Peste 35 de milioane de euro vor fi disponibili în regiunea Bucureşti-Ilfov pentru reabilitarea termică a clădirilor publice

Lansarea în Regiunea Bucureşti-Ilfov a Operaţiunii B – Clădiri publice a Priorităţii de investiții (P.I) 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice din Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

În data de 08 februarie 2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADR BI) a organizat la Spaţiul Public European seminarul de informare pentru lansarea apelului de proiecte pe Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, P.I 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice”, Operaţiunea B – “Clădiri publice  în Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov în cadrul acestui apel sunt de 35,74 mil Euro (FEDR + BS).

Cele mai importante aspecte ale acestui apel de proiecte sunt:

  • Solicitanţi eligibili: autorități publice centrale, autorități și instituții publice locale (UAT, comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul București, inclusiv sectoarele din Municipiul Bucureşti), Instituţia Prefectului, parteneriate între entitățile enumerate mai sus.

  • Contribuţia financiară a solicitantului: autorități și instituții publice locale – minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile; autorități publice centrale – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile pentru ambele categorii de solicitanţi.

  • Tipuri de lucrări eligibile: de reabilitare termică a anvelopei obligatorii; de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu-panouri solare termice, panouri solare electrice, etc.; de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri; de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: valoare minimă eligibilă: 100 000 euro şi valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro, la cursul de 4,5172 lei/euro.

Un solicitant eligibil poate depune mai multe cereri de finanţare.

Această prioritate de investiţii a fost în consultare publică în peroiada 28.07.2016 – 29.08.2016 şi a fost lansată la nivel naţional în data de 27.12.2016. Cererile de finanţare/proiectele se vor depune în perioada 28.02.2017, ora 10 – 28.08.2017, ora 10, exclusiv utilizând sistemul electronic MySMIS.