Un proiect al Ministerului Sănătății permite instituțiilor sanitare de stat să închirieze spațiile suplimentare furnizorilor de servicii medicale sau de produse alimentare. “Prin închirierea spațiilor se vor realiza venituri suplimentare pentru întreținerea, repararea, modernizarea imobilelor în care unitatea sanitară își desfășoară activitatea, sau pentru achiziția unor dispozitive medicale. Venitul suplimentar va fi împărțit conform prevederilor legale, o cotă de 50% va reveni autorității publice/instituției publice care are calitatea de locatar, restul de 50% din chirie urmând să fie virată la bugetul de stat”, se arată în proiectul Ministerului Sănătății. Închirierea spațiilor se va realiza numai cu avizul Ministerului Sănătății, prin licitație publică, respectând toate actele normative în vigoare.