Consilierii județeni au aprobat realizarea ”Monumentului comemorativ dedicat Reginei Maria a României” Noi asocieri pentru dezvoltarea județului Ilfov Business Hub, și caută sediu

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 464

Pe 13 august a.c., la sediul Consiliului Județean Ilfov a fost convocată, potrivit art. 179 alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 6, coroborate cu art. 182 alin. 4 din OUG 57/2019 privind noul Cod Administrativ, o ședință ordinară, pentru aprobarea mai multor proiecte de hotărâri.

Primul dintre proiecte a vizat completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin HCJI 123/2018. Astfel, au fost adăugate deciziei de expropriere inițiale imobilele de pe raza UAT Balotești – de la nr. 530 la nr. 533, imobilele situate pe raza UAT Grădiștea, de la nr. 580 la nr. 592, cele situate pe raza UAT Gruiu – de la nr. 573 la nr. 579 și cele situate pe raza UAT Moara Vlăsiei – de la nr. 534 la nr. 572. Marian Petrache, președintele CJI, a explicat în context, că în paralel cu exproprierea se va derula și licitația pentru alegerea constructorului. ”Vreau ca licitația să fie făcută cu mare atenție, pentru că marea nostră problemă este legată de neseriozitate firmelor”, a subliniat președintele Consiliului.

”Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a României”, realizat de CJI

În continuare, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a imobilului – teren în suprafață de 30 mp, situat în Buftea, str. Știrbei nr. 36, în vederea derulării proiectului ”Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a României”. Această preluare se face pentru toată perioada de realizare a lucrărilor de execuție și până la recepția finală de la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

Potrivit proiectului de hotărâre, realizarea monumentului se finanțează prin ”Programul Centenar” derulat de Ministerul Culturii. Este vorba de primul proiect cultural – statuie – realizat de CJI, pentru care s-au alocat 500.000 de lei, pentru care s-au înscris la licitație 7 artiști plastici, fiind aleasă câștigătoare soluția artistică al cărei cost propus a fost de 250.000 de lei. S-a obținut deja avizul favorabil privind concepția artistică, de la Ministerul Culturii, precum și certificatul de urbanism, așa că, realizarea lucrării poate fi demarată, astfel încât să fie gata în octombrie 2019. ”Este, din punctul meu de vedere, cea mai reușită lucrare artistică de acest gen”, ne-a precizat consilierul județean George Georgescu.

Promovarea oportunităților de investiții în economia județului

Și următoarele două proiecte au fost aprobate cu unanimitate de voturi, fiind vorba despre preluarea din administrarea Consiliului Local Măgurele în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș și Revoluției), aflate în domeniul public al orașului Măgurele, pentru executarea lucrărilor de ”Așternere covor asfaltic”, și de cel pentru modificarea și completarea HCJI 74/2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului la München, în Republica Federală Germania. Marian Petrache, președintele CJI va fi însoțit în Germania de vicepreședintele CJI, Petre Popeangă, și de câțiva consilieri județeni. Delegația va participa în perioada 6-10.10.2019 la evenimentele prilejuite cu ocazia desfășurării celei de-a 22-a ediții a Târgului internațional pentru investiții și proiecte imobiliare Expo Real, cel mai mare târg B2B ­(business-to-business) din Europa, cu peste 2.000 de expozanți și 45.000 de vizitatori. Participanții din partea CJI și-au propus pentru târg, ”creșterea vizibilității județului pe piețele de capital din Europa Centrală și de Vest, prin promovarea oportunităților de investiții în economia acestuia, cu beneficiile oferite investitorilor prin accesul la forță de muncă calificată, accesul la servicii prompte și competitive din partea autorităților locale, interacțiunea cu mediul de afaceri și mediul academic”. În calitate de coexpozant, CJI a anunțat că va promova proiectele de investiții Măgurele Science Park și Bucharest – Ilfov Multimodal Hub (BIMH), precum și pe cele incluse în documentele strategice elaborate de instituție.

Se caută sediu pentru Ilfov Business Hub

Următorul proiect pe Ordinea de zi a fost pentru aprobarea închirierii, pentru 3 ani de zile, a unui spațiu situat în București, unde să funcționeze incubatorul de afaceri – Ilfov Business Hub. Pe site-ul CJI se află postat caietul de sarcini privind închirierea prin negociere directă a spațiului, ofertantul putând fi ”orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități și care a depus o ofertă în cadrul procedurii de atribuire”. Amplasamentul trebuie să fie într-o zonă centrală/ultracentrală, cu acces facil la mijloacele de transport în comun, suprafață utilă între 200-300 mp, încăperi amenajate sau care pot fi amenajate într-un termen cât mai scurt, pentru birouri individuale, spații de lucru în comun, spații de luat masa, spații de depozitare pentru rezidenți, iar holurile să asigure o deplasare fluentă a personalului, să fie dotat cu scări și lift, să nu prezinte degradări structurale și să fie finisat la exterior și interior, să fie racordat la toate utilitățile, să fie dotat cu centrală termică proprie cu gaze sau să fie racordat la furnizorul de agent termic de încălzire și apă caldă menajeră, să fie dotat cu sistem de climatizare pentru întreg spațiul, să aibă instalații sanitare și instalații electrice în perfectă stare de funcționare.

Asocieri pentru investiții

A mai fost aprobat de către consilierii județeni și proiectul de hotărâre privind asocierea județului Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov, cu unele UAT-uri ilfovene, prin consiliile locale ale acestora, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public. Este vorba de Mogoșoaia, Dascălu, Grădiștea, Domnești și Snagov (în acest ultim caz, cu precizarea unor anumite clauze legate de returnarea de către UAT Snagov, către bugetul CJI a unui împrumut).

În cazul CL Mogo­șoaia, asocierea se face pentru ”Amenajarea Centrului multifuncțional” în comună, proiect în valoare totală de 7.787.437,98 lei. Contribuția CJI este de 7.008.694,18 lei.

CL Grădiștea s-a asociat cu CJI pentru realizarea obiectivului de interes public ”Modernizare străzi în comună”, în valoare totală de 4.401.990,71 lei. Contribuția CJI este de 3.961.791,64 lei. Străzile vizate sunt Frunzei, Valea Undrii și Trandafirului, Nuferilor, Ciocârliei, Zorilor, Iasomiei, Garoafelor, Aleea Gării – tronsonul 1, Lalele și Aleea Gării – tronsonul 2.

Și în cazul CL Dascălu, asocierea se face pentru realizarea în comun a proiectului de ”Modernizare drumuri de interes local în satul Dascălu”, cu o valoare totală de 3.345.304 lei. Contribuția CJI, de la bugetul local al județului, este de 1.739.546 lei, res­tul sumei fiind acoperit de la bugetul local al comunei Dascălu. Este vorba de străzile Macului, Castanilor, Margaretelor și Narciselor.

Asocierea CJI cu CL Domnești se realizează pentru obiectivul ”Sală de sport școlară și intervenții de reparare plus reconformare clădire existentă, vestiare, bază sportivă – Școala gim. Gheorghe Corneliu, din localitate”. Proiectul are o valoare totală de 3.744.809 lei, iar contribuția CJI este de 2,5 milioane de lei.

S-a aprobat Planul de menținere a calității aerului în Ilfov, 2019-2023

Consilierii județeni (Ștefan Rădulescu a anunțat că nu participă la acest vot, dată fiind proaspăta sa numire ca director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADIA) care se va ocupa de probleme de mediu din județ) au aprobat Planul de menținere a calității aerului în Ilfov, 2019-2023.

În contextul dezvoltării durabile și pentru a asigura respectarea OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, CJI, alături de autoritățile publice locale/instituțiile responsabile adoptă și implementează, la nivel județean, strategii și proiecte menite a îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, în scopul protejării sănătății populației și a mediului întreg.

Planul de menținere a calității aerului în județul Ilfov, 2019-2023 a primit, pe 6 august, avizul favorabil din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, iar în termen de 5 zile lucrătoare, hotărârea de consiliu privind aprobarea Planului, precum și Planul în sine, trebuie postate pe site-ul CJI și la sediul instituției, la dispoziția publicului.

Asocieri amânate

”Măsori de două ori și tai o singură dată”, a afirmat Irinel Scrioșteanu, adminstratorul public al județului, explicând propunerea președintelui CJI de a amâna votarea ultimelor trei proiecte trecute în Ordinea de zi, proiecte care vizau, de asemenea, o serie de asocieri ale CJI, de data aceasta cu unele asociații, în vederea organizării de către acestea a unor acțiuni sportive. Se pare că au existat voci care au comentat aceste asocieri și, de aceea, s-a decis o verificare suplimentară asupra legalității. Este vorba de asocierea CJI – UAT Buftea, prin CL Buftea – Asociația Club Sportiv Shagya, în vederea realizării ”Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”, asocierea CJI cu Asociația Club Sportiv Juniors Berceni, în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean, în fazele finale organizate de Federația Română de Fotbal și de asocierea Consiliului Județean Ilfov cu Asociația Sportivă Școala de Fotbal ARD Snagov, în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean în fazele naționale, internaționale și în campionatele organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal. În primul caz este vorba de o alocare de la bugetul local al județului, de 200.000 lei, iar pentru fotbaliștii din Berceni și Snagov, câte 50.000 lei.