Stadiul actual al agriculturii româneşti, din punct de vedere al performanţelor şi al dezvoltării, este similar cu cel din agricultura ţărilor UE…. dar din anii 1965 – 1970, când UE era în formatul cu doar 6 ţări membre. Analiza a fost realizată în baza Cadrului Strategic Rural 2014 – 2030, al Comisiei Prezidenţiale pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii.

Documentul prezintă diferenţele majore între agricultura de la noi şi cea din statele Uniunii Europene de azi.

 Valoarea producţiei la hectar obţinută de fermierii români, de 800–900 €/ha, este de 2 – 2,5 ori mai mică comparativ cu cea obţinută în medie de agricultorii europeni.

 Consumul intermediar înregistrează diferenţe mari de la o ţară la alta. Astfel, România înregistrează un consum intermediar de 715 €/ha, comparativ cu Olanda – 8.369 €/ha, Belgia – 3.987 €/ha sau Danemarca – 2.843 €/ha.

 Valoarea adăugată în agricultura românească se află la jumătatea celei din UE-15, fapt care conduce la obţinerea unei producţii agricole totale de aproximativ 1.400 – 1.500 €/ha în România, faţă de 2.400 – 2.600 €/ha în UE-15.

 Autoconsumul alimentar, în fermele de subzistenţă ale României, reprezintă 90–92% din producţie, iar în cazul fermelor de semisubzistenţă este de 50–52%, faţă de numai 10–12% în UE-15.

Acest lucru are drept consecinţă o valoare a producţiei agricole comerciale de 400–420 €/ha în România, de patru ori mai mică comparativ cu UE-15.

 Producţiile medii la cereale obţinute în fermele româneşti, în perioada 1990–2009, de 2.770 kg/ha, se află la nivelul producţiilor realizate de fermierii din UE-6 în deceniul 6 al secolului trecut.

 Dotarea tehnică a agricultorilor români, comparativ cu cea a agricultorilor din UE 15, este de 25–26 de ori mai mică. Valoarea utilajelor unui fermier european se ridică la 9.000–9.200 €, în timp ce în România, aceasta este de 350 €.

 Creditele bancare, acordate pentru exploataţiile agricole europene, sunt de 15–16 ori mai mari, comparativ cu cele acordate exploataţiilor agricole româneşti, respectiv 1.700 –2.000 €/ha în UE, față de 110 €/ha în România.