Guvernul României a aprobat un memorandum privind susținerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020, cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor se va face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program. Schemele de minimis inițiate de Ministerul Economiei și gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație sunt elaborate pentru acest an, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani.

Programe pentru dezvoltarea sectorului IMM

„Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață” are un buget alocat de 21,049 milioane de lei, în acest an. Executivul estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program. Schema de finanțare vizează o alocație financiară nerambursabilă de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.

„Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri” are un buget alocat de 22,7 milioane de lei, în acest an, estimându-se minimum 501 de beneficiari. Schema de finanțare prevede alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro echivalentul în lei.

„Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” are în 2016 un bugetul de 500.000 de lei, preconizându-se minimum 10 beneficiari. Schema de finanțare are în vedere o alocație financiară nerambursabilă de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 de lei.

 

„Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor” are anul acesta un buget de 3 milioane de lei, estimându-se un număr de 600 de operatori economici beneficiari ai acestui program. Schema de finanțare a acestui program vizează o alocație financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.