Sărbătoarea îngerilor

Creștinii ortodocși se bucură, pe 8 noiembrie, de o mare sărbătoare. Cea a Sfinților Mihail și Gavriil și a tuturor îngerilor care l-au slujit pe Dumnezeu. Și care, în viața aceasta, fără să ne dăm seama, ne oferă o mulțime de daruri spirituale și ne amplifică energia vitală.   

Ziua de 8 noiembrie este una cu totul și cu totul deosebită pentru credincioși. În toate lăcașele de cult din țară, clericii îi prăznuiesc prin slujbe speciale, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Și, odată cu ei, toate cetele îngerești care nu s-au despărțit nicicând de Dumnezeu. Dar, care este importanța acestei sărbători? Ce sunt îngerii și de ce i-a creat Tatăl nostru? Cartea Sfântă ne prezintă îngerii ca fiind mediatori între noi, oamenii și Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. O mulțime de îngeri veghează necontenit asupra noastră și ne ajută în momentele în care greutățile se năpustesc asupra noastră. Trebuie doar să comunicăm cu ei și să le cerem ajutorul. 

Suntem vegheați permanent de îngeri 

Așadar, Biserica Ortodoxă Română a dedicat o zi specială pentru prăznuirea tuturor cetelor îngerești nedezlipite de divinitate, în semn de mulțumire și prețuire a acestor puteri nevăzute de noi și fără de trupuri. Ființe care mijlocesc comunicarea noastră cu Însuși Tatăl Creator. Se știe că niciun om, niciun lucru și nicio manifestare spirituală nu “scapă” de asistența perseverentă a îngerilor, acești ascultători grabnici ai poruncilor lui Dumnezeu. Natura și toate vietățile sunt vegheate atent de aceste ființe spirituale, căci tot ce populează pământul are nevoie de sprijin. 

Și totuși… ce fac trimișii Domnului în favoarea noastră? 

Nu există limite pentru ceea ce pot face îngerii în beneficiul nostru. Trebuie doar să le cerem ajutorul, rugându-ne cu toată puritatea inimii și nu din interese egoiste. Îngerii ne cunosc infinit mai bine decât ne cunoaștem noi. Ei ne oferă ajutorul de care avem nevoie pentru a ne găsi liniștea, vindecarea, direcția și buna dispoziție. Ne susțin și ne alină durerile atunci când suntem bolnavi, ne men­țin sau ne îmbunătățesc starea de sănătate, ne ajută să evităm conflictele în familie, să găsim cele mai bune soluții pentru lipsurile financiare, materiale și pentru eventualele probleme la locul de muncă. Ne redau liniștea atunci când ne frământă grijile cotidiene. Căpeteniile îngerilor buni sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil.   

­Arhanghelul Mihail, l-a lăudat cu glas tare pe Tatăl Creator  

Îngerii, cu Lucifer în frunte, există încă dinainte de facerea lumii. Ei au fost creați de Dumnezeu și înzestrați cu tot felul de daruri. Erau buni, inteligenți, frumoși, luminoși. Dar Creatorul lor i-a supus unei încercări prin care fiecare trebuia să-și exprime și să-și manifeste ascultarea. Lu­cifer, cel mai frumos și cel mai înzestrat dintre toți s-a răzvrătit împotriva Domnului său. 

Văzând ce s-a întâmplat cu îngerul decăzut din ­cinstea de arhanghel și izgonit din ceruri ca un fulger, Mihail al cărui nume se traduce prin „Cine este ca Dumnezeu”, l-a lăudat cu glas tare pe Domnul, spunând: „Să ­luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi: cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut. ­Căci, cine este ca Dumnezeu?”. Așa a fost numit de Domnul, făcătorul cerului și al pământului, îngerul Mihail căpetenia îngerilor buni. Și așa a făcut ca ceata îngerească luminătoare să fie superioară celei formată din îngeri decăzuți. 

Arhanghelul ­Gavriil, cel ce a vestit nașterea Mântuitorului lumii 

 La rândul său, îngerul Gavriil a fost cel care le-a vestit lui Ioachim și Anei că din ei se va naște Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Tot Gavriil a fost cel care i s-a arătat preotului Zaharia spunându-i că se va naște fiul lui, Ioan, Botezătorul Domnului. Și tot Arhanghelul Gavriil a vestit Mariei, aducerea pe lume a lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De asemenea, se crede că tot el s-a pogorât din ceruri în ziua Învierii, îmbrăcat într-un veșmânt alb și a dat la o parte piatra de pe ușa mormântului. El a fost primul care a vestit mironosițelor Învierea Domnului.

Rugăciunea prin care comunicăm cu îngerul păzitor Sfinte Îngere, 

Păzitorul și acoperitorul meu cel bun, 

Cu inima zdrobită și cu sufletul îndurerat, 

Stau dinaintea ta și mă rog. 

Ascultă ruga mea, 

Păcătosul rob al lui Hristos,

Care cu multă căință și lacrimi amare strig: 

Să nu pomenești fărădelegile și nedreptățile

Cu care eu, nevrednicul, te mâhnesc zi de zi, 

Săvârșind fapte necuvenite în fața Ziditorului meu Dumnezeu. 

Fii milostiv și nu te depărta de la mine. 

Trezește-mă din somnul păcatului, 

Și ajută-mă cu rugăciunile tale,

Ca întru pocăință și neprihană, 

Să-mi petrec cealaltă vreme a vieții mele. 

În tot locul și în tot ceasul să-mi stai înainte, 

Rugându-L pe Domnul Dumnezeul îndurărilor, 

Să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârșit în viața mea, 

Cu fapta, cu gândul sau cu vorba. 

Și acum și pururea, și în vecii vecilor, 

Amin!  


Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros “La mulţi ani!”, sănătate și bucurii, tuturor celor ce-și serbează onomastica de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil! Viață lungă și reușite!