Consiliul Judeţean Ilfov a anunţat finalizarea contractului de finanţare a proiectului “Modernizarea sistemului rutier pe DJ 301 (DN3) Pantelimon-Cernica-Tânganu, km 0-km 13”.

Proiectul a fost implementat printr-o finan­ţare nerambursabilă acor­dată prin REGIO  – Programul Operaţional Re­gional 2007-2013, axa prioritară 2 – “Îmbunătăţi-rea infra­structurii de transport regionale şi locale”, domeniul major de intervenţie 2.1- “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene”. 

Proiectul a fost derulat în localităţile Pantelimon, Cernica şi Tânganu, în perioada iunie 2010 – iunie 2012, având o valoare totală de 53.109.982 lei, din care finanţa-rea nerambursabilă oferită prin REGIO este de 43.184.962 lei. 

Consiliul Judeţean Ilfov a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management, şi cu Agenţia pentru Dezvol­tare Regională Bucureşti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru P.O.R. la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.   

Drumul Judeţean DJ 301, Pantelimon (DN3)-Cernica-Tânganu, în lungime de 13 km, se desprinde din DN 3 în oraşul Pantelimon, şi străbate localităţile Cernica şi Tânganu, unind estul judeţului Ilfov cu vestul judeţului Călăraşi. Proiectul prevede încadrarea DJ 301 în categoria a III-a, cu lăţimea părţii carosabile de 2×3,5 m, cu benzi de încadrare de 2×0,5 m şi acostamente de 2×0,5 m, cu şanţuri pavate sau de pământ. În localităţile traversate, trotuarele se vor reface sau repara, iar unde nu există deloc, vor fi făcute. 

Pe REGIO- Programul Operaţional Regional 2007-2013, sunt semnate 240 contracte, dintre care 175 în zona microîntreprinderilor, în valoare de circa 100 milioane lei, din totalul de peste 1,1 miliarde lei, sumă care este contractată pe POR. Restul de 65 programe se află în zona de infrastructură, pe profil social, cum ar fi dotarea Spitalului Judeţean Ilfov, alocarea de sume câtorva centre sociale din Ilfov şi Bucureşti, sau pentru mai multe şcoli şi licee şi pentru dotarea Inspectoratelor pentru Situ-aţii de Urgenţă din Ilfov şi Bucureşti. 

 Pe domeniul major de intervenţie 2.1 “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene”, sunt în curs de evaluare mai multe proiecte de drumuri din judeţul Ilfov, care urmează să fie finalizate în perioada următoare. Se spe­ră mobilizarea a cel puţin 10 milioane euro pentru astfel de proiecte, pe zona de transport. În admi-nistrarea Consiliului Judeţean Ilfov se află circa 400 km de şosele, dintre care s-a realizat reabilitarea a aproximativ 100 km.