Fermierii au depus peste 395.000 de cereri de plată, pentru o suprafaţă de 2,23 milioane de hectare, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2021, care se va încheia la data de 17 mai, informează APIA.

Potrivit instituţiei, completarea Cererilor Unice de Plată se realizează pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link-ul aplicaţiei IPA-Online http://lpis.apia.org.ro, iar documentele care se ataşează la dosarul Cererii uUice de Plată sau la modificările aduse acesteia (copie I/BI/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală , dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice, către Centrele judeţene/locale APIA şi al Municipiului Bucureşti de care aparţin fermierii. Chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe, se va completa o singură Cerere Unică de Plată.

În calitate de stat membru al UE, România beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naţionale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal şi zootehnic, măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020), precum şi ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.

Verificările în fermele de animale, efectuate inopinat

APIA anunță că verificările în fermele de animale care solicită anul acesta cele două subvenții din zootehnie, ajutor național tranzitoriu și sprijin cuplat, pot fi făcute inopinat, fără anunțarea crescătorilor.

Atribuțiile inspectorilor care realizează controlul pe teren:

  • Să verifice înaintea plecării în teren  existența documentelor necesare  efectuării controlului;
  • Să se prezinte la locația de realizare a controlului (exploatația/exploatațiile menționate în cererea de plată pentru reținerea animalelor), conform graficului  de control;
  • Să efectueze controlul la fața locului  conform “Procedurii de sistem pentru efectuarea controlului la fața locului privind verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic”;
  • Să preia în copie/fotocopie documentele justificative care au stat la baza verificărilor;
  • Să completeze Raportul de control conform instrucțiunilor din Procedura de  sistem;
  • În cazul constatării oricărei neconformități, să înmâneze/transmită o  copie a raportului de control solicitantului de sprijin.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.544