O nouă mare sărbătoare aduce bucurie în sufletele credincioșilor miercuri, în ziua de 1 iulie. Praznicul Sfinților Mucenici Cosma și Damian, recunoscuți pentru ajutorul acordat celor aflați în suferință, mari iubitori de Hristos, de oameni, în general, ne îndeamnă la sporirea în credință și rugăciune. Iată de ce, acești doi sfinți se numără printre cei mai iubiți sfinți ai Ortodoxiei noastre și, mai ales, de ce Biserica le-a oferit o zi din caldendarul creștin, spre cinstire! 

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 505, ediția print

Sfinții Cosma și Damian sunt ocrotitorii spirituali ai medicilor și, totodată, un model pentru medicii de azi. Cei doi frați, gemeni fiind, au trăit în secolul al III-lea, în marea cetate a Romei, în zilele împăratului Carinus (283-284). Prin puterea rugăciunii, au căpătat darul tămăduirii, ajungând astfel să vindece nu numai oamenii bolnavi, ci și animalele răpuse de suferințe grele. Si nu primeau nicio plată. Făceau totul din dragoste pentru semeni și pentru Dumnezeu. Așa au reușit să atragă sprijin Divin și să capete puteri miraculoase. Singura plată pe care o cereau de la cei cărora le tămăduiau sufletele și trupurile era credința și mărturisirea în Hristos. Nimic altceva. 

Crezi în Dumnezeu și vei fi vindecat! 

“Crescuți de părinții lor în credința creștină, Cosma și Damian au dus vieți curate și virtuoase, și așa s-au învrednicit a primi de la Dumnezeu darul vindecărilor. Cunoscând cei doi frați de unde vine darul, nu luau nicio plată pentru vindecările pe care le făceau; și având multă bunătate și iubire de oameni, au adus pe mulți la credința în Hristos. Adeseori spuneau celui bolnav: „Nu cu puterea noastră te vindecăm, ci cu puterea lui Hristos, adevăratul Dumnezeu. Crezi deci în Dânsul și vei fi vindecat”. Pentru că nu acceptau niciun fel de plată pentru vindecările pe care le făceau, cei doi frați au fost numiți «doctori fără de arginți»”, informează site-ul ro.orthodoxwiki.org. 

Doctorii care au adus mulți păgâni la creștinism 

“Viața lor de slujire a celor din jur și marea lor influență spirituală asupra poporului au adus pe mulți în Biserică, atrăgând însă și atenția autorităților romane, care au trimis soldați care să-i aresteze pe cei doi frați. Auzindu-se aceasta, creștinii locali i-au convins pe sfinții Cosma și Damian să se ascundă pentru o vreme, ajutând-i astfel să scape pentru o perioadă. Însă, neputând găsi frații, soldații au arestat în locul lor alți creștini din zona în care trăiau sfinții. Atunci, sfinții Cosma și Damian au ieșit din ascunzătoare și s-au predat soldaților, cerându-i să elibereze pe cei care au fost arestați din cauza lor. Cei doi frați, Cosma și Damian, au fost închiși la Roma și judecați. Înaintea împăratului roman (Marcus Aurelius Carinus, 282-284) și a judecătorului, ei au mărturisit deschis credința în Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru a salva omenirea și pentru a răscumpăra lumea de păcat, și au refuzat cu hotărâre să ofere jertfe zeilor păgâni. Ei au spus: „Noi nu am făcut rău nimănui, nu suntem implicați în magia sau vrăjitoria de care ne acuzați. Noi îi tratăm pe cei infirmi prin puterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu primim nicio plată pentru a acorda ajutor bolnavilor, pentru că Domnul nostru le-a poruncit ucenicilor săi: «în dar ați luat, în dar să dați» (Matei 10:8)”. Totuși, împăratul Carinus a continuat cu pretențiile sale de a se aduce jertfe zeilor păgâni. După rugăciunea fraților sfinți, întărită de puterea harului, Dumnezeu l-a lovit brusc pe Carinus, orbindu-l, pentru ca și el să simtă puterea atotputernică a Domnului, care nu iartă blasfemia împotriva Duhului Sfânt (Matei 12:31). Poporul, văzând această minune, a strigat: „Mare este Dumnezeul creștin! Nu există alt Dumnezeu decât El!” Mulți dintre cei care credeau ­i-au rugat pe cei doi frați să-l vindece pe împărat și chiar acesta le-a cerut sfinților frați să continuie convertirea la adevăratul Dumnezeu, Hristos Mântuitorul, astfel încât sfinții l-au vindecat. După aceasta, sfinții Cosma și Damian au fost eliberați în mod onorabil și, încă o dată, s-au dedicat tratării bolnavilor. Dar, ceea ce nu a putut face ura păgânilor și asprimea autorităților romane, s-a realizat din cauza invidiei, una dintre cele mai puternice pasiuni ale naturii umane păcătoase. Un medic mai vechi, cu care frații sfinți studiaseră arta medicinei, a devenit invidios pe faima acestora. Condus de nebunia invidiei și a răutății, el i-a chemat pe cei doi frați, care fuseseră cei mai buni studenți ai săi, propunându-le să meargă împreună pentru a strânge diverse plante medicinale. Mergând departe, în munți, el i-a ucis și le-a aruncat trupurile într-un râu. Astfel, acești frați sfinți, doctorii fără de arginți Cosma și Damian, și-au încheiat călătoria pământească ca martiri. Deși și-au dedicat viața servirii creștinești a semenilor lor și au scăpat de închisoarea și sabia romană, ei au fost uciși mișelește chiar de către profesorul lor. Domnul îi glorifică pe cei care și-au dat viața pentru credința creștină. Acum, prin rugăciunile sfinților martiri Cosma și Damian, Dumnezeu aduce vindecare tuturor celor care prin credință și rugăciune recurg la mijlocirea lor Cerească”, mai scrie site-ul ro.orthodoxwiki.org.