Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) anunță oficial crescătorii de animale din România că a intrat în vigoare, în noiembrie 2018, Regulamentul european 1012/2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea.

Acest regulament prevede și obligații pentru fermieri, mai ales pentru cei care vor să beneficieze de sprijinul cuplat.

De respectarea acestui regulament european va depinde, de acum încolo, sprijinul cuplat, subvenția europeană cu cea mai mare valoare din zootehnie. Unul dintre criteriile obligatorii pentru acordarea acestei sub­venții este înscrierea animalelor în registrele genealogice ale raselor repective și deținerea certificatelor de origine pentru animalele eligibile la plată.

Pentru verificarea conformității normelor prevăzute de Regulament, Agenția Națională pentru Zootehnie a realizat, până la data de 01.11.2018, evaluarea asociațiilor de crescători de animale acreditate pentru efectuarea controlului oficial al producției și pentru conducerea Registrelor Genealogice.

Prevederile Regulamentului

Regulamentul 1012/2016 stabileşte:

normele zootehnice şi genealogice privind comerţul cu animale de reproducţie şi cu materialul germinativ provenit de la acestea şi introducerea lor în Uniune;

normele privind recunoaşterea societăţilor de ameliorare şi a exploatațiilor de ameliorare şi privind aprobarea programelor lor de ameliorare;

drepturile şi obligaţiile crescătorilor, ale societăţilor de ameliorare şi ale exploataţiilor de ameliorare;

normele privind înscrierea animalelor de reproducţie în registrele zootehnice şi privind acceptarea pentru reproduc­ţie a animalelor de reproducţie şi a materialului germinativ provenit de la acestea;

normele privind tes­tarea performanţelor şi evaluarea genetică a animalelor de reproducţie; norme privind eliberarea de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;

normele privind efectuarea de controale oficiale,  în special cele asupra societăţilor de ameliorare şi a exploataţiilor de ameliorare, şi norme privind desfăşurarea altor activităţi oficiale;

normele privind asistenţa administrativă şi cooperarea privind asi­­gurarea respectării legislaţiei de către statele membre.

„Conformitatea tuturor societăților de ameliorare cu cerințele Regulamentului 1012/2016 privind ameliorarea animalelor cu privire la aplicarea generală a normelor prevăzute de acesta asigură calitatea serviciilor furnizate de societățile de ameliorare și a mo­­du­lui de evaluare și clasificare a animalelor de reproducție de rasă pură care este afectată de calitatea și acuratețea informațiilor zootehnice și genealogice colectate sau determinate în cazul animalelor în cauză și afectează valoarea de piață a acestora”, se arată în comunicatul ANZ.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.430