Cea mai recentă ședință de Colegiu Prefectural, desfășurată în Ilfov, sub conducerea prefectului Simona Neculae, a analizat implementarea la nivelul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Ilfov, în perioada 1.01.2022-30.06.2022, a măsurilor active de sprijin destinate agenților economici și angajaților.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, nr. 614, ediția print

Astfel, potrivit datelor prezentate de către directorul executiv al AJOFM Ilfov, Georgiana Țigănașu, în perioada analizată ­s-au acordat indemnizații de somaj tehnic (în baza art.1 alin (1) din OUG 111/2021 pentru firmele a căror activitate a fost afectată de noul coronavirus, salariaților cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare), cuantumul acestuia fiind de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. De măsură au beneficiat, în Ilfov, 144 de angajatori, pentru 1.262 de angajați. AJOFM Ilfov a plătit din bugetul asigurărilor de șomaj 2.806.279 lei.

De asemenea, s-au acordat indemnizații de șomaj tehnic în baza art.1 alin (1) din OUG 2/2022 pentru firmele a căror activitate a fost afectată de SARS-CoV-2, salariaților cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul indemnizației pentru șomajul tehnic a fost de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. De această măsură au beneficiat, la nivelul județului Ilfov, 234 angajatori pentru 2.021 de angajați. AJOFM Ilfov a plătit din bugetul asigurărilor de șomaj 2.822.903 lei.

Program redus pe perioada stării de urgență, un alt sprijin

În baza OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, care s-a aplicat din 10 august 2020, pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură au beneficiat de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate, ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. ”Sprijinul financiar pentru reducerea timpului de muncă” (Programul Kurzarbeit) s-a aplicat pe perioada stării de urgență/alertă, dar și încă 3 luni după încetarea acesteia.

Apoi, Guvernul a apro­­bat, prin OUG 73/2022, prelungirea, până la 31 decembrie 2022 a aplicării măsurii de sprijin financiar pentru reducerea timpului de muncă, destinată atât angajatorilor, precum și altor entități economice care se confruntă cu diminuarea producției ca urmare a crizei economice de la nivel internațional, generată de creșterea inflației și de scăderea puterii de cumpărare, dar și în contextul conflictului armat din Ucraina.

Pentru a asigura în continuare menținerea locurilor de muncă și pentru prevenirea creșterii șomajului, OUG 73/2022, privind completarea OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor a prevăzut acordarea în continuare a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, salariaţilor afectaţi de reducerea timpului de muncă cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă. Indemnizaţia este suportată de angajator, se achită la data plăţii salariului lunii respective și se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pot solicita acest sprijin angajatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii; reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă, respectiv 2019; în situația în care nu se înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri de 10%, se ia în calcul diminuarea producției realizate în luna pentru care se solicită aplicarea măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a producţiei din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă.

De asemenea, în scopul diminuării riscului de excluziune socială a celor care sunt activi economic, dar aflați și în situația de a-și înceta activitatea, actul normativ mai prevede prelungirea perioadei de acordare a indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale pentru profesioniştii prevăzuți de Codul Civil, pentru persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, potrivit Legii 8/1996, și pentru persoanele cu convenţii individuale de muncă în baza Legii 1/2005.

De această măsură au beneficiat până la finele semestrului 1 – 2022, la nivelul județului Ilfov, 126 angajatori pentru 2.066 de angajați. AJOFM Ilfov a plătit până la 30.06.2022, pentru această măsură, din bugetul asigurărilor de șomaj, 5.651.728 lei.

Succesul Bursei Locurilor de Muncă

Bursa Locurilor de Muncă reprezintă, de asemenea, una dintre măsurile active de combatere a șomajului, măsură destinată satisfacerii rapide a cererii și ofertei de forță de muncă pe care AJOFM Ilfov a susținut-o și o susține la cererea angajatorilor și nu numai. Bursa Generală a Locurilor de Muncă, din 20 mai 2022, organizată pentru Ilfov la sediul Prefecturii, a însemnat 27 de angajatori prezenți, peste 1.500 de locuri de muncă oferite. În ziua bursei, 204 persoane au fost selectate în vederea susținerii unui al 2-lea interviu la sediul angajatorului. Centralizarea finală a indicat încadrarea a 49 de persoane.