16 iulie 2018 a reprezentat pentru comuna Berceni o nouă încercare nereușită de validare a mandatelor consilierilor locali PSD. Din nou, la fel ca la ședința Consiliului Local (CL) din 31 mai 2018, punctele de pe ordinea de zi, care vizau validarea mandatelor consilierilor locali (supleanți) – Valentin Mihai Șișu, George Preda, Constantin Morogan, Ștefan Eduard Vlad și Nobel Florin Căpățână (următorii pe lista partidului, după ce 5 consilieri locali ai social-democraților au demisionat din cadrul CL Berceni, ”din motive personale”) – au trecut pe ultimele poziții, pentru ca reprezentanții PNL în CL să poată părăsi sala, fără a vota.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 412, ediția print

Concret, pentru că auspiciile ședinței erau clare, iar practica consilierilor locali ai PNL nu reprezenta deloc o premieră (și veți vedea mai jos, de ce), în sală s-au aflat prefectul județului, Marius Cristian Ghincea, dar și locuitori ai comunei. S-a propus și votat ca președinte de ședință să fie George Ene, consilier PNL, iar ordinea de zi a fost modificată prin mutarea la final a punctelor 1-5 (proiectele de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri locali pentru 5 reprezentanți ai PSD) și introducerea la diverse a altor 2 proiecte – privind afilierea comunei Berceni la Asociația Comunelor din România (ACoR) și rectificarea bugetului local. Programată pentru ora 13.00, discutarea efectivă a proiectelor de pe ordinea de zi a început aproape două ore mai târziu, după un monolog al președintelui de ședință – o dare de seamă asupra celor doi ani de mandat, cu referire la proiectele propuse de PNL pentru locuitorii din Berceni – unele aprobate – și care rezolvă multe dintre problemele care existau în comună (George Ene subliniind permanent că PNL nu blochează dezvoltarea comunei, așa cum se speculează de către tabăra adversă), unele neaprobate, despre care s-a spus că ”zac în sertar”, cu buna știință a conducerii Primăriei. Au fost numeroase schimburi de replici acide și s-au aruncat acuze, grupul consilierilor PNL susținând că demersul lor – de a nu valida mandatele colegilor consilieri – are ca motivație refuzul de ”scufunda/nenoroci comuna Berceni”, o majoritate PSD în Consiliul Local riscând, în opinia liberalilor, să treacă unele proiecte de hotărâri, spre exemplu, pentru construirea de blocuri în comună fără existența unui PUG aprobat – fapt care ar duce comuna ”pe marginea prăpastiei”. De altfel, liberalii au susținut că nemulțumirile legate de aceste ”blocuri”/PUZ-uri ar fi și motivul pentru care consilierii PSD au demisionat, ”pentru că nu s-au mai regăsit în acest circ!”. În replică, prefectul județului a explicat că legea prevede trei situații foarte clare pe baza cărora pot fi invalidate mandatele consilierilor locali, pentru temerea PNL privind construcția de blocuri existând alte metode de acțiune – de la nevotarea proiectelor asupra cărora există divergențe, până la sesizarea instituțiilor abilitate să ia măsuri. ”Sunt lucruri care s-au făcut bine pentru Berceni, indiferent că au fost propuse de PNL sau PSD. Ideea e să răspundeți așteptărilor oamenilor”, a spus prefectul. De altfel, acest lucru a fost susținut și de locuitorii comunei, prezenți în sală, mare parte dintre ei, chiar din rândul dezvoltatorilor/constructorilor de imobile, la care se făceau voalat aluziile. Aceștia au dorit să precizeze că ei nu reprezintă ”o paria” în comuna Berceni, că sunt localnici, nu interlopi, că familiile lor trăiesc în comuna Berceni, că au investit bani personali în beneficiul locuitorilor din Berceni – au pietruit drumuri, au făcut rețele electrice și posturi de transformare – și că interesul lor nu este de a ”scufunda” comuna, ci de a se alătura efortului comun al autorității locale de a dezvolta zona.

Proiecte votate

Cu toate aceste schimburi de replici s-a încheiat preambulul lung al discutării ordinii de zi, și s-a trecut la votarea proiectelor de hotărâre propuse. Astfel, a fost votată asocierea comunei Berceni cu unele unități administrative-teritoriale din județ, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, s-au votat modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Asfaltare străzi în comuna Berceni” și principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, trei PUZ-uri, afilierea comunei la ACoR și bugetul rectificat. Așa cum au anunțat, după votarea acestor puncte pe ordinea de zi, consilierii PNL au părăsit sala de ședințe, însă nu înainte de a afla decizia colegilor, consilierii PSD, în frunte cu viceprimarul comunei, Daniel Alexandru, de a demisiona în grup. Așadar, la Berceni se așteaptă decizia instanței de dizolvare a Consiliului local și organizarea de alegeri parțiale.

Scurt istoric

”(…) Validarea consilierilor locali supleanți a fost amânată și refuzată, invocându-se în nenumărate rânduri faptul că facem o ilegalitate și arătându-se cu degetul spre noi că nu cunoaștem legea. Sub acest pretext a fost deschis la Tribunalul Ilfov dosarul 211/93/2018, având ca obiect acțiunea în contencios administrativ formulată de consilier George Ene împotriva Consiliului Local Berceni – Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali. Instanța a respins acțiunea ca fiind inadmisibilă, verdictul fiind justificat astfel:

- lipsa plângerii prealabile, ca și condiție de admisibilitate a unei acțiuni în contencios administrativ,

- conform art. 311 din Legea 215/2001, doar hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați în instanța de contencios administrativ, și nu orice alte acte pretinse a fi administrative. (…)

Pentru clarificarea tuturor aspectelor cu privire la acțiunea formulată de George Ene, arătăm următoarele: întrucât în perioada 07.12.2017 – 08.12.2017 și-au dat demisia un numar de 5 (cinci) consilieri locali, Consiliul local, în mod legal, a adoptat hotărâri prin care au fost declarate vacante locurile consilierilor în cauză și a fost convocată, conform legii, pentru 25.01.2018 Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali supleanți, convocare care s-a realizat de secretarul acestei comisii. La acestă ședință au participat toți membrii comisiei (inclusiv consilier George Ene). Față de modalitatea de convocare a Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali supleanți, George Ene a formulat acțiunea ce face obiectul dosarului 211/93/2018, prin care a solicitat instanței de judecată să dispună anularea tuturor actelor întocmite de aceasta. Motivul invocat a fost faptul că secretarul acestei comisii nu ar fi avut acest drept întrucat și-ar fi depus demisia la 05.01.2018 (deși demisia acestuia a fost depusă și înregistrată pe 31.01.2018), pe de o parte, iar pe de altă parte, că nu ar fi avut dreptul legal să convoace aceasta comisie (deși nu există stabilită conform legii o astfel de interdicție). (…) Ca urmare a demisiei celor 5 consilieri, a fost creata în Consiliul Local Berceni o nouă majoritate care, prevalându-se de acțiunea formulată de George Ene, a aprobat în mod abuziv scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor privind validarea mandatelor de consilieri supleanți (…), susținând că se așteaptă soluția pronunțată de instanța de judecată în dosarul 211/93/2018. Față de cele de mai sus, transmitem opinia potrivit căreia refuzul validării consilierilor supleanți reprezintă un abuz de drept care a condus și conduce la îngrădirea exercitării drepturilor cetățenilor din Berceni, respectiva «majoritate de conjunctură” a consilierilor locali nefiind rezultatul voinței exprimate de cetățenii comunei, prin vot”, comunica, în luna mai, primarul comunei Berceni, Gheorghe Covrigea, alegătorilor săi. Același punct de vedere l-a avut edilul și în alte două intervenții ulterioare, legat de refuzul consilierilor PNL de a valida mandatele colegilor social democrați.

Demisii și dizolvarea CL Berceni

”Ca urmare a difi­cultăților întâmpinate în ultima perioadă, viceprimarul Daniel Alexandru a demisionat. A fost sacrificiul făcut de el, cu maturitate și asumare, pentru a putea intra în normalitate. Decizia instanței nu este respectată de consilierii din opoziție, și nici votul oamenilor nu contează pentru ei. Nici dorința de a avea echipa completă și mai multă forță de muncă, refuzând să valideze 4 ședințe la rând consilierii. Puterea de a lua decizii și de a juca întotdeauna cărțile cum vor ei este mai presus de lege și de colegialitate”, a concluzionat primarul Gheorghe Covrigea.

Vicenţiu Enache, consilier local PNL, Marius Cristian Ghincea – prefectul judeţului Ilfov şi Gheorghe Haiducu, secretarul comunei Berceni
George Ene, consilieri PNL, Alexandru Daniel, viceprimarul comunei Berceni, Gheorghe Covrigea, primarul comunei Berceni şi Tudor Dragomir, consilier local PSD
Prezentare PUZ-uri supuse aprobării
Consilierii locali PSD, ale căror mandate nu au fost validate