În ziua “Moșilor de vară”,

Ziua dinaintea Pogorârii Duhului Sfânt este închinată tuturor celor care au trecut la Domnul. Este ziua în care, mai mult decât oricând, trebuie să ne amintim de rudele, prietenii, cunoscuții și de toți cei dragi care au murit în dreaptă credință și să ne rugăm pentru liniștea și odihna sufletelor lor.   

După Înălțarea Domnului, urmează să-i pomenim pe cei adormiți.  După tradiția creștină, sâmbătă, la “Moșii de vară”, preoții binecuvântează bucatele pe care le aducem la biserică și înalță rugăciuni la Ceruri, în cadrul unor slujbe speciale pentru pomenirea și odihna sufletelor celor morți. În această mare zi, vor fi pomeniți și cei care au murit fără lumânare, neîmpărtășiți sau care s-au stins în războaie, lagăre sau închisori. Ziua aceasta nu a fost aleasă întâmplător, ci pentru ca Pogorârea Sfântului Duh, care va avea loc în ziua următoare, să se facă și asupra celor ce nu mai sunt printre noi. 

Să ducem la biserică vin, colivă și o prescură… 

“Ne rugăm la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor celor adormiți, dacă aceștia au murit întru nădejdea vieții veșnice, nedespărțiți de Biserica Ortodoxă, cei care au primit Sfintele Taine și nu au renunțat la ele. Nu pot fi pomeniți cei care au murit fiind atei, cei care au murit în dispreț față de Dumnezeu, copiii nebotezați, avortați. Pomelnicul pentru morți care se dă preotului spre pomenire la Sfântul Altar trebuie să fie însoțit de o lumânare (care simbolizează lumina pentru cei adormiți), o prescură, tămâie și puțin vin roșu. De asemenea, se aduce la biserică: colivă de grâu, care închipuie moartea și învierea oamenilor, și alte milostenii, după putința și voința fiecărui credincios. Prin milostenii se înțelege mâncarea adusă la biserică, vase și haine pentru împărțit, bani și alte bunuri care se dau de pomană pentru sufletele celor adormiți”, explică preotul Ioan, de la Parohia Jilava.

 

… iar acasă, să facem o masă de pomenire  

În această zi, după ce ne întoarcem de la biserică, este bine să facem o masă de pomenire la care să chemăm preotul ca să sfințească mâncarea, alți membri ai familiei, vecinii și mai ales, oamenii care trăiesc în lipsuri și nevoi.

 

Cum să ne rugăm pentru liniștea celor adormiți?

Spunând această rugăciune putem ajuta, la rândul nostru, ca Dumnezeu, cu iubirea-I nemărginită să odihnească sufletele celor pentru care ne rugăm și, totodată, aducem liniștea noastră interioară. Iată, ce rugăciune e bine să rostim în ziua “Moșilor de vară” și în oricare altă zi, pentru cei adormiți!  

 

Pomenește, Doamne,

Pe cei ce întru nădejdea învierii

Și a vieții celei ce va să fie au adormit,

Părinți și frați ai noștri,

Și pe toți cei care întru dreapta credință s-au săvârșit,

Și iartă-le lor toate greșelile,

Pe care cu cuvântul,

Sau cu lucrul,

Sau cu gândul le-au săvârșit,

Și-i așează pe ei, Doamne,

În locuri luminoase,

În locuri cu verdeață,

În locuri de odihnă,

De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea

Și unde cercetarea feței Tale

Veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta

Și împărtășirea bunătăților Tale cele negrăite și veșnice

Și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. 
Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (rostește numele de botez al morților),

Hristoase, Dumnezeul nostru

Și Ție slavă înălțăm,

Împreună și Celui fără de început al Tău Părinte

Și Preasfântului și Bunului,

Și de viață făcătorului Tău Duh,

Acum și pururea și în vecii vecilor,

Amin!

Cu sfinții odihnește Hristoase,

Sufletele adormiților robilor Tăi,

Unde nu este durere,

Nici întristare,

Nici suspin,

Ci viață fără de sfârșit.