liturghii, urmată de Vecernia specială în cadrul căreia ­s-au sfințit ramurile de nuc, tei și spice de grâu, toți credincioșii participanți, împreună cu obștea monahală, au mers în procesiune, cu ramurile sfințite, în jurul lăcașului de cult al așezământului monahal. Rugăciunea pentru pomenirea ctitorilor și miluitorilor mănăstirii noastre a fost urmată de Agapa frățească. Elevele Seminarului Teologic Ortodox ”Sfânta Filofteia”, absolvente ale clasei a XII-a, au organizat o expoziție de icoane pictate pe lemn, cu foiță de aur, cu tema: ”Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”. Expoziția poate fi vizionată începând de azi, 23 iunie, până pe 30 iunie”, ­ne-a spus Maica Stareță, Stavroforă Mihaela Costache.

… într-un colț de Rai

Credincioșii din satul Pasărea al comunei Brănești se mândresc cu una dintre cele mai frumoase podoabe spirituale din România. Maica Stareță, Stravofora Mihaela Costache, și maicile care viețuiesc aici sunt slujitoare vrednice, gata oricând să se jertfească pentru oamenii însetați de credință care trec pragul bisericii lor. Împreună, maicile coordonate de Stavrofora Mihaela Costache și-au îmbogățit sufletele cu dragoste de Dumnezeu și s-au înfrumusețat cu fapte bune. De zeci de ani își pun toată inima ca să-i învețe și să-i ajute pe oamenii care le cer ajutorul la nevoie, ca să creeze condiții cât mai bune pentru rugători și să-i primească ­într-un loc sfânt, plăcut inimii lor. Așa s-a dezvoltat, s-a înfrumusețat și s-a îmbogățit atât spiritual, cât și arhitectural vestitul monument istoric de pe malul lacului care-i poartă numele. Un colț de Rai se arată astăzi în inima comunei Brănești și în sufletele celor care păstrează candela credinței mereu aprinsă și caută o oază de liniște și pace sufletească. Biserica, și tot ansamblul mănăstiresc de la Pasărea, este acum Edenul pe pământ, locul uimitor unde linia arhitecturală se îmbină armonios cu spiritualitatea profundă. Zidurile așezării sacre păstrează secretele vechiului timp și bătăile inimilor celor care au căutat liniștea divină. Cupolă înaltă, luminată în interior de policandrele care crează o atmosferă de reculegere și adâncire spirituală, reprezentând lumina Mântuitorului Iisus Hristos și lumina credinței, iar în exterior își proiectează umbra peste grădinile de flori înmiresmate și alei împodobite cu lampadare luminoase. Interiorul este un loc de tihnă, unde icoanele strălucesc ca niște ferestre către Cer, iar mirosul de tămâie și ceară amintește de rugăciunile statornice rostite de generații. În liniștea bisericii, sufletele se întâlnesc cu Dumnezeu, găsind alinare și bucurie în mijlocul frescelor vechi și al stranei liniștite. Fiecare detaliu e important, de la icoanele înălțătoare, făcătoare de minuni – Icoana Maicii Domnului ­Pantanassa, recunoscută pentru miracolele înfăptuite în cazul multor oameni grav bolnavi, cărora medicii nu le dădeau nicio șansă, la raclele cu moaștele unor sfinți, mari făcători de minuni, la clopotele care răsună peste sat, îmbinând sunetul lor sacru cu adierea vântului, devind astfel vestitori ai tradiției și spiritualității, simboluri ale legăturii neîntrerupte dintre om și spiritualitate.