Cu ziua de astăzi, Joia Mare, încep Patimile lui Hristos Domnul. Este ziua în care Iisus a fost prins şi dus la judecata fariseilor. La Denia din această seară, preoţii citesc cele 12 Evanghelii ale mântuitoarelor Patimi şi scot Sfânta Cruce în naosul bisericii. Credincioşii care au postit, se spovedesc şi primesc Sfânta Împărtăşanie în Joia Mare.

 

În cea de-a patra zi din Săptămâna Patimilor se comemorează spălarea picioarelor ucenicilor ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină a lui Iisus din Nazaret cu Apostolii la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea din Grădina Ghetsimani şi începutul Patimilor lui Hristos. Toate evenimentele care au loc astăzi în lăcaşele de cult în memoria întâmplărilor din ultimele zile ale vieţii Mântuitorului, ne îndeamnă la rugăciune, la sporirea în credinţă, iubire şi curăţire sufletească. Să ne deschidem inimile către Hristos Domnul, aşa cum şi El şi-a deschis inima către noi oamenii, când a luat asupra Sa, păcatele noastre! De astăzi încep cele trei zile de patimi ale Mântuitorului.

„Acesta este Trupul Meu care se va da pentru voi”

“Cina cea de Taină reprezintă fundamentul Liturghiei. Acum Hristos arată pentru prima dată modul în care ucenicii vor participa la celebrarea Liturgiei – rânduiala Sfintei Euharistii (Împărtăşania cu trupul şi sângele lui Hristos). Asfel , El spune “Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se va da pentru voi, Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(LUCA 22,19-20), adăugând cuvintele: „Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea”. În seara acestei zile creştinii merg la Denia celor 12 Evanghelii”, spune părintele Ioan de la Parohia Jilava.

Să ne iubim unii pe alţii, porunca Domnului la Cina cea de Taină

După Cina cea de Taină, Mântuitorul le-a lăsat ucenicilor săi porunca de a trăi în iubire şi armonie. Poruncă asupra căreia trebuie să medităm şi noi, orice am face, oricând şi în orice situaţie ne-am afla. „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.”

Spălarea picioarelor, îndemnul de a fi buni, cinstiţi şi curaţi sufleteşte

Şi spălarea picioarelor ucenicilor este o pildă plină de învăţătură duhovnicească. Prin ea învăţăm să ne dezbrăcăm de mândria firii şi să ne curăţim sufletele. “Şi făcându-se Cina, şi diavolul punând dinainte în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, ca să-L vândă, Iisus ştiind că Tatăl I-a dat Lui toate în mâini şi ca de la Dumnezeu a ieşit şi la, Dumnezeu merge, S-a sculat de la Cină, S-a dezbrăcat de haine şi, luâd un ştergar, S-a încins cu el. După aceea a turnat apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.” (In 13, 2-5)

“Pildă v-am dat vouă ca şi voi să faceţi la fel”

“Voi mă numiţi pe mine Învăţătorul şi Domnul şi bine zicei căci sunt. Deci dacă Eu Domnul şi Învăţătorul v-am spălat vouă picioarele voastre, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora, pildă v-am dat vouă ca şi voi să faceţi la fel”. (In. 13, 14) Aceasta este o poruncă a Mântuitorului ca să fim unii faţă de alţii cinstiţi, smeriţi şi curăţiţi. Pentru că duhovniceşte la asta suntem chemaţi de către Hristos Domnul.

Prin rugăciunea făcută în Grădina Ghetsimani, Iisus Hristos s-a încredinţat cu totul lui Dumnezeu, împlinidu-I voia ca Fiu, ci şi ca om desăvârşit. Astfel, zbuciumul firii Sale umane, a luat sfârşit. S-a dat singur în mâinile păcătoşilor pentru a fi osândit la moarte pe Cruce.