Bursa Locurilor de Muncă reprezintă una dintre măsurile active de combatere a șomajului, măsură destinată satisfacerii rapide a cererii și ofertei de forță de muncă pe care Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov a susținut-o și o susține  la cererea angajatorilor și nu numai.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.459

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov a organizat Bursa Generală a Locurilor de Muncă în data de 12 aprilie 2019, la Colegiul Economic ”Viilor” din București. Rezultatele obținute au fost prezentate în cadrul Comisiei de Dialog Social din data de 27 iunie 2019.

Potrivit raportului AJOFM Ilfov, 120 de agenți economici au fost contactați prin vizite la sediul lor, telefonic sau prin e-mail, în vederea identificării locurilor de muncă și li s-au înmânat invitații la Bursă. În final, 39 dintre aceștia au dat curs invitaţiei, oferind aproape 1.600 de locuri de muncă.

Lista de locuri de muncă reactualizată cu locurile vacante oferite la Bursa din 12 aprilie a inclus 1.559 locuri, din care 29 locuri pentru studii superioare (inginer industria alimentară, economist, inginer chimist, designer grafică, inginer mecanic, analist, analist recrutare, director societate comercială, inginer biotehnolog, manager de zonă, specialist marketing, director magazin, ofițer bancar, grafician, auditor intern, logistician gestiune flux, asistent manager). Cele 1.530 locuri pentru studii medii au însemnat ca domenii de activitate muncitori calificați și necalificați (lucrător comercial, mercanizator, agent de securitate, lucrător pentru salubritate, manipulant mărfuri, agent de curățenie clădiri și  mijloace de transport, lucrător bucătarie, ambalator manual, șofer de autoturisme și camionete, brutar, ospătar, patiser, bucătar, operator la mașina electronică de gravat, gestionar depozit, electrician de întreținere și reparații, operator chimist la fabricarea lacurilor și vopselelor, specialist achiziții, operator calitate flux, lăcătuș mecanic, stivuitorist, zugrav, lăcătuș mecanic, agent de vânzări, controlor calitate, facturist, îngrijitor clădiri, lucrător bucătărie, îmbuteliator fluide sub presiune, încărcător-descărcător, animator sportiv, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, instalator rețele termice și sanitare, șef serviciu pază, dispecer centru alarmă, operator introducere, validare și prelucrare date, vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă, cameristă hotel, îmbuteliator fluide sub presiune, etc).

Organizatorii Bursei Locurilor de Muncă consideră că întâlnirea directă, într-un cadru organizat, a agenților economici și a altor instituții interesate cu persoanele în căutarea unui loc de muncă crește șansele de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, în cadrul Bursei au fost distribuite materiale informative, pliante, broșuri cu informații despre serviciile oferite de AJOFM Ilfov, facilitățile oferite atât angajatorilor, cât și celor care doresc un loc de muncă. Totodată, au fost aplicate chestionare atât angajatorilor, cât și persoanelor în căutarea unui loc de muncă, pentru a vedea în ce măsură evenimentul a răspuns așteptărilor participanților.

Urmare a eforturilor organizatorilor, în cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă din 12 aprilie 2019, au participat 412 persoane, dar și elevi din anii terminali ai liceelor ilfovene. Aceștia din urmă au participat la ateliere de lucru în cadrul cărora au fost consiliați și orientați în vederea identificării și însușirii de tehnici de căutare a unui loc de muncă (au primit informații despre alcătuirea unui CV european și a unei scrisori de intenție – instrumente necesare pentru creșterea șanselor de ocupare pe piaţa forței de muncă). Copiii au primit informații și despre cursurile de formare profesională, informații despre locurile de muncă vacante din străinătate – prin intermediul consilierului EURES.

Bursa Generală a Locurilor de Muncă a reprezentat o oportunitate pentru persoanele șomere și nu numai, prin punerea la dispoziție a unei oferte de locuri de muncă variată, astfel că, în ziua de 12 aprilie, 88 persoane au fost selectate în vederea susținerii unui al 2-lea interviu la sediul angajatorului.

Din centralizările efectuate ulterior, s-a observat prezența într-un număr mai mare a persoanelor de vârstă mijlocie, adică 25 – 45 ani, şi a celor cu nivel de educație mediu (învățământ liceal şi postliceal).

Specialiștii au concluzionat că persoanele șomere sunt reticente în a accepta un loc de muncă în alt domeniu de activitate decât cel din care provin, în care au acumulat experiență, agreând prelungirea perioadei de șomaj în detrimentul unei munci care poate nu ­s-ar ridica la așteptările lor, dar care ar aduce totuși un venit. Motive de sănătate, condiții de pensionare apropiate, problemele de reorientare profesională la o anumită vârstă (cursuri de calificare/recalificare organizate prin AJOFM) sunt deseori invocate în cadrul discuțiilor directe cu aceștia.

La o lună de la eveniment, printr-o centralizare finală, a reieșit că datorită Bursei Locurilor de Muncă din 12 aprilie au fost încadrate 17 persoane, dintre care 8 femei, în următoarele meserii: șef serviciu marketing, casier, ambalator manual, bucătar, lucrător bucătarie, portar, agent de vânzări, inspector/referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, funcționar economic, mecanic auto, agent de securitate, lucrător operativ pentru autocompactoare, asistent relații publice și comunicare.

Subvenționarea locurilor de muncă

Specialiștii din cadrul AJOFM Ilfov au reamintit în cadrul Comisiei de Dialog Social mai multe facilități care permit stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, prin Legea 76/2002 – privind siste­mul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de mun­că, este permisă sub­ven­ționarea locurilor de muncă. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor insti­tuţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, 2.250 lei. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni. Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

De facilităţi beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, 2.250 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Primele de mobilitate

O altă facilitate importantă benefică pentru piața forței de muncă se referă la primele de mobilitate. Prima de instalare se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care îşi au domiciliul sau reședința şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Cuantumul primei de instalare este: a) 12.500 lei pentru șomerii care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul sau reședința; b) 15.500 lei pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă domiciliul; c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi 3.500 lei.

În cazul angajatorilor sau autorităților publice locale sau centrale care asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de 3.500 lei sau 6.500 lei.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care ­și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prima de încadrare se va acorda, lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința.

Prima de relocare

Persoanele înregistrate ca șomeri care se încadreazaă la peste 50 km și care își schimbă domiciliul beneficiază de o primă de relocare egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni.

Ucenicia la locul de muncă

O altă facilitate importantă este susținută prin Legea 279/2005 – privind  ucenicia la locul de muncă. Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din: resurse proprii ale angajatorilor; sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice; fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

La fel, este important de știut și Legea 335/2013 – privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Astfel, angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile legii, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților

Datorită Legii 72/2007 – privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare, într-un an calendaristic.

604 locuri de muncă subvenționate în Ilfov, în 2018

În anul 2018, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov a încheiat 192 convenții cu un număr de 116 angajatori din județul Ilfov. Astfel au fost subvenționate un număr de  604 locuri de muncă. AJOFM Ilfov a subvenționat în anul 2018 două locuri de muncă pentru persoane cu handicap, 1 loc de muncă pentru persoane care mai au 5 ani până la pensie-limită de vârstă, 26 locuri de muncă pentru angajarea a 26 tineri NEET, 60 locuri de muncă pentru absolvenți și de asemenea 508 locuri de muncă pentru persoane cu vârste peste 45 ani. Legea 335/ 2013 – privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior a fost accesată de 2 angajatori care au încheiat 5 convenții pentru 5 persoane stagiare.