Peste 100.000 de beneficiari de prestaţii de asistenţă socială, în Ilfov

◉ Fără plăți necuvenite. Verificări încrucișate

◉ Calitatea serviciilor sociale nu e tocmai cum trebuie

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, desfășurată sub conducerea prefectului județului, Simona Neculae, la sediul Consiliului Județean Ilfov, Alina Nela Decusară, director executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Ilfov a prezentat evoluția numărului de beneficiari de asistență socială și a plăților aferente la nivelul județului, în semestru l, 2022.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 611

Astfel, la nivelul AJPIS Ilfov, în primul semestru al anului 2022, s-a alocat de la bugetul de stat, sub forma beneficiilor de asistenţă socială şi a subvenţiilor pentru asociaţii şi fundaţii, suma de 323.533.260 de lei.

Plățile s-au efectuat pentru:

l 82.994 de beneficiari de alocație de stat,

l 719 beneficiari alocație de susținere familială Legea 277/2010,

l 462 alocații de plasament,

l 5.799 de indemnizații creștere copil OUG 111/2010,

l 2.990 de stimulente de inserție potrivit OUG 111/2010, opțiunea 1,

l 140 de indemnizații copii cu handicap,

l 24 de indemnizații lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției,

l 1.012 beneficiari de ajutoare gaze naturale,

l 33 beneficiari ajutoare energie electrică,

l 262 beneficiari de ajutor pentru lemne, cărbune și combustibili petrolieri,

l 371 de indemnizații lunare de hrană pentru bolnavi HIV/SIDA,

l 872 de beneficiari de venit minim garantat,

l 8 ajutoare refugiați,

l 12 ajutoare de urgență,

l 14.893 indemnizații persoane cu handicap (adulți și copii) + buget complementar,

l 83 beneficiari de ajutor hrană bolnavi TBC,

l 158 plăți COVID conform OUG 30/2020 și OUG 132/2020 (drepturi de autor și drepturi conexe, avocați, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, plăți zilieri, structuri sportive în subordinea administrațiilor locale),

l 102 subvenții fundații.

Fără plăți necuvenite. Verificări încrucișate

”Pentru buna desfășurare a activității și în vederea prevenirii plăților necuvenite, s-a realizat controlul financiar preventiv propriu. Toate documentele care deschid drepturi la beneficii sociale au fost verificate şi avizate pentru legalitate, iar beneficiile de asistenţă socială au fost acordate în condiţii de legalitate. De asemenea, s-au efectuat încrucişări cu baze de date externe pentru identificarea suspiciunilor de acordare în mod necuvenit a sumelor cu titlu de beneficii sociale. Este vorba despre verificări încrucişate cu bazele de date ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (MAI) privind decedaţii, la toate beneficiile sociale gestionate de AJPIS Ilfov; ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă şi Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru persoanele apte de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social care au refuzat un loc de muncă sau au contracte de muncă încheiate; ale Serviciul PatrimVen (ANAF) – control lunar de verificare a eligibilității beneficiarilor de VMG, ajutorul pentru încălzirea locuinței și alocație pentru susținerea familiei; Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru verificarea beneficiarilor de alocaţie de stat – elevii cu vârsta peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, precum și pentru identificarea numărului de absenţe pentru copiii din cadrul familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei; verificare lunară a datelor puse la dispoziție de ANPIS. De asemenea, cu ocazia campaniilor desfăşurate de serviciul de Inspecţie socială, s-au realizat verificări încrucișate cu bazele de date de la Casa Națională de Pensii Publice și ANAF, pentru beneficiile de asistență socială: ajutor social, alocația pentru susținerea familiei, ajutoare pentru încălzirea locuinței, indemnizație pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție. Listele cu tipuri de suspiciuni au fost trimise unităților administrativ – teritoriale, acolo unde a fost cazul, în vederea confirmării sau infirmării și s-au constituit debite, iar sumele acordate în mod necuvenit beneficiarilor au fost recuperate. De asemenea, s-au efectuat: verificarea lunară a eligibilității dosarelor la venituri cu declarația D112; verificări lunare cu bazele de date ANAF pentru eligibilitatea solicitărilor indemnizațiilor de sprijin în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus; gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu instituții din alte State Membre şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale în vederea prevenirii fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în două sau mai multe State Membre; monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor efectuate și recuperarea sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituţiile competente din alte State Membre, ca urmare a efectuării unor plăţi necuvenite”, a detaliat Alina Nela Decusară.

Calitatea serviciilor sociale nu e tocmai cum trebuie

Reprezentantul AJPIS Ilfov a vorbit despre serviciile sociale oferite persoanelor vârstnice și persoanelor în nevoie, persoanelor cu dizabilități, copii și victime ale violenței domestice, spunând că acestea ”nu sunt cum ar trebui să fie, curgând în acest sens reclamațiile”, motiv pentru care, prefectul județului Ilfov a spus că, în luna august va emite un proiect de ordin pentru acțiuni de control complexe, cu implicarea mai multor instituții cu atribuții în domeniu.

În perioada 1.1.2022-30.6.2022, în evidența AJPIS Ilfov se aflau 118 servicii sociale, care se monitorizează anual.

”În această perioadă au fost realizate 29 de evaluări ale licențelor de funcționare provizorie, 21 monitorizări anuale și 6 monitorizări realizate în vederea reacreditării serviciilor care dețin licență de peste 5 ani. Tot în această perioadă au fost monitorizate cele 56 de măsuri dispuse în anii anteriori, pe servicii sociale pentru 7 entități. Au fost realizate, de asemenea, 16 misiuni de inspecție inopinată, în urma cărora s-au dispus 23 de măsuri care sunt monitorizate. A fost aplicată o sancțiune”, a completat directorul AJPIS Ilfov.

De asemenea, în 2022, instituția a monitorizat lunar 5 servicii sociale care primesc subvenție în baza Legii 34/1998, dintre acestea 4 sunt oferite pe raza județului Ilfov de către furnizori de servicii sociale acreditați în județ, iar unul fiind oferit de un furnizor de servicii acreditat pe București. ”În cadrul monitorizării măsurilor dispuse în cadrul controalelor tematice și inopinate din anii anteriori, privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional și comunicaţional, se află în monitorizare 305 măsuri, dintre acestea – 86 fiind îndeplinite, 53 – neîndeplinite și 120 – în curs de implementare, iar 46 – anulate”, a concluzionat Alina Nela Decusară.