Nu există om care să nu întâmpine greutăți în viața de zi cu zi. Problemele de sănătate, lipsurile financiare și materiale, neînțelegerile cu cei din jur sunt inerente firii umane. Și totuși… prin sfințirea casei îți poți pune ordine în gânduri și în viață cu mai multă ușurință. Dar, înainte de toate, trebuie să-ți purifici sufletul prin rugăciuni temeinice, rostite cu mare credință, prin mărturisirea păcatelor și prin Sfânta Împărtășanie. 

Se spune că omul sfințește locul. Și este adevărat. Prin dreaptă credință și trăire în cuvântul Domnului îți sfințești casa în care stai, iar prin fărădelegile la care te supui, o întinezi. Când soliciți ajutorul preotului pentru slujba specială de sfeștanie, acesta îți resfințește locuința. Însă, prin viața întinată, vei continua să o spurci. Iar lanțul greutăților și al întâmplărilor neplăcute nu se va rupe niciodată. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l faci până la sfeștanie este purificarea ta spirituală. Începe prin a merge la preot să te spovedești. Mărturiseș­te-ți toate greșelile săvâr­șite cu voia sau fără voia ta, pe drept sau pe nedrept. Și exact așa cum a cuvântat Domnul Dumnezeul nostru, mergi pregătit pentru a nu uita vreun păcat.

Purifică-ți sufletul nemuritor…  

Apoi, primește cu bucurie Sfânta Îm­păr­tășanie. Mai exact, ai grijă de sufletul tău nemuritor înainte de toate și apoi de casa și de bunurile materiale pe care le-ai trudit. După cum a pro­povăduit Hristos, „dacă nu veți mânca și nu  veți bea trupul și sângele Meu, nu veți avea viață în voi!”. Așadar, aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i faci ca să pui început bun vieții tale. Doar schimbându-te și împăcându-te cu Dumnezeu, Cel ce a creat lumea, îți vei ridica nivelul de trai. Vei vedea că lucrurile îți vor ieși așa cum îți vei dori. Vei fi înconjurat de oameni blânzi, vei avea un sfătuitor, așa cum a promis Însuși Mântuitorul Iisus Hristos și nu te vei mai simți înfrânt. 

Și apoi sfințește-ți locuința    

Abia după ce ai primit binecuvântarea divină prin spovedanie și împărtășanie, cheamă pre­otul să săvârșească sfeș­tania. De ce e bine să-ți sfințești casa? Mo­tivele sunt numeroase și explicate succint de preafericiții părinți. 

 primești sfințenie și binecuvântare divină; 

 după purificarea spirituală și sfeștanie, sufletul tău devine ușor ca fulgul, alb și curat ca neaua; 

 te vindeci de boli grele; 

 ți se iartă micile pă­cate săvârșite în timpul zilei. Aici intră furia, gândurile rele și nălucirile diavolești. 

 alungi pornirile in­fe­rioare ale trupului;  

 îndepărtezi spi­ritele re­le din preajma ta; 

 ți se limpezește mintea de lucrurile cele spurcate. 

Când poți să chemi preotul acasă? 

Ori de câte ori simți nevoia să te purifici. În general, sfeștania casei se face în perioada postului, dar preotul o poate săvârși de fiecare dată când simți nevoia de curățire. După cum te poți spovedi ori de câte ori vrei să-ți mărturisești păcatele, spre purificarea sufletului, tot așa îți poți purifica și casa în care stai. 

Cum te pregătești pentru curățirea spirituală a casei? 

Trebuie să pregă­tești un bol cu apă mai mărișor (fiind o cantitate mai mare de apă, îți va rămâne și ție aghiazmă și e bine să bei din ea dimineața, pe stomacul gol, după ce iei anaforă). Îți mai trebuie trei lumânări, o cățuie (un vas mic de metal) pentru tămâiat, un pachețel de cărbuni, tămâie și un pomelnic în care să enumeri numele celor vii ce locuiesc cu tine în casă. Poți să adaugi și numele altor rude în pomelnic, dar numai după ce i-ai trecut pe cei din casă. Lumânările le poți pune într-un vas cu făină, orez sau zahăr ca să stea drepte. Nu le pune în pahare pentru că vor sta înclinate, vor curge pe masă sau vor ajunge la sticla paharului și acesta se poate crăpa. 

Rugăciunea pentru casa și bunăstarea familiei

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru,

Care întru cele înalte locuiești 

Și spre cele smerite privești, 

Binecuvântează casa noastră și cu puterea Ta, 

Întărește-ne pe noi, robii Tăi (rostește numele), cei ce locuim în ea.

Bine este, Doamne, 

Ca și casa noastră să ne fie ca o doua biserică, 

În care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane și ne rugăm Ție. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră 

Și înmulțește în ea toate bunătățile, 

Ca să uităm de grijile și nevoile pământești 

Și să putem lucra mai cu osârdie pentru dobândirea vieții cele veșnice 

Și pentru a ajunge în locașurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi,

Toate cursele vrăjmașului celui pierzător de suflete, 

Trimite pe îngerul Tău cel milostiv, 

Ca să ne păzească 

Și să ne ferească de toată răutatea 

Și să ne povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune 

Și spre împlinirea sfintelor porunci.

Că ție ți se cuvine a ne milui 

Și a ne mântui, 

Dumnezeul nostru, 

Și Ție slavă înălțăm, 

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, 

Acum și pururea 

Și în vecii vecilor, 

Amin!