România se va alătura țărilor și jurisdicțiilor care lucrează cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și cu membrii G 20 la dezvoltarea standardelor Proiectului BEPS (Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor) și la monitorizarea implementării acestui pachet, care urmează să fie aplicat și în țara noastră.

Guvernul a aprobat joi, printr-un proiect de lege, aderarea României ca asociat la Forumul de implementare a Proiectului BEPS, ceea ce va permite participarea țării noastre la realizarea măsurilor privind combaterea erodării bazei de impozitare și transferul profiturilor, precum și implementarea acestora pe teritoriul național.

Experiența acestui forum va adăuga valoare și implementării recomandărilor Uniunii Europene, în contextul elaborării propunerii de Directivă a Consiliului privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, care afectează în mod direct funcționarea pieței interne.

În contextul creșterii mobilității capitalurilor și activelor necorporale, al noilor modele de afaceri (economia digitală), în februarie 2013 OECD a întocmit o analiză-diagnostic privind aspectele care generează erodarea bazei fiscale și împărțirea profiturilor, finalizată prin prezentarea raportului “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”.

Această analiză a fost urmată, în iulie 2013, de un plan de 15 acțiuni intitulat “Action Plan on Base Erosion and Profit Schifting”, care își propune să reformeze principiile fiscalităţii în domeniul impozitelor directe. Planul BEPS include recomandări pentru modificări legislative atât în plan național, cât și a prevederilor internaționale, în scopul de a contracara situațiile care apar ca urmare a utilizării neconcordanțelor legislative din sistemele fiscale naționale ale statelor în care acestea își extind activitățile.

Prin urmare, acest plan va genera modificări ale Modelului OECD de convenție de evitare a dublei impuneri, ale Ghidurilor Prețurilor de Transfer, precum și ale sistemelor fiscale naționale. Obiectivul este acela de a se ajunge la soluționarea, într-o proporție cât mai mare, a dublei impozitări și la îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a cazurilor de dublă impozitare. Trebuie menționat că acesta nu propune modificarea cotelor de impozitare, ci modalitatea de atribuire/alocare a profiturilor (bazei impozabile) între jurisdicţii.

O altă componentă a Planului de acţiuni BEPS este intensificarea schimbului de informaţii pe două planuri: printr-o creştere a transparenţei şi raportării de informaţii de către contribuabili către autorităţi fiscale, precum şi între autorităţile fiscale ale diverselor state. Această componentă a Planului este în concordanță cu propunerea de modificare a Directivei privind schimbul de informaţii, cu scopul de a extinde schimbul automat de informaţii pentru acordurile de preţ în avans şi soluţiile fiscale.

De asemenea, acţiunile BEPS vizează şi modificări în domeniul preţurilor de transfer, această arie fiind în prezent printre prioritățile autorităţilor fiscale din România în cadrul controalelor efectuate.