Simpozionul anual al Filialei Ilfov a Societății de Geografie din România (SGR) a devenit o manifestare de referință în peisajul științific, cultural și educațional al județului. De la an la an, ținuta științifică a acestui eveniment, devenit tradiție deja, atinge culmi tot mai înalte și constituie un repr al profesionalismului geografilor ilfoveni. O confirmă și ediția de anul acesta a „Cununii de diamante”, desfășurată la Otopeni, oraș care, fără doar și poate, este unul dintre diamantele acestei cununi, poate chiar cel care are cele mai multe carate.

 

Articol publicat în ediţia printată a Jurnalului de Ilfov Nr. 353. 

Așadar, pe 17 mai, elita geografilor din Ilfov a poposit în orașul Otopeni, la Clubul Seniorilor, unde s-a desfășurat cea de-a 19-a ediție a Simpozionului „Ilfov – Cununa cu Diamante”, un nume atât de grăitor, născut din sufletul profesorului și scriitorului Nică D. Lupu în anul nașterii acestei manifestări științifice – 1999. Ca în fiecare an, simpozionul a fost organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic (CCD) Ilfov, alături de Clubul Seniorilor și Liceul Teoretic „Ioan Petruș” și cu sprijinul Primăriei Otopeni, prin primarul Silviu Constantin ­Gheorghe. Tema evenimentului de anul acesta a fost „București-Ilfov – realități și perspective de dezvoltare regională”, o temă de geografie economico-socială de actualitate, în contextul discuțiilor privind realizarea unei zone metropolitane care să întrepătrundă cele două entități – Capitala și județul Ilfov, o adevărată „cunună” care „îmbrățișează”, de jur-împrejur, Bucureștiul.

O organizare de zile mari, participare de elită

Și tot ca în fiecare an, organizarea a fost impecabilă. Comitetul de organizare, a fost alcătuit din prof. dr. Cristina Ghiță, președinte al SGR – filiala Ilfov, insp. șc. gen. adj. al IȘJ Ilfov, prof. dr. Daniela Barbu, insp. șc. general al ISJ Ilfov, Ionel Zaharia – viceprimarul orașului Otopeni, prof. Viorica Hera, directorul Liceului teoretic „Ioan Petruș”, Manuela Prodan Formunda, directorul Clubului Seniorilor Otopeni și Ladislau-Anton Visnyei – prof. metodist în cadrul ISJ Ilfov. Lor li s au adăugat membrii Comitetului științific, din care au făcut parte prof. dr. Cristina Ghiță, președinte al SGR – filiala Ilfov, insp. șc. gen. adj. al IȘJ Ilfov, prof. dr. Steluța Dan, insp. șc. general în Ministerul Educației, vicepreședinte al SGR, conf. univ dr. Robert Dobre, de la Facultatea de Geografie a Universității București și coordonatorul Masterplanului General de Transport în cadrul Ministerului Transporturilor, conf. univ. dr. Marian Ene, de la Facultatea de Geografie a Universității București și secretar general adj. al SGR, cercet. șt. dr. Octavian Mândruț, de la Institutul de Științele Educației, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” – Arad și Alexandrina Niță, director al Direcției județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Ilfov care, din păcate, nu a putut fi prezentă, din motive de sănătate. Au mai fost prezenți Constantin Clim, reprezentant al Primăriei Otopeni și membru în Consiliul de Administrație al Liceului „Ioan Petruș”, alături de deputatul PNL Andrei Daniel Gheorghe, directorul CCD Ilfov, prof. dr. Florin Petrescu și insp. șc metodist pentru istorie Nicoleta Băjenaru.

Elevii – ambasadori europeni

În deschiderea simpozionului, Cristina Ghiță i-a prezentat pe oaspeții invitați la eveniment, apoi i-a dat cuvântul directorului liceului din Otopeni, Viorica Hera, care a prezentat un program european la care participă elevii din această unitate de învățământ, denumit „Școli – Ambasadori ale Parlamentului european” și pe coordonatorul acestui proiect  prof. Cătălina Neagu, care i-a invitat pe elevii implicați să vorbească despre acest program. „Programul vizează îmbunătățirea cunoștințelor tinerilor despre Europa și despre de­mocrația parlamentară europeană. Totodată, vom fi pregătiți pentru alegerile parlamentare europene din anul 2019 și vom primi informații despre ce înseamnă Uniunea Europeană, în viața de zi cu zi”, le-au spus elevii celor prezenți.

Otopeniul, un pol de dezvoltare, cu o identitate pronunțată

A fost invitat, apoi, să ia cuvântul deputatul Daniel Gheorghe istoric de profesie și otopenar get-beget. El le-a vorbit participanților de­spre istoria și caracteristicile geografice ale acestei așezări, despre identitatea și trăsăturile comunității de aici, cu o mentalitate care își trage seva din comunitățile de moșneni care au trăit pe aceste meleaguri,  despre faptul că Otopeniul este, poate, un model și, totodată, cel mai puternic pol de dezvoltare administrativă, socială, economică și culturală din Ilfov. „Îmi doresc ca Otopenii să-și impună propriile valori, tradiția sa, care este întemeiată pe libertate, proprietate, o formă de «naționalism local», în județul Ilfov”, a spus deputatul.

Transportul de persoane feroviar, o soluție viabilă pentru județul Ilfov

Lucrările propriu-zise ale simpozionului au început cu o primă sesiune de comunicări.  În deschidere, președintele SGR Ilfov, Cristina Ghiță, a jalonat o serie de „Repere ale activității SGR Ilfov în perioada 2013-2016”, în care a punctat aspecte ale istoriei simpozionului ”Ilfov – Cununa cu Diamante”, din ultimii ani. Apoi, conf. univ dr. Robert Dobre, a susținut o comunicare care a captivat audiența, pentru că a abordat o temă sensibilă pentru județul Ilfov – transportul. În lucrarea sa cu titlul „Trenul regiourban – vector de conectivitate în județul Ilfov”, Robert Dobre a demonstrat, cu cifre și proiecte bine documentate, că o bună parte a problemelor legate de transport, mai ales în zona Aeroportului „Henri Coandă” – Otopeni, dar și în aria metropolitană a Bucureștiului, pot fi rezolvate cu investiții cu costuri relativ mici în infrastructura feroviară (circa 88 milioane de euro, față de 1 mld. euro pentru metrou). De asemenea, transportul feroviar, a mai argumentat el, poate coexista complementar cu metroul, cu un terminal final multimodal la Aeroportul Otopeni, ambele proiecte având sursa de finanțare asigurată din fonduri europene.

O nouă programă pentru disciplina Geografie

Următoarea comunicare, una de strictă arie pedagogică, a avut ca temă „Perspectiva geografiei prin noua programă pentru gimnaziu” și a fost susținută de prof. dr. Steluța Dan, insp. șc. general în Ministerul Educației. Programa a fost elaborată la nivelul MECS de o echipă de specialiști în domeniu și își dorește o mai bună abordare a acestei discipline la nivelul claselor V-VIII, care să îmbunătățească capacitatea elevilor de a înțelege geografia, prin împletirea elementelor teoretice cu cel practice. Având în vedere că în sală se aflau profesori de geografie, comunicarea a suscitat multe dezbateri, la care insp. Steluța Dan a venit cu o serie de precizări.

Comunicări de o înaltă ținută științifică

Sesiunea a continuat cu comunicarea cercet. șt. dr. Octavian Mândruț, de la Institutul de Științele Educației, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” – Arad. El a vorbit despre „Regiunea  București- Ilfov în arhitectura României”. Prof. Mândruț a prezentat și două noi lucrări ale cărui autor este – „România – Geografia regională” și „Geografia administrativă” – și a vorbit despre locul județului Ilfov în arhitectura regională a României, precizând  că județul Ilfov este unul dintre cele mai puternice județe din țară, singurul în care există creștere demografică, fapt pe care Octavian Mândruț îl consideră senzațional. Totodată, el consideră că Ilfovul trebuie să rămână „o entitate individualizată”. După pauză, prof. Ladislau-Anton Visnyei a pre­­zentat comunicarea „Di­­na­­mica unor indicatori privind condițiile de mediu în localitățile ju­dețului Ilfov, în perioada 1992-2015, din perspectiva potențialului de dezvoltare”, în care au fost prezentați factorii care influențează condițiile de mediu în județ. Apoi, prof. dr. Marius-Florin Marcu a vorbit despre „Elemente de favorabilitate și perspective ale dezvoltării ariei metropolitane București-Ilfov” și a subliniat faptul că dezvoltarea acestei zone trebuie să se facă sistematic, pe baza unor proiecte care să vizeze protejarea apelor și pădurilor, reabilitarea terenurilor agricole, conectarea ariei metropolitane la transportul european, îmbunătățirea sistemului de transport și un management adecvat al deșeurilor. Așa cum ne-a obișnuit în edițiile precedente ale simpozionului, prof. Marius – Ovidiu Sebe a prezentat o comunicare foarte interesantă și generos documentată în care ne a vorbit, așa cum spune și titlul, despre ”Valorificarea potențialului turistic al văii Pasărea – o alternativă viabilă a dezvoltării sistemului teritorial”, un fragment din „centura albastră a Bucureștiului” cum a denumit-o autorul comunicării. El s-a axat pe potențialul turistic-antropic al acestei zone și a prezentat obiectivele existente care oferă condiții propice pentru a dezvolta turismul în județul Ilfov. Prof. Anișoara Nicolescu, de la Școala gimnazială nr. 1 Bragadiru, a prezentat, în continuare, lucrarea „Județul Ilfov – parte a franjei rur-urban a metropolei București”, o analiză a modului în care periferia Capitalei și cea a Ilfovului se suprapun pentru a forma această franjă, generând o întrepătrundere între rural și urban, fenomen caracteristic ultimilor 20 de ani, în această regiune. Despre valorificarea potențialului turistic al comunei Mogoșoaia ne-a vorbit prof. Cristina Marin, de la Școala gimnazială nr. 1, în prezentarea comunicării „Mogoșoaia – potențial turistic valorificat în cadrul regiunii București Ilfov”, realizat împreună cu prof. dr. Andreea Liliana Badea, de la aceeași școală. Cristina Marin a trecut în revistă principalele repere turistico- istorice ale acestei localități emblematice a județului, puse în valoare prin contribuția primăriei din comună. La final, prof. Dan- Dumitru Nicolau, directorul Liceului teoretic „Traian Lalescu”, din Brănești, a prezentat o lucrare realizată împreună cu prof. Monica Nicolau, în care a fost ridicată o problemă de stringentă actualitate: „Uniunea Europeană și conflictele post-război rece din Europa”. În comunicare, prof. Nicolau susține că, dacă acum 200 de ani principalele conflicte erau de natură religioase, în prezent acestea au o latură etnică, provocări la care Europa trebuie să găsească soluții, pentru a le putea rezolva.

Surprize și aplicații practice

Ultima parte a simpozionului a fost dedicată aplicațiilor practice. Participanții au avut parte și de o surpriză din partea gazdelor. Pe terasa Cubului Seniorilor, fanfara „Mezzoforte Soul Music”, a Liceului „Ioan Petruș”, condusă de prof. Marian Alexandru, le-a oferit geografilor un recital cu melodii din repertoriul grupului ABBA, desăvârșit interpretate. Popasul următor a fost la frumoasa și monumentala biserică din centrul geografic al Otopeniului, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Aici, părintele Radu Bujorel le-a povestit istoria bisericii aflate în vecinătatea acestui lăcaș de cult, cu hramul Sf. Gheorghe, care a fost reconstruită într-un singur an, în 1803, după ce fusese distrusă de cutremurul din 1802, dar și pe cea a noii ctitorii a comunității locale, în frunte cu promotorul acestei inițiative, primarul Silviu Constantin, a cărei piatră de temelie a fost pusă în anul 2003 și care a fost sfințită după 13 ani, pe 10 septembrie 2016. Următoarea escală a fost la „Țiriac Collection”, salonul care adăpostește mașinile de colecție ale lui Ion Țiriac. Un prilej de a admira și a cunoaște o „istorie vie” a automobilului. Toate exemplarele (peste 250), dintre care unele datează din sec. XVIII, sunt în perfectă stare de funcționare și au istorii interesante. Aici am putut admira inclusiv Rolls Royce-ul roz al lui Elton John sau Trabantul dăruit de Simona Halep, precum și multe alte mașini care îți taie, pur și simplu, respirația. Și, pentru că tot se aflau pe „domeniul” lui Ion Țiriac, geografii au făcut un popas și la patinoarul construit de omul de afaceri, unde s au întâlnit cu marele nostru hocheist Eduard Pană, antrenor și administrator al complexului. Etapa următoare a aplicației practice s-a desfășurat la Grădinița  nr. 2, din cartierul Odăi. Di­­rectorul acesteia, prof. Silvia Ion, le-a povestit că cei 180 de copii de aici nu plătesc nicio taxă, costurile fiind susținute de bugetul Consiliului local Otopeni, iar parcul și terenul de sport al grădiniței sunt deschise inclusiv în week-end. La plecare, prichindeii le-au oferit profesorilor geografi câte un superb trandafir alb. Această zi superbă s-a încheiat prin vizita la biserica din Odăi, cu hramul Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Martiri Brâncoveni, ctitorită prin strădania viceprimarului Ionel Zaharia și a primarului Silviu Gheorghe. Aici, părintele paroh, Ion Iliuță, le-a povestit vizitatorilor istoria acestei așezări, cunoscută ca „Odaia brâncovenească”, încă din timpul voievodului martir.