Noul sediu al CJ Ilfov, din Cotroceni, str. Ernest Djuvara 3-5

Administrația publică locală județeană cumpără un bloc cu două niveluri subsol, parter, opt etaje și etaj retras – cu o suprafață totală de aproape 7.300 mp – cu 9 milioane de euro fără TVA, pentru sediul Consiliului și instituțiilor de interes public din subordinea sa @ Sediul din str. Gheorghe Manu 18, sector 1, necesită reabilitare urgentă!

Consilierii județeni au aprobat, în cea mai recentă ședință a Consiliului Județean Ilfov (CJI), cumpărarea unui imobil situat în București, cu destinația sediu, valoarea de achiziție a acestuia fiind de 41.465.448 lei, potrivit Raportului procedurii de negociere din 9.03.2018. Clădirea (2S+P+8E+9ER) este situată pe str. Ernest Djuvara nr. 3-5, sectorul 6, în zona Cotroceni.

Articol apărut în nr. 395 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Contractul de vânzare-cumpărare a imobilului se încheie între SC Simart Arhitecture SRL și CJI, documentul stabilind că taxele notariale și cele privind înscrierea imobilului în cartea funciară vor fi suportate de compărător. ”TVA, în situația în care se impune, se va achita conform prevederilor legale”, precizează proiectul de hotărâre adoptat de consilierii județeni.

Amintim că, prin HCJI 137/14.12.2017 a fost aprobată aplicarea procedurii de cumpărare a unui imobil situat în București cu destinația de sediu CJI, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație deschisă. Au urmat, în acest an, alte două hotărâri de Consiliu – 10/13.02.2018 pentru modificarea HCJI 137, respectiv HCJI 22/6.03.2018 pentru modificarea anexei din HCJI 10 și negocierea directă cu doi ofertanți intrați în cursă (ale căror nume sau oferte nu au fost făcute publice, pentru a nu influența negocierea).

Puncte tari și puncte slabe în două oferte

Potrivit Raportului procedurii de negociere nr. 2829/9.03.2018, făcut public pe site-ul CJI, pe 19 martie, după ședința CJI, în care s-a cerut acordul consilierilor județeni pentru cumpărarea noului sediu, din analiza comparativă a celor două imobile – unde se dezvăluie amplasamentele și caracteristicile acestora – s-a constatat că ”amplasamentul clădirilor, conform cerințelor caietului de sarcini, este central, în apropierea stațiilor de metrou și a mijloacelor de transport în comun, ambele fiind ușor accesibile persoanelor care nu folosesc autoturisme”. Însă, din punct de vedere al accesului cu autoturisme, potrivit Raportului zona Piața Unirii, pentru clădirea din str. Sf. Vineri nr. 29, este greu accesibilă la ore de vârf. (…) Ambele clădiri au suprafețe construite
mari, dar imobilul situat în str. Ernest Djuvara nr. 3-5, zona Cotroceni, are o suprafață mai mare cu circa 33% față de imobilul din str. Sf. Vineri. (…) Ambele imobile prezintă echipare completă. (…) Sunt prevăzute mai multe ascensoare, dotarea din acest punct de vedere fiind corespunzătoare. (…) Anul finalizării construcției imobilului din str. Ernest Djuvara este 2011 – cu 8 ani mai recent față de cel din str. Sf. Vineri (finalizat în 2003). Locurile de parcare: pentru str. Sf. Vineri – 8, coroborat cu posibilități foarte reduse de parcare în exteriorul imobilului. Pentru imobilul din Cotroceni există 45 de locuri de parcare și alte posibilități în exteriorul clădirii. Prețul cerut de cei doi vânzători a avut valori unitare apropiate, însă, în urma negocierilor, ofertantul clădirii din Cotroceni a redus oferta cu 8% față de prețul inițial (ceea ce a însemnat o scădere de 3.272.552 lei fără TVA), în timp ce, pentru clădirea din Piața Unirii reducerea a fost de doar 1% (adică o economie pentru CJI de doar 260.026 lei fără TVA). Diferența de suprafață dintre cele două imobile este de 1.792,65 mp. Adică, în Cotroceni, clădirea are o suprafață de 7.274,64 lei, iar în Piața Unirii vorbim de un imobil de 5.481,99 mp. ”La o suprafață egală a imobilelor, prețul negociat pentru cele două clădiri reprezintă un avantaj de 11% pentru imobilul din str. Ernest Djuvara, astfel: clădirea din Unirii – 5.481,99 mp x 6.337,11 lei/mp fără TVA = 34.739.973,64 lei fără TVA, iar clădirea din Cotroceni – 5.481,99 mp x 5.700 lei/mp fără TVA = 31.247.343 lei fără TVA. (…) Calculând valoarea pentru suprafața construită de 1.792,65 mp, care reprezintă diferența dintre suprafața construită totală a imobilului din str. Ernest Djuvara, față de imobilul din str. Sf. Vineri, au rezultat: 1.792,65 mp x 6.337,11 lei fără TVA (Unirii) = 11.360.220,24 lei fără TVA și 1.792,65 mp x 5.700 lei/mp fără TVA (Cotroceni) = 10.218.105 lei fără TVA”, explică Raportul procedurii de negociere. (…) 0,89 sau 89%, prin urmare, diferența de suprafață construită, la prețurile negociate, se achiziționează la o valoare cu 11% mai mică la clădirea din Cotroceni. La suprafața totală maximă de 7.274,64 mp, la prețurile unitare negociate de cei doi ofertanți, se obține un avantaj pentru imobilul din Ernest Djuvara – de 4.634.745,77 lei fără TVA, adică aproximativ un milion de euro.

270 mp în concesiune și o valoare totală de 43.713.448 lei fără TVA

Între SC Simart Arhitecture SRL și Municipiul București există contractul de concesiune nr.4293/9.04.2008, pentru o suprafață de teren de 270 mp, pe o perioadă de 49 ani. Calculând valoarea redevenței concesiunii rămase de plată, aceasta se ridică la circa 11.957 euro fără TVA/an x 40 ani = 478.280 euro fără TVA (circa 2.248.000 lei fără TVA, la un curs de aproximativ 4,7 lei/1 euro).

Însumând valoarea totală a redevenței cu valoarea negociată a imobilului, rezultă valoarea totală de 2.248.000 lei fără TVA + 41.465.448 lei fără TVA = 43.713.448 lei fără TVA.

Clădirea se va preda mobilată – birouri, scaune directorale, mese și scaune pentru sălile de ședință de la fiecare etaj, și dotată cu telefoane, cablu STS, rafturi depozitare arhivă, sistem de acces pe bază de carduri.

Actualul sediu NU se vinde

Actualul sediu al CJI, situat în București, pe str. Gh. Manu 18, sector 1, are clădirea principală construită în perioada interbelică, deteriorată de toate seismele produse de-a lungul timpului, nepotrivită din punct de vedere al siguranței, dar și ca mărime a spațiului pentru cele 200 de persoane care lucrează acum în incintă. De aceea, s-a stabilit inițial ca, până la refacerea sediului actual, să se închirieze un spațiu nou, demers eșuat. S-a decis apoi achiziționarea prin licitație publică a unui nou imobil. Nici acest demers nu a avut succes, la licitație neprezentându-se ofertanți care să satisfacă toate caracteristicile tehnice și funcționale ale imobilului pe care autoritatea județeană îl căuta. S-au modificat caracteristicile și, nici așa, din păcate, nu au apărut ofertanții potriviți. Prin urmare, s-a decis realizarea achiziției prin excepție de la prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, adică prin negociere directă cu vânzătorul.

Potrivit înțelegerii de acum, după achiziționarea imobilului din Cotroceni, în termen de 90 de zile, CJI se va muta în noul sediu. Marian Petrache, președintele CJI a vorbit despre posibila amenajare, la intrarea în clădire a unei zone destinate relațiilor cu publicul și ”ghișeu unic”.

Actualul sediu CJI, din strada Gh. Manu