La Casa de Cultură Gheorghe Manu, din Otopeni, s-a desfășurat, săptămâna trecută, într-un spațiu extrem de generos, Târgul de ofertă educațională pentru liceele ilfovene, ediția 2017.

Articol publicat în ediţia printată a Jurnalului de Ilfov Nr. 352

La fiecare stand, liceeni ilfoveni au dus cu ei, pe lângă pliante de prezentare a fiecărei unități în parte și pe lângă oferta educațională specifică, machete, cupe sau diplome – toate reprezentând simboluri, premii, recunoașteri ale celor care au studiat sau încă studiază în școlile respective. Pentru a veni în sprijinul elevilor a fost redactată o broșură care cuprinde toate datele referitoare la admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual – un ghid util atât pentru absolvenții clasei a VIIl-a, cât și pentru părinții acestora, în vederea orientării școlare pentru clasa a IX-a. Broșura este editată de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, prin Comisia de Admitere, iar varianta ei electronică poate fi descărcată de pe site-ul www.isjilfov.ro.

Ce oferă Ilfov-ul? 17 licee de stat și 3 particulare!

Vorbind de cele de stat, planul de școlarizare aprobat pentru clasa a IX-a liceu zi pentru 2017/2019 (locuri ce urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată) – cuprinde:

 • 84 de locuri (3 clase) – la Liceul ”I. Petruș”, Otopeni;
 • câte 56 de locuri (câte 2 clase) – la Liceul ”T. Lalescu”, Brănești; Liceul ”Al. Rosetti”, Vidra, Colegiul Silvic ”Th. Pietraru”, din Brănești, Liceul ”B. Stirbey” din Buftea, la Liceul ”C. Nicolau” din Brănești, la Liceul ”V. Brătianu” din Dragomirești Vale și la Liceul ”Doamna Chiajna” din Roșu – Chiajna,
 • câte 112 locuri (fiecare unitate cu câte 4 clase) – la Liceul ”H. Hulubei” din Măgurele, la Liceul ”M. Kogălniceanu”, Snagov, la Liceul ”P. Șeicaru”, Ciorogârla și la Liceul ”N. Bălcescu”, din Voluntari,
 • 168 de locuri (6 clase), la Liceul ”D. Dumitrescu”,
 • câte 28 de locuri (o singură clasă în fiecare unitate) – la Liceul ”R. Popescu”, Popești Leordeni și la Liceul Teoretic nr. 1 Periș.

Vocațional, cu teste de aptitudine

Pentru vocațional – locuri care urmează să fie ocupate prin susținerea unor teste sau probe de verificare a cunoștințelor (și care nu participă la admiterea computerizată), planul de școlarizare aprobat pentru clasa a IX-a, pentru 2017/2019 înseamnă câte 28 de locuri (o singură clasă) la:

 • Liceul ”M. Kogălniceanu”, profil sportiv, specializarea instructor sportiv – kaiac-canoe și canotaj),
 • Liceul ”Doamna Chiajna” – profil sportiv, specializarea instructor sportiv yachting, fotbal, lupte,
 • Seminarul Tehnologic Liceal Ortodox ”Sf. Filofteia” (Brănești) – profil teologic, specializarea – tehnician pentru tehnici artistice – patrimoniu,
 • Colegiul Silvic ”Th. Pietraru), profil sportiv – specializarea instructor sportiv (fotbal),
 • Liceul cu program sportiv nr. 1 Clinceni – profil sportiv, specializarea instructor sportiv (fotbal),
 • Liceul ”V. Brătianu” – profil sportiv, specializarea – instructor sportiv (handbal, rugby),
 • Liceul ”N. Bălcescu” – profil sportiv, specializarea instructor sportiv (fotbal),
 • Liceul ”D. Dumitrescu” – profil sportiv, specializarea instructor sportiv (Rugby, baschet),
 • Liceul ”B. Știrbey” – pentru al doilea an – singura clasă din județ cu profil pedagogic – specializarea educator/învățător.

Clase de ”profesional”

Nu în ultimul rând, pentru învățământul profesional de zi cu durata de 3 ani (cu repartizare computerizată) s-au aprobat în planul de școlarizare – 9 clase:

 • la Colegiul Silvic din Brănești, domeniul de pregătire ”Silvicultură” (calificare profesională – pădurar),
 • Liceul ”B. Știrbey” din Buftea, domeniul de pregătire ”Comerț”, calificarea comerciant/vânzător,
 • Liceul ”D. Dumitrescu”, domeniul de pregătire ”Mecanică de motoare”, calificarea mecanic auto,
 • Liceul ”C. Nicolau”, domeniile de pregătire – ”Electric”, calificarea confecționer produse celectrotehnice, ”Turism și alimentație”, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație și pentru ”Mecanică de motoare” – calificarea profesională – mecanic auto,
 • Liceul ”P. Șeicaru”, domeniile ”Mecanică de motoare”, calificarea mecanic auto și ”Turism și alimentație”, calificarea – ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație,
 • Liceul ”V. Brătianu”, pentru domeniul ”Electromecanică”, o clasă pentru calificarea profesională – frigotehnist.

Firme de exercițiu

”Anul acesta putem vorbi de tema ”firmelor de exercițiu” (n.r. – o metodă inovativă de învățare ce vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant), activitate care a stat în centrul atenției liceelor tehnologice din județ în anul școlar 2016/2017. Pentru că, o parte dintre acestea au fost impolicate în proiecte cu fonduri structurale, pentru promovarea și dezvoltarea firmelor de exercițiu, programe cu mare impact în rândul elevilor. Așadar, parte din ofertele liceelor a inclus și această componentă. Apoi, un alt aspect promovat în acest an de liceele ilfovene este reprezentat de experiența acumulată în proiectele Erasmus+, care au facilitat schimbul de elevi și cadre didactice între liceele din județ și unități similare din Europa. Și, mai trebuie precizat și aspectul legat de spațiul educațional ilfovean – care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare vizibilă. Amintim în acest context doar de campusul de la Dragomirești, care oferă, singular pentru această zonă, formare pe profil veterinar”, ne-a declarat inspector școlar general al județului Ilfov, Daniela Barbu.