Un proiect în valoare de 9,5 milioane de lei al cărui obiectiv general îl reprezintă remedierea fenomenului de abandon școlar, prin implementarea de măsuri de susținere a educației de tip ”A doua șansă”

Obiectivul general al proiectului constă în remedierea fenomenului de abandon școlar în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, prin implementarea de măsuri integrate de susţinere a educaţiei de tip “A doua șansă”, destinate stimulării reîntoarcerii în sistemul formal de educaţie şi formarea tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, și îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 544

Ca obiectivele specifice ale proiectului sunt menționate:

  •  creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educaţie şi formare în cazul a 1.000 de tineri și adulți, din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care nu și-au finalizat educația obligatorie;
  •  creșterea și diversificarea competențelor profesionale a 420 de cadre didactice și personal de sprijin din unitățile de învățământ preuniversitar din regiunea de dezvoltare București-Ilfov;
  •  îmbunătățirea traseului educațional și profesional a 500 de de tineri și adulți, care nu și-au finalizat educația obligatorie, din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, și care vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare în carieră, pe tot parcursul vieţii;
  •  sprijinirea finalizării învățământului obligatoriu și obținerea unei calificări profesionale pentru 500 de tineri și adulți din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, prin facilitarea accesului la programul ”A Doua Șansă” (ADS) și acordarea de măsuri de sprijin în scopul susținerii participării la procesului educațional.

Grupul țintă din cadrul proiectului va fi format din două categorii majore de persoane: 420 de persoane care fac parte din categoriile personal didactic/personal de sprijin, care beneficiază de programe de formare, provenind, în general, din unitățile școlare parteneri asociați, precum unități școlare din municipiului Bucureşti și unități școlare din județul Ilfov și 500 de persoane beneficiare ale programului ”A Doua Șansă”, care vor fi înmatriculate în unitățile școlare parteneri asociați, unități școlare din municipiul Bucureşti și unități școlare din județul Ilfov.

Activități în proiect și rezultate așteptate

În cadrul proiectul se vor desfășura activități precum o campanie de promovare a programului ”A Doua Șansă” și a măsurilor complementare; de îmbunătățire a competențelor personalului didactic, personalului de sprijin și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar; furnizare de servicii integrate de orientare, consiliere și asistență educațională și de organizare și furnizare a programelor “A doua șansă”.

Partenerii implicați în derularea proiectului așteaptă ca la finalul acestuia minim 1.000 de potențiali membri ai grupului țintă să conștientizeze beneficiile proiectului, să fie informați și atrași în activitățile derulate în cadrul acestuia; 500 de tineri/adulți care nu și-au finalizat studiile obligatorii (din care 125 de persoane de etnie romă) să fie înscriși în proiect; 420 de cadre didactice/personal de sprijin sau auxiliar să fie, de asemenea, înscrise în proiect; să fi avut loc 21 de sesiuni de programe de formare continuă a aduților/personalului didactic, auxiliar sau de suport; minim 382 de persoane din cele 420 participante la programele de formare continuă a aduților/personalului didactic, auxiliar sau de suport să obțină Certificate de absolvire; să fi avut loc 25 de seminarii de valorizare a mobilității profesorilor și pentru schimbul de bune practici; 500 de persoane să primească consiliere şi sprijin pentru orientare în carieră pe tot parcursul vieţii în cadrul ședințelor de consiliere individuală (4 ședințe/participant) și de grup (120 de ședințe); 500 de dosare de management de caz; 600 de părinți/tutori ai copiilor cu risc de abandon, tineri/adulți care nu au finalizat învatamantul obligatoriu să fi participat la activități de tipul ”Școala părinților”; 500 de tineri/adulți care nu au finalizat învățământul obligatoriu să fie înscriși în programul ”A Doua Șansă”; să fie constituite 10 grupe de învățământ primar ”A Doua Șansă” și 20 de grupe de învățământ gimnazial ADS; să se fi acordat 200 de subvenții în cuantum de 2.000 de lei participanților la ADS, pentru învățământ primar finalizat, a 300 de subvenții în valoare de câte 2.000 de lei, participanților la ADS, pentru învățământ secundar inferior finalizat și a 500 de subvenții pentru transport, în cuantum de 50 de lei/lună timp de 20 luni; organizarea de excursii pentru 250 de participanți/program de învățare informală și nonformală.

Valoarea ­totală a pro­iec­tului este de 9.523.800,43 lei, din care valoare cofinanțare Uniunea Europeana – 7.619.040,31 lei. Durata de derulare a proiectului este de 36 de luni.

Fundația Convergențe Europene – Lider de Parteneriat

Bdul. Magheru 28-30, București

Dr. ec. Mihaela Mostavi – Manager proiect

Tel.: 0722.291.642

e-mail: adse@fce.org.ro

www.adouasansa.eu

ISMB – Partener 1

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prof. dr. Mihaela Ștefan, insp. școlar general adjunct – coordonator P1

Str. Icoanei nr.19, sector 2, București

Tel./Fax: 021.210.7531 / 021.210.7535

e-mail: adse@ismb.ro

http://ismb.edu.ro/index.php/organigrama

ISJ ILFOV – Partener 2

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov

Prof. dr. Ion Dogaru, insp. școlar general adjunct – coordonator P2

București, 050722

Tel.: 021.317.3650/51, 021.317.3654

e-mail: adse@isjilfov.ro

http://www.isjilfov.ro/